(Melkein) sama suomeksi ja espanjaksi – (casi) lo mismo en finés y español | suomispanja kosmonautti

(Melkein) sama suomeksi ja espanjaksi – (casi) lo mismo en finés y español

(Melkein) sama suomeksi ja espanjaksi – (casi) lo mismo en finés y español

24.5.2015 3.9.2015 patsyishduolingo (Melkein) sama suomeksi ja espanjaksi - (casi) lo mismo en finés y español

Aabel (Abel) – Abel (nombre biblico)
Aabraham (Abraham) – Abraham, Abrahán (nombre biblico)
Aadam (Aatami, Adam) – Adán (nombre biblico)
Aaloe – Áloe
Aamen (amen) – Amén
Aamos (Amos) – Amós (nombre biblico)
Aaria – Aria
Aaron (Aron) – Aarón (nombre biblico)
Aasaf (Asaf) – Asaf (nombre biblico)
Aasia – Asia
Aatami (Aadam, Adam) – Adán (nombre biblico)
Abbedissa – Abadesa
Abel (Aabel) – Abel (nombre biblico)
Abessiivi – Abesivo (jalka: jalatta – jaloitta)
Ablatiivi – Ablativo (jalka: jalalta – jaloilta)
Abortti (raskaudenkeskeytys) – Aborto (interrupción del embarazo)
Abraham (Aabraham) – Abraham, Abrahán (nombre biblico)
Abram – Abram, Abrán (nombre biblico)
Absalom – Absalón (nombre biblico)
Absessi – Absceso
Abskissa (x-koordinaatti) – Abscisa (coordenada x)
Absolutismi – Absolutismo
Absoluuttinen – Absoluto
Absorbtio (imeytyminen) – Absorción
Abstrakti (käsitteellinen/tiivistelmä) – Abstracto (adjetivo); Resumen
Abstraktinen (käsitteellinen) – Abstracto (adjetivo)
Abstraktio – Abstracción
Absurdi (järjetön) – Absurdo
Acne (akne, finnitauti) – Acné
Adam (Aatami, Aadam) – Adán (nombre biblico)
Adaptaatio (adaptoituminen; sopeutuma) – Adaptación; Resultado de la adaptación
Adapteri (sovitin) – Adaptador
Addictio (riippuvuus) – Adicción
Addikti (riippuvainen) – Adicto (persona)
Addiktiivinen – Adictivo (adjetivo)
Addiktio (riippuvuus) – Adicción
Addisonin tauti – Enfermedad de Addison
Adeniini (A) – Adenina (A)
Adenosyylikobalamiini – Adenosilcobalamina
   →Kobalamiini
   →Syanokobalamiini
   →Hydroksikobalamiini
   →Metyylikobalamiini
Adessiivi – Adesivo (jalka: jalalla – jaloilla)
Adjektiivi – Adjetivo (gramática)
Adjutantti – Ayudante
Adjuvantti – Adyuvante (vacuna)
Adoptio (lapseksi ottaminen) – Adopción (de niño)
Adrenaliini – Adrenalina
Adverbi – Adverbio (gramática)
Aerobinen – Aerobio
Aerodynaaminen (virtaviivainen) – Aerodinámico (adjetivo)
Aerodynamiikka – Aerodinámica (ciencia)
Aerosoli – Aerosol
Aerosoli (sumute) – Aerosol
Afasia – Afasia
Aflatoksiini – Aflatoxina
Aforismi (mietelmä, ajatelma) – Aforismo
Afrikaans – Africaans
Afrikanpuhveli (kafferipuhveli) – Búfalo africano, búfalo cafre, búfalo de El Cabo
Afrikka – África
Afta (suun limakalvon haavauma) – Afta
Agar – Agar
Agar-agar – Agar-agar
Agave – Agave
Agentti – Agente
Agglutinaatio – Aglutinación
Aggregaatio – Agregación
Aggressiivi – Modo agresivo (gramática)
Aggressiivinen – Agresivo
Aggressio – Agresión
Agitaattori (kiihottaja, yllyttäjä) – Agitador
Agnostikko – Agnóstico (persona)
Agnostinen – Agnóstico (adjetivo)
Agnostismi – Agnosticismo
Agonisti (lihas, reseptori) – Agonista (músculo, receptor)
Agranulosytoosi – Agranulocitosis
Agranulosytoosi – Agranulocitosis
Ahab – Acab (nombre biblico)
Ahasja – Ajazíah (nombre biblico)
Aikido – Aikido
Akasia – Acacia
Akkusatiivi – Acusativo (jalka: jalka/jalan – jalat)
Akne (acne, finnitauti) – Acné
Akrobaatti – Acróbata (persona)
Akrobaatti (tasapainotaiteilija) – Acróbata
Akrobaattinen – Acrobático (adjetivo)
Akrobaattinen – Acrobático (adjetivo)
Akryyli – Acrílico (plástico)
Akryylimaali – Acrílico, pintura acrílica (tratamiento de superficie)
Akryylinen – Acrílico (adjetivo)
Akryyliväri – Acrílico, pintura acrílica (Material artístico)
Aksiooma (perusväittämä) – Axioma
Aktiini – Actina
Aktiivi – Persona activa en asociaciones; Voz activa (gramática)
   →Aktiivinen, Aktivisti
Aktiivinen – Activo (adjetivo)
   →Aktiivi, Aktivisti
Aktinium (Ac) ¡no actinium! – Actinio (Ac)
Aktivismi – Activismo
Aktivisti – Activista
   →Aktiivi, Aktiivinen
Aktrobatia (tasapainotaiteilu) – Acrobacia
Akupunktio – Acupuntura
Akvaario – Acuario
Akvarelli – Acuarela (forma de arte; obra de arte; material artístico)
Al dente (“hampaille sopiva”, “hampaissa tuntuva”, pastan kypsyysaste) – Al dente
Alabasteri – Alabastro
Albaani – Albanés (etnicidad – persona; lengua)
Albania – Albania
Albanialainen – Albanés (nacionalidad – adjetivo o persona)
Albatrossi (golf; lintu) – Albatros (golf; ave)
Albiino – Albino
Albumiini – Albúmina
Albuminuria – Albuminuria
Aldehydi – Aldehído
Alfa (Α / α) – Alfa
Alfalinoleenihappo – Ácido alfa-linolénico
Alfanumeerinen (aakkosellis-numeerinen) – Alfanumérico (adjetivo)
Algebra – Álgebra
Algoritmi – Algoritmo
Alias – Alias
Alkaloidi – Alcaloide
Alkoholi – Alcohol
Alkoholismi – Alcoholismo
Alkoholisti – Alcohólico (padece alcoholismo)
Allatiivi – Alativo (jalka: jalalle – jaloille)
Alleeli – Alelo
Allergeeni – Alérgeno (sustantivo)
Allergeeninen – Alergénico (adjetivo)
Allergia – Alergia
Allergikko – Persona alérgica
Allerginen – Alérgico (adjetivo)
Alligaattori – Alligator (“Caimán”)
   →Kaimaani
Almanakka – Almanaque
Altto (145 – 685 Hz) – Alto (voz)
Alumiini (Al) ¡no aluminium! – Aluminio (Al)
Alzheimerin tauti – Enfermedad de Alzheimer
Amatööri (harrastelija) – Amateur
Ambitio (kunnianhimoinen tavoite) – Ambición
Ameba (ameeba) – Ameba
Ameeba (ameba) – Ameba
Amen (aamen) – Amén
Amerikium (Am) ¡no americium! – Americio (Am)
Amerikka – América
Amfetamiini – Anfetamina
Amfibio (sekä vedessä että maalla kulkeva ajoneuvo) – Anfibio
Amfiteatteri – Anfiteatro
Ammoniakki – Amoníaco
Amnesia (muistinmenetys) – Amnesia
Amorfinen – Amorfo (adjetivo)
Amos (Aamos) – Amós (nombre biblico)
Ampeeri (A) – Amperio (A)
Amplitudi – Amplitud
Ampulli – Ampolla
Amputaatio – Amputación
Amuletti (taikakalu) – Amuleto
Anabolinen – Anabólico (adjetivo)
Anaerobinen – Anaeróbico (adjetivo)
Anafylaktinen – Anafiláctico (adjetivo)
Anagrammi – Anagrama
Analfabeetti (lukutaidoton, illitteraatti) – Analfabetos, iletrado
Analogia (vastaavuus) – Analogia
Analyysi – Análisis
Analyytikko – Analista
Analyyttinen – Analítico (adjetivo)
Anamneesi – Anamnesia
Anamneesi – Anamnesis (medicina)
Ananias – Ananías (nombre biblico)
Anarkia (sekasorto) – Anarquía
Anarkismi – Anarquismo
Anarkisti – Anarquista (persona)
Anarkistinen – Anarquista (adjetivo)
Anatomia – Anatomía
Anatominen – Anatómico (adjetivo)
Andalusia – Andalucía (comunidad autónoma); Andaluz (lengua)
Andalusialainen – Andaluz (adjetivo; persona)
Andreas – Andrés (nombre biblico)
Androgyyni – Andrógino (persona o organismo)
Androgyyninen – Andrógino (adjetivo)
Androidi – Androide
Anemia – Anemia
Aneminen – Anémico (adjetivo)
Anestesia (nukutus) – Anestesia
Aneurysma (suonen pullistuma) – Aneurisma
Angiina (kitarisatulehdus) – Angina
Angina pectoris (sydänperäinen rintakipu) – Angor pectoris, angina de pecho
Aniliini – Anilina
Animaatio – Animación
Animismi – Animismo
Animisti – Animista (persona)
Animistinen – Animista (adjetivo)
Anioni – Anión
Anis – Anis
Anodi – Ánodo
Anomalia (poikkeavuus) – Anomalía
Anorakki – Anorak
Anoreksia – Anorexia
Anorektikko – Anoréxico (persona)
Anorektinen – Anoréxico (adjetivo)
Antabus – Antabus, Antabuse
Antagonisti (lihas, reseptori) – Antagonista (músculo, receptor)
Antasidi – Antiácido (sustantivo)
Antenni – Antena (radioeléctrica)
Anteriorinen – Anterior (medicina)
Antibiootti – Antibiótico (sustantivo)
Antibioottinen – Antibiótico (adjetivo)
Antibioottiprofylaksia – Profilaxis antibiótica
Antidiureettinen hormoni (ADH) – Hormona antidiurética (HAD, ADH)    →Vasopressiini
Antigeeni – Antígeno
Antihistamiini – Antihistamínico, antihistamina (sustantivo)
Antihistamiininen – Antihistamínico (adjetivo)
Antikolinergi – Anticolinérgico (sustantivo)
Antikolinerginen – Anticolinérgico (adjetivo)
Antilooppi – Antilope
Antimoni (Sb) ¡no stibium! – Antimonio (Sb)
Antimykootti – Antimicótico (sustantivo)
Antimykoottinen – Antimicótico (adjetivo)
Antioksidantti – Antioxidante (sustantivo)
Antipatia (vastenmielisyys) – Antipatía
Antiperspirantti (hikoilua estävä aine) – Antitranspirante
Antipsykootti – Antipsicótico (substantivo)
Antisemitismi (juutalaisvastaisuus) – Antisemitismo
Antisemitisti – Antisemita (persona)
Antisemitistinen – Antisemita (adjetivo)
Antiseptinen – Antiséptico (adjetivo)
Antropologi – Antropólogo (persona)
Antropologia – Antropología
Antropologinen – Antropológico (adjetivo)
Antroposofía – Antroposofía
Aortta – Aorta
Apaattinen – Apático
Apatia – Apatía
Aperatiivi – Aperitivo (la bebida que se toma antes de la comida)
Apostoli – Apóstol
Approksimaatio (likiarvo, arvio) – aproximación
Aquafobia (veden pelko) – Acuafobia
Arabi – Árabe (persona)
Arabia – Arabia (península arábiga); Árabe (lengua)
Arabialainen – Arábiga (adjetivo)
   [arabitaide = arte árabe]
Argentiina – Argentina
Argentiinalainen – Argentino (adjetivo; persona)
Argon (Ar) – Argón (Ar)
Aritmeettinen – Aritmético (adjetivo)
Aritmetiikka – Aritmética
Arkeologi – Arqueólogo (persona)
Arkeologia – Arqueología
Arkeologinen – Arqueológico (adjetivo)
Arkkidiakoni – Archidiácono, arcediano
Arkkimandriitta – Archimandrita
Arkkipiispa – Arzobispo
Arkkitehti – Arquitecto
Arkkitehtoninen – Arquitectónico
Armenia – Armenia; Armenio (lengua)
Armenialainen – Armenio (adjetivo; persona)
Aromaattinen – Aromático (adjetivo)
Aromi – Aroma
Aron (Aaron) – Aarón (nombre biblico)
Arseeni (As) ¡no arsenicum! – Arsénico (As)
Artefakti – Artefacto
Artisti (taiteilija) – Artista (persona)
Artriitti (niveltulehdus) – Artritis
Asaf (Aasaf) – Asaf (nombre biblico)
Asbesti – Asbesto
Aseptiikka – Asepsia
Aseptinen – Aséptico (adjetivo)
Asetaatti (etikkahapon suola) – Acetato (sal de ácido acético)
Asetaldehydi – Acetaldehído
Asetoni – Acetona
Asetyylikoliini – Acetilcolina
Asetyylisalisyylihappo – Ácido acetilsalicílico
Asfaltti (Asvaltti) – Asfalto
Asidoosi – Acidosis
Asikloviiri – Aciclovir
Askeesi – Ascesis
Askeetti – Asceta, ascético (persona)
Askeettinen – Ascético (adjetivo)
Asketismi – Ascetismo, ascética (sustantivo)
Askorbiinihappo (C-vitamiini) – Ácido ascórbico, vitamina C
Aspekti (kielitiede; astrologia) – Aspecto (gramática; astrología)
Aspergerin syndrooma (oireyhtymä) – Síndrome de Asperger (trastorno de Asperger)
Aspiraatio – Broncoaspiración; Aspiración (fonética)
Astatiini (At) ¡no astatium! – Astato (At)
Asteroidi (pikkuplaneetta) – Asteroide
Astma – Asma
Astmaatikko – Asmático (persona)
Astmaattinen – Asmático (adjetivo)
Astrologi – Astrólogo (persona)
Astrologia (tähdistä ennustaminen) – Astrologia
Astrologinen – Astrológico (adjetivo)
Astronautti – Astronauta
Astronomi – Astrónomo (persona)
Astronomia (tähtitiede) – Astronomía
Astronominen – Astronómico
Asvaltti (asfaltti) – Asfalto
Asymmetria (epäsymmetria) – Asimetría
Asymmetrinen (epäsymmetrinen) – Asimétrico
Asymptootti – Asíntota
Asymptoottinen – Asintótico (adjetivo)
Ateismi – Ateísmo
Ateisti (jumalankieltäjä) – Ateista, ateo (sustantivo)
Ateistinen – Ateista, ateo (adjetivo)
Ateroskleroosi (valtimonkovettumatauti) – Ateroesclerosis
Atolli (kehäriutta) – Atolón
Atomi – Átomo
Atoopikko – Persona atópica
Atooppinen – Atópico (adjetivo)
Atopia – Atopia
Atrofia (surkastuminen, kuihtuminen) – Atrofia
Atrofinen (surkastunut, kuihtunut) – Atrófico (adjetivo)
Atsteekki – (etnicidad – persona; lengua)
Atyyppinen – Atípico
Au pair (aupair) – Au pair
Audiovisuaalinen – Audiovisual (adjetivo)
Aupair (Au pair) – Au pair
Australia – Australia
Australialainen – Australiano (adjetivo; persona)
Autenttinen (aito, aitoperäinen) – Auténtico (adjetivo)
Autismi – Autismo
Autisti – Autista (sustantivo)
Autistinen – Autistico, autista (adjetivo)
Auto – Auto
Autoimmuunisairaus – Enfermedad autoinmune
Automaatinen – Automático (adjetivo)
Automatia – Automatismo
Autonomia (itsehallinto) – Autonomía
Autonominen – Autonómico (adjetivo)
Avatar – Avatar
A-vitamiini (Retinoli) – Vitamina A ,retinol
B12-vitamiini (kobalamiini) – Vitamina B12, cobalamina
   →Syanokobalamiini
   →Hydroksikobalamiini
   →Metyylikobalamiini
   →Adenosyylikobalamiini
B1-vitamiini (tiamiini) – Vitamina B1, tiamina
B2-vitamiini (riboflaviini) – Vitamina B2, riboflavina
B3-vitamiini (niasiini) – Vitamina B3, niacina
   →Nikotiiniamidi, Nikotiinihappo
B5-vitamiini (pantoteenihappo) – Vitamina B5, ácido pantoténico
   →
B6-vitamiini (Pyridoksiini) – Vitamina B6, piridoxina
B7-vitamiini (biotiini, H-vitamiini) – Vitamina B7, biotina, vitamina H
B9-vitamiini (Foolihappo) – Vitamina B9, ácido fólico, folacina
   →Folaatti
Baari – Bar
Baaruk (Baruk) – Baruc (nombre biblico)
Backgammon – Backgammon, tablas reales, chaquete
Bahá’í (bahai, baha’i) – Bahá’í (persona)
   [bahá’í-taide = arte bahá’í]
Bahai (bahá’í, baha’i) – Bahá’í (persona)
   [bahá’í-taide = arte bahá’í]
Baha’i (bahai, bahá’í) – Bahá’í (persona)
   [bahá’í-taide = arte bahá’í]
Bahaismi – Bahaísmo
Bakteeri – Bacteria
Balanssi (tasapaino) – Balance, equilibrio
Baletti – Ballet
Balladi – Balada
Ballerina – Bailarina
Ballistiikka – Balística (sustantivo)
Ballistinen – Balístico (adjetivo)
Balsa (balsapuu) – Balsa
Balsami (Palsami) – Bálsamo
Bambu – Bambú
Banaali (tylsä, arkipäiväinen) – Banal (adjetivo)
Banaani – Banana
Bandiitti (rosvo, ryöväri) – Bandido, bandolero
Bantu – Bantú (etnicidad – persona; lengua)
Barabbas – Barrabás (nombre biblico)
Barbaari – Bárbaro (sustantivo)
Barbaarinen – Bárbaro (adjetivo)
Barbituraatti – Barbitúrico
Bardi – Bardo
Barista – Barista
Baritoni – Barítono (sustantivo)
Baritoni (110 – 350 Hz) – Barítono (voz)
Barium (Ba) – Bario (Ba)
Barnabas – Bernabé (nombre biblico)
Barokki – Barroco (sustantivo)
Barometri (mielialojen mittaus, ilmapuntari) – Barómetro (figurativo o concreto)
Barrakuda – Barracuda
Barrikadi – Barricada
Bartolomeus – Bartolomé (nombre biblico)
Baruk (Baaruk) – Baruc (nombre biblico)
Basaari – Bazar
Basaliooma (tyvisolusyöpä) – Basalioma, carcinoma de células basales
Basaltti – Basalto
Basilika – Basílica
Basilli – Bacilo
Basisti – Bajista
Basso (80 – 330 Hz) – Bajo (voz)
Bataatti – Batata, papa dulce, boniato, chaco, camote
Batseba – Bathsheba, Betsabé (nombre biblico)
Beatifikaatio – Beatificación
Bed and breakfast (aamiaismajoitus) – Bed and breakfast, pensión con desayuno
Beduiini – Beduino (persona)
Beesi (beessi, Beige) – Beige
Beessi (beesi, Beige) – Beige
Beeta (Β / β) – Beta
Beetakaroteeni – Betacaroteno, β-caroteno
Beige (beesi, beessi) – Beige
Benigni (hyvänlaatuinen) – Benigno (adjetivo)
Berenike – Berenice (nombre biblico)
Beriberi – Beriberi
Berkelium (Bk) – Berkelio (Bk)
Beryllium (Be) – Berilio (Be)
Bi (biseksuaali) – Persona bisexual
Biisoni – Bisonte americano (Búfalo)
Bijektio – Biyección
Bikinit – Bikinis
Bilateraalinen (kahdenkeskinen) – Bilateral (adjetivo)
Bileam – Balaam (nombre biblico)
Bilirubiini – Bilirrubina
Biljardi – Billar
Biljoona (10 12 ) – Billón (10 12 )
Binaarinen – Binario (adjetivo)
Bioaktiivinen – Bioactivo (adjetivo)
Biodiversiteetti (luonnon monimuotoisuus) – Biodiversidad
Biodynaaminen – Biodinámico (adjetivo)
Biografia (elämäkerta) – Biografía
Bioinformaatikko – Bioinformático (persona)
Bioinformatiikka – Bioinformática (ciencia)
Bioinformatiivinen – Bioinformático (adjetivo)
Biokemia – Bioquímica (ciencia)
Biokemiallinen – Bioquímico (adjetivo)
Biokemisti – Bioquímico (persona)
Biologi – Biólogo (persona)
Biologia – Biología
Biologinen – Biológico (adjetivo)
Biopsia – Biopsia
Biotiini (H-vitamiini, B7-vitamiini) – Biotina, vitamina H, vitamina B7
Bipolaarinen (kaksisuuntainen, kaksinapainen) – Bipolar (adjetivo)
Birdie (golf) – Birdie (golf)
Biseksuaali (Bi) – Persona bisexual
Biseksuaalinen – Bisexual (adjetivo)
Bitti (1 tai 0) – Bit (1 o 0)
Blogi – Blog
Bogey (bogi) (golf) – Bogey (golf)
Bohrium (Bh) – Bohrio (Bh)
   →Boori
Boikotoida – Boicotear
Boikotti – Boicoteo
Bolero – Bolero (baile)
Bolivia – Bolivia
Boori (B) ¡no borum! – Boro (B)
   →Bohrium
Bordelli (ilotalo) – Burdel, lupanar
Borrelioosi – Borreliosis
Borssi (borssikeitto) – Borsch, borshch
Bosnia – Bosnia
Bosoni – Bosón
Botaanikko (kasvitieteilijä) – Botánico (persona)
Botaaninen (kasvitieteellinen) – Botánico (adjetivo)
Botaniikka (kasvitiede) – Botánica (ciencia)
Botuliini (botuliinitoksiini) – Botulina, toxina botulínica
Botulismi – Botulismo
Braatvursti – Bratwurst
Bradykardia – Bradicardia
Brahmaani – Brahmán
Break dance (breakdance, breikki) – Breakdance, break dance, breaking (baile)
Breakdance (break dance, breikki) – Breakdance, break dance, breaking (baile)
Bridge – Bridge (juego)
Briketti – Briqueta
Britti – Británico (persona)
Bromi (Br) ¡no bromum! – Bromo (Br)
Bronkiitti (keuhkoputkentulehdus) – Bronquitis
Bruksismi – Bruxismo
Brutaali – Brutal (adjetivo)
Brutto – Bruto
Budo – Budo
Bufetti (buffetti, buffet, noutopöytä, seisova pöytä) – Bufet, bufé
Buffet (buffetti, bufetti, noutopöytä, seisova pöytä) – Bufet, bufé
Buffetti (bufetti, buffet, noutopöytä, seisova pöytä) – Bufet, bufé
Bugi – Bug (un error o fallo en un programa de computadora)
Buldoggi (buldogi, bulldoggi) – Buldog
Buldogi (buldoggi, bulldoggi) – Buldog
Bulevardi (puistokatu) – Bulevar
Bulgaari – Búlgaro (etnicidad – persona)
Bulgaria – Bulgaria; Búlgaro (lengua)
Bulgarialainen – Búlgaro (adjetivo; persona)
Bulimia (ahmimishäiriö) – Bulimia
Bulimikko – Bulimico (persona)
Buliminen – Bulimico (adjetivo)
Bulla – Bula (papal)
Bulldoggi (buldoggi, buldogi) – Buldog
Bumerangi – Bumerang
Bungalow – Bungalow
Bunkkeri – Búnker
Burka (burkha, burqa) – Burka, burqa
Burkha (burka, burqa) – Burka, burqa
Burleski – Burlesque
Burnout (loppuunpalaminen) – Burnout (síndrome de la cabeza quemada)
Burqa (burka, burkha) – Burka, burqa
Bussi (linja-auto) – Bus, autobús, ómnibus, colectivo, ruta, bondi, guagua, micro
   [literalmente: linja-auto = auto de línea]
Butaani (CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 ) – Butano
Buuri – Bóer (etnicidad – persona)
Byrokraatti – Burócrata (persona)
Byrokraattinen – Burocrático (adjegivo)
Byrokratia – Burocracia
Bändi (yhtye) – Banda musical
Caddie (caddy, mailapoika) (golf) – Caddie (golf)
Caddy (caddie, mailapoika) (golf) – Caddie (golf)
Café latte (latte) – Café latte, latte
Cappuccino – Capuchino
Centurio (senturio, kenturio, sadanpäämies) – Centurión
Ceres (kääpiöplaneetta; jumalatar) – Ceres (planeta enano; diosa de la agricultura)
Cerium (Ce) – Cerio (Ce)
Cesium – Cesio
Cesium (Cs) ¡no caesium! – Cesio (Cs)
Cha-cha (cha-cha-cha) – Chachachá, Cha-cha-chá, Cha-cha (baile)
Cha-cha-cha (cha-cha) – Chachachá, Cha-cha-chá, Cha-cha (baile)
Chador (tšador, iranilaisnaisen huivi) – Chador (prenda de calle femenina, iraní)
Charleston (tanssi) – Charlestón (baile)
Chauvinism (shovinismi, sovinismi, šovinismi) – Chauvinismo
Chile – Chile (país)
Chili – Chile, pimiento, ají, guindilla
Chinchilla (sinsilla, tšintšilla, tsintsilla) – Chinchilla
Chip (chippi) (golf) – Chip (golf)
Cocktail (cocktaili) – Cóctel, coctel
Cocktaili (cocktail) – Cóctel, coctel
Colitis ulcerosa (CU, haavainen paksusuolen tulehdus) – Colitis ulcerosa
Collie (skotlanninpaimenkoira, “lassie”) – Collie
Cookie (eväste, keksi) – Cookie, galleta informática
Copyright (tekijänoikeus) – Copyright, derecho de autor
Costa Rica – Costa Rica
Costaricalainen – Costarricense, Costarriqueño (adjetivo; persona)
Crack (huume) – Crack (droga)
Croissant (kroissantti) – Cruasán
Cumulus (kumpupilvi) – Cúmulus
Curium (Cm) – Curio (Cm)
Curling – Curling
Curriculum vitae (CV, ansioluettelo) – Currículum vítae
Curry – Curry
CV (Curriculum vitae, ansioluettelo) – Currículum vítae
C-vitamiini (askorbiinihappo) – Vitamina C, ácido ascórbico
D2-vitamiini ergokalsiferoli – Vitamina D2, ergocalciferol
   →Kalsiferoli
   →Kolekalsiferoli
   →Kalsitrioli
D3-vitamiini (kolekalsiferoli) – Vitamina D3, colecalciferol
   →Kalsiferoli
   →Ergokalsiferoli
   →Kalsitrioli
Daavid – David (nombre biblico)
Daniel – Daniel (nombre biblico)
Darmstadtium (Ds) – Darmstadtio (Ds)
Darvinismi (darwinismi) – Darwinismo, darvinismo
Darwinismi (darvinismi) – Darwinismo, darvinismo
Data (yksikkö/singular) – Dato, datos, información
Debate (keskustelu, väittely) – Debate, discusión
Debyytti (ensiesiintyminen) – Debut, estreno
Deduktio – Deducción
Defibrillaattori – Desfibrilador
Degeneraatio (rappeutuminen) – Degeneración
Degeneratiivinen – Ddegenerativo (adjetivo)
Dehydraatio (nestehukka, kuivuminen) – Deshidratación, pérdida del agua
Déjà vu (déjà-vu) – Déjà vu
Déjà-vu (déjà vu) – Déjà vu
Dekaani (tiedekunnan johtaja; CH 3 (CH 2 ) 8 CH 3 ) – Decane (educación; química)
Dekspantenoli – Dexpantenol
   →Pantenoli, Pantoteenihappo
Delatiivi – Delativo (tämä: täältä)
Deleetio (häviämä) – Deleción (mutación cromosómica)
Delegoida – Delegar
Delegointi – Delegación (acción de delegar)
Delfiini – Delfín
Delfinaario – Delfinario
Delirium – Delirio
Delta (Δ / δ) – Delta
Dementia – Demencia
Dementikko – Demente (persona)
Demokraattinen – Democrático (adjetivo)
Demokratia – Democracia
Demoni – Demonio
Demoninen – Demoníaco (adjetivo)
Deodorantti – Desodorante
Depressiivinen – Depresivo (del trastorno mental)
Depressio (masennus) – Depresión (del trastorno mental)
Derivaatta – Derivada (matemática)
Derivoida – Derivar (matemática)
Desibeli (dB) – Decibel (dB)
Desinfektio (desinfiointi) – Desinfección
Desorientaatio – Desorientación
Desorintoitunut – Desorientado
Despootti (itsevaltias) – Déspota
Detalji (yksityiskohta) – Detalle
Detektori (ilmaisin) – Detector
Detergentti (pintajännitystä alentava) – Detergente (disminuir la tensión superficial)
Determinismi – Determinismo
Deterministinen – Determinista (adjetivo)
Deuterium – Deuterio
Devalvaatio – Devaluación
Devalvoida – Devaluar (hacer disminuir del valor de una moneda)
   →Devalvoitua
Devalvoitua – Devaluarse (moneda)
   →Devalvoida
Diabetes – Diabetes
Diagnoosi – Diagnóstico
Diagnostikko – Diagnóstico, diagnosticador (persona)
Diagnostinen – Diagnóstico, diagnosticador (adjetivo)
Diagrammi (kaavio) – Diagrama
Diakoni – Diácono
Diakonia – Diaconía
Diakonissa – Diaconisa
Dialogi (vuoropuhelu) – Diálogo (sustantivo)
Dialyysi – Diálisis
Diaspora – Diáspora
Diastole – Diástole
Diastolinen – Diastólico
Didaktiikka – Didáctica (parte de la pedagogía)
Didaktikko – Didáctico (persona)
Didaktinen – Didáctico (adjetivo)
Dieetti (ruokavalio) – dieta, modo de comer
Diffraktio – Difracción
Diffuusi (järjestäytymätön, hajanainen) – difuso
Diftongi – Diptongo
Digoksiini – Digoxina
Diiva – Diva, caprichosa, mal comportándose o excesivamente exigente
Diktaattori – Dictador
Diktatorinen – Dictatorial
Diktatuuri – Dictadura
Dilemma – Dilema
Dimensio (ulottuvuus) – Dimensión
Dinosaurus – Dinosaurio
Diodi – Diodo
Dionysius – Dionisio (nombre biblico)
Diploidi – Diploide (adjetivo; sustantivo)
Diplomaatti – Diplomático (persona)
Diplomaattinen – Diplomático (adjetivo)
Diplomatia – Diplomacia
Diplomi – Diploma
Dipoli – Dipolo
Direktiivi – Directiva
Disinformaatio – Desinformación
Disjunktio – Disyunción
Disko – Disco
Diskriminaatio (syrjintä) – discriminación
Dissektio (leikkely) – Disección
Dissosiaatio – Disociación
Dissosiatiivinen – Disociativo
Distaalinen – Distal (adjetivo)
Distributiivi – Distributivo (suomalainen: suomalaisittain)
Diureesi – Diuresis
Diureetti – Diurético (medicina)
Diureettinen – Diurético (adjetivo)
Divaani (leposohva) – Diván
Diversiteetti (monimuotoisuus) – Diversidad
Divertikuloosi – Diverticulosis
Divisioona – División (militar)
DNA (Deoksiribonukleiinihappo) – ADN (ácido desoxirribonucleic), DNA
Dodekaedri – Dodecaedro
Dodekaedri eli 12-tahoka – Dodecaedro, 12-poliedro
Dodo (drontti) – Dodo, dronte
Dogleg (golf) – Dog-leg (golf)
Dogmaattinen – Dogmático, inflexible, riguroso
Dogmi (opinkappale) – Dogma
Doktriini (oppijärjestelmä) – Doctrina
Dokumentoida – Documentar
Dokumentti – Documento
Dollari – Dólar
Domain (verkkotunnus) – Dominio (redes informáticas)
Domestikaatio (kesyttäminen; kesyyntyminen) – Domesticación
Domina – Dominatrix
Dominaatio (dominointi, ylivalta) – Dominación
Dominatti (vallitseva) – Dominante (gen)
Dominikaani – Dominico (monje)
Dominikaanimunkki – Monje dominico, fraile dominico
Domino (peli) – Dominó (juego)
Dominoida (vallita) – Dominar
Dominointi (dominaatio, ylivalta) – Dominación
Doorilainen – Dórico (adjetivo; antigua variedad dialectal del griego)
Dopamiini – Dopamina
Doping – Dopaje
Dormitorio (makuusali) – Dormitorio (monasterio, internado)
Dorsaalifleksio (dorsifleksio) – Dorsiflexión, flexión dorsal
Dorsifleksio (dorsaalifleksio) – Dorsiflexión, flexión dorsal
Dosentti – Profesor adjunto o asociado ¡no guíe!
Down-ihminen (mongoloidi) – Persona con Síndrome de Down (Mongólico)
Downin syndrooma (oireyhtymä) (mongolismi) – Síndrome de Down (mongolismo)
Draama – Drama
Drag queen – Drag queen, drag-queen
Draiveri (golf) – Driver (golf)
Dramaattinen – Dramático (adjectivo)
Drastinen (voimakkaasti vaikuttava) – Drástico (adjectivo)
Draw (golf) – Draw (golf)
Drive-in – Drive-in
Dromedaari (yksikyttyräinen kameli) – Dromedario, camello arábigo (de una joroba)
Drontti (dodo) – Dronte, dodo
Dubnium (Db) – Dubnio (Db)
Duetto – Dueto (pieza musical)
Dunning–Kruger-efekti – Efecto Dunning-Kruger
Duo – Dúo (personas)
Duplikaatio (kahdentuma) – Duplicación (mutación cromosómica)
Duplikaatti (kaksoiskappale) – Duplicado, duplo (sustantivo)
Duuma – Duma
DVD (Digital Versatile Disc en inglés) – DVD (Disco Versátil Digital en español)
D-vitamiini (kalsiferoli) – Vitamina D, calciferol
   →Kolekalsiferoli
   →Ergokalsiferoli
   →Kalsitrioli
Dynaaminen – Dinámico (adjetivo)
Dynamiikka – Dinámica (ciencia)
Dynamiitti – Dinamita
Dynamo – Dinamo
Dynastia – Dinastía
Dysleksia (lukihäiriö) – Dislexia
Dysprosium (Dy) – Disprosio (Dy)
Dyyni – Duna
Džihad (jihad, pyhä sota) – Yihad, guerra santa (islámica)
Eagle (golf) – Eagle (golf)
Ebola – Ébola
Ecuador – Ecuador (país)
Eepos – Epopeya, épico (opus)
Eeppinen – Épico (adjetivo)
Eesau (Esau) – Esaú (nombre biblico)
Eeta (Η / η) – Eta
Eetteri – Éter (compuesto químico orgánico; fluido hipotético invisible)
Eettinen – Ético (adjetivo)
Eeva – Eva (nombre biblico)
Efedriini – Efedrina
Efefektiivisyys, vaikuttavuus, teho todellisessa tilanteessa – Efectividad
   [tehokkuus, teho optimioloissa = eficacia]
   [tehokkuus, hyötysuhde = eficiencia]
Efektiivinen, tehokas, vaikuttava – Efectiva
   [tehokas, tehoava optimioloissa = eficaz]
   [tehokas (säästäväisesti, kannattavasti) = eficiente]
Efraim – Efraín (nombre biblico)
Ego (minuus) – Ego, el yo
Egoismi – Egoísmo
Einsteinium (Es) – Einstenio (Es)
Ejakulaatio (siemensyöksy) – Eyaculación
Ekokatastrofi – Catástrofe ecológica
Ekologia – Ecología
Ekologinen – Ecológico (adjetivo)
Ekonomia (taloustiede) – Economía, ciencia económica
Ekosysteemi – Ecosistema
Eksakti (tarkka) – Exacto (adjetivo)
Eksarkki – Exarca
Ekseema (ihottuma) – Eccema, eczema
Eksegeesi – Exégesis
Eksegeetti – Exegeta (persona)
Eksegeettinen – Exegético (adjetivo)
Eksegetiikka – Exegética (sustantivo)
Eksentrinen – Excéntrico (adjetivo – persona o propio de una persona excéntrica)
   [epäkesko = excéntrica]
Ekshalaatio (ekspiraatio, uloshengitys) – Exhalación, espiración (respiración)
Ekshibitionismi (Itsensäpaljastaminen) – Exhibicionismo
Ekshibitionisti (itsensäpaljastaja) – Exhibicionista
Eksistenssi (olemassaolo) – Existencia
Eksistentiaalinen (olemassaoloa koskeva) – Existencial
Eksistentialismi – Existencialismo
Eksitatiivinen (eksitatorinen, toimintaa edistävä) – Excitatorio
Eksitatorinen (eksitatiivinen, toimintaa edistävä) – Excitatorio
Eksklusiivinen (poissulkeva, yksinomainen; hieno) – Exclusivo (excluyendo; elegante)
Ekskursio (ryhmän tekemä opintoretki) – Excursión (viaje de estudio con un grupo)
Eksoottinen – Exótico (adjetivo)
Eksoplaneetta – Exoplaneta
Eksorkismi (pahojen henkien poismanaaminen) – Exorcismo
Eksotiikka – Exotismo
Ekspansiivinen (laajentuva, laajentumishaluinen) – Expansivo
Ekspansio (laajeneminen, levittäytyminen) – Expansión
Eksperimentaalinen (kokeellinen) – Experimental
Ekspertti (asiantuntija) – Experto
Ekspiraatio (ekshalaatio, uloshengitys) – Espiración (respiración), exhalación
Eksplisiittinen (selvästi, seikkaperäisesti ilmaistu, julkilausuttu) – Explícito
Eksponentiaalinen – Exponencial
Eksponentti – Exponente
Ekspressiivinen (ilmaisuvoimainen, ilmeikäs) – Expresivo
Ekspressionismi – Expresionismo
Ekspressionisti – Expresionista (persona)
Ekspressionistinen – Expresionista (adjetivo)
Ekstaasi – Éxtasis (emoción; MDMA)
Ekstaattinen – Extático (adjetivo)
Ekstrakti (uute) – Extracto (sustancia)
Ekstranet (ekstranetti, extranet) – Extranet
Ekstranetti (ekstranet, extranet) – Extranet
Ekstrapolaatio (ekstrapolointi) – Extrapolación
Ekstrapoloida – Extrapolar
Ekstrapolointi (ekstrapolaatio) – Extrapolación
Ekstraterrestriaalinen (maapallon ulkopuolinen) – Extraterrestre
Ekstrovertti – Extrovertido (adjetivo; sustantivo)
Ekumeeninen – Ecuménico (adjetivo)
Ekumenia – Ecumenismo
Ekvaattori (päiväntasaaja) – Ecuador (geografía)
Ekvivalenssi (täydellinen vastaavuus, samanarvoisuus) – Equivalencia (lógica)
El Salvador – El Salvador
Elastinen (kimmoisa, joustava) – Elástico
Elatiivi – Elativo (jalka: jalasta – jaloista)
Electroninen – Electrónico (adjetivo)
Elefantti (norsu) – Elefante
Eleganssi (tyylikkyys) – Elegancia
Elegantti (tyylikäs, hieno) – Elegante
Elegia – Elegía
Elektrodi – Electrodo
Elektroluminesenssi – Electroluminiscencia
Elektrolyysi – Electrólisis
Elektrolyytti – Electrólito
Elektroni – Electrón
Elektroniikka – Electrónica (sustantivo)
Elektroninen – Electrónico (adjetivo)
Elementti – Elemento
Elia (Elias) – Elías (nombre biblico)
Elias (Elia) – Elías (nombre biblico)
Eliitti – Élite
Eliksiiri – Elixir
Eliminaatio (eliminointi) – Eliminación
Eliminoida – Eliminar
Eliminointi (eliminaatio) – Eliminación
Elisa – Eliseo (nombre biblico)
Ellipsi – Elipse
Ellipsoidi – Elipsoide
Elohopea (Hg) ¡no hydrargyrum! – Mercurio (Hg)
Emansipaatio – Emancipación
Embolia – Embolia
Embryo (alkio) – Embrión
Emigrantti (maastamuuttaja) – Emigrante (persona)
Emiiri – Emir
Emiraatti – Emirato
Emissio – Emisión
Emitoida (emittoida, säteillä) – Emitir
Emittoida (emitoida, säteillä) – Emitir
Emoji – Emoji
Emootio (tunne, mielenliikutus) – Emoción
Emotionaalinen (tunteellinen) – Emocional
Empaattinen – Empático
Empatia – Empatía
Empiirikko – Empírico (persona)
Empiirinen (kokemusperäinen) – Empírico (adjetivo)
Empiria – Empiría
Emu (lentokyvytön lintu) – Emú (ave no voladora)
Emulaatio – Emulación
Emulaattori – Emulador
Emulsio – Emulsión
Endeeminen – Endémico (adjetivo)
Endogeeninen (sisäsyntyinen) – endógeno (adjetivo)
Endokrinologia – Endocrinología
Endorfiini – Endorfina
Energia – Energía
Enkefaliitti (Aivotulehdus) – Encefalitis
Enklaavi (erillisalue) – Enclave
Ensyklopedia (tietosanakirja) – Enciclopedia
Enterobakteeri – Enterobacteria
Entiteetti (olio; kokonaisuus; rakenneosa) – Entidad
Entropia (epäjärjestyksen määrä) – Entropía
Entsymaattinen – Enzimático (adjetivo)
Entsyymi – Enzima
Epidemia – Epidemia
Epifyytti (päällyskasvi) – Epífita, epifita
Epiglottiitti (kurkunkannentulehdus) – Epiglotitis (infección bacteriana)
Epilepsia – Epilepsia
Epilogi (loppusanat, jälkisanat; loppunäytös) – Epílogo (sustantivo)
Episodi (vaihe, kausi, jakso, kohtaus) – Episodio
Epistola – Epístola (una carta escrita por un apóstole)
Epiteeli – Epitelio
Epo (Erytropoietiini, EPO) – Eritropoyetina (EPO)
EPO (Erytropoietiini, epo) – Eritropoyetina (EPO)
Epsilon (Ε / ε) – Épsilon
Epstein–Barrin virus (EBV) – Virus de Epstein-Barr (VEB)
Erbium (Er) – Erbio (Er)
Erektio – Erección
Ergokalsiferoli (D2-vitamiini) – Ergocalciferol, vitamina D2
   →Kalsiferoli
   →Kolekalsiferoli
   →Kalsitrioli
Ergonomia – Ergonomía
Ergonominen – Ergonómico (adjetivo)
Eris (kääpiöplaneetta, plutoidi) – Eris (planeta enano, plutoide)
Eroosio – Erosión
Eroottinen – Erótico (adjetivo)
Erotiikka – Erótica (sustantivo)
Erytromysiini – Eritromicina
Erytropoietiini (epo, EPO) – Eritropoyetina (EPO)
Erytrosyytti (punasolu) – Eritrocito (glóbulo rojo, hematíe)
Esau (Eesau) – Esaú (nombre biblico)
Eskalaatio (eskaloituminen, kärjistymisen) – Escalada (aumento rápido y alarmante)
Eskaloituminen (eskalaatio, kärjistymisen) – Escalada (aumento rápido y alarmante)
Eskatologia – Escatología
Eskimo – Esquimal
Espanja – España; Español (lengua)
Espanjalainen – Español (adjetivo; persona)
Esperanto – Esperanto (lengua)
Esplanadi (puistokatu) – Esplanada
Espresso – Café expreso
Esra – Esdras (nombre biblico)
Essiivi – Esivo (jalka: jalkana – jalkoina)
Esteetikko – Esteta, esteticista (persona que entiende la estética)
Esteettinen – Estético (adjetivo)
Esteettinen – Estético, esteticista (adjetivo)
Ester – Ester (nombre biblico)
Esteri – Éster (quimica)
Estetiikka – Estética (sustantivo)
Estimaatio (arvio; arviointi) – Estimación (aproximación; acción de estimar)
Estimaatti (arvioitu arvo) – Estimación (valor estimado)
Estimoida (arvioida) – Estimar< ekcnqgoi. hublot combr /> Estimointi (arviointi) – Estimación (acción de estimar)
Estrogeeni – Estrógeno
Et cetera (etc., jne., ja niin edelleen) – Etcétera (etc.)
Etaani (CH 3 CH 3 ) – Etano
Etanoli (Etyylialkoholi) – Etanol (alcohol etílico)
Etc. (et cetera, jne., ja niin edelleen) – Etc. (etcétera)
Eteeni (etyleeni, CH 2 =CH 2 ) – Eteno, etileno
Eteerinen – Etéreo (intangible o poco definido y, a la vez, sutil o sublime)
Etiikka – Ética (sustantivo) ¡etikka = vinagre!
Etiketti – Etiqueta (conjunto de reglas y formalidades; etiqueta del producto)
Etiologia – Etiología
Etninen – Étnico
Etydi – Étude, estudio (música)
Etyleeni (eteeni, CH 2 =CH 2 ) – Etileno, eteno
Etymologia – Etimología
Etymologinen – Etimológico (adjetivo)
Etyylialkoholi (Etanoli) – Alcohol etílico (etanol)
Eufemismi (kaunisteleva ilmaisu, kiertoilmaisu) – Eufemismo
Euforia – Euforia
Euforinen – Eufórico (adjetivo)
Eugeniikka (rotuhygienia, rodunjalostusoppi) – Eugenesia
Eukaryootti (aitotumallinen) – Eukaryota, eucarya, eukarya
Euklidinen – Euclidiano (adjetivo)
Eunukki – Eunuco (sustantivo)
Euribor – Euríbor
Euro (€) – Euro (€)
Eurobarometri – Eurobarómetro
Eurooppa – Europa
Europarlamentti (Euroopan parlamentti) – Europarlamento (Parlamento Europeo)
Europium (Eu) – Europio (Eu)
Eutanasia (armomurha, kuolinapu) – Eutanasia
Evakuoida – Evacuar (de refugiados o similar)
Evakuointi – Evacuación (de refugiados o similar)
Evaluaatio – Evaluación
Evaluoida – Evaluar
Evangelista – Evangelista (predicador del evangelio; Mateo, Marcos, Lucas, Juan)
Evankelikaalinen – Evangélico (sobre movimento evangélico)
Evankelinen – Evangélico (sobre iglesias evangélicas)
Evankelioida – Evangelizar, predicar el evangelio
Evankelisluterilainen (evankelis-luterilainen, luterilainen) – Evangélica luterana
Evankelis-luterilainen (evankelisluterilainen, luterilainen) – Evangélica luterana
Evankeliumi – Evangelio (libro del Nuevo Testamento; buenas nuevas de Jesús)
Evidenssi (todistusaineisto, näyttö) – Evidencia
Evidentti (ilmeinen) – Evidente
E-vitamiini (tokoferoli) – Vitamina E, tocoferol
Evoluutio – Evolución (biológica)
Ex libris (exlibris) – Ex libris
Ex tempore (valmistelematta) – Extemporáneo, improvisadamente
Exlibris (ex libris) – Ex libris
Extranet (ekstranetti, ekstranet) – Extranet
Faarao – Faraón
Faasi (olomuotoalue) – Fase (termodinámica)
Fade (feidi) (golf) – Fade (golf)
Fagotti – Fagot
Fair play (reilu peli) – Fair play (juego limpio)
Fakiiri – Faquir
Faksi – Fax
Falangi – Falange (cuerpo de infantería de la antigua Grecia); Falange Española
Falangisti – Falangista (persona afiliada a la Phalange española o libanesa)
Fallinen – Fálico (adjetiva)
Fallos (penis, siitin) – Falo (pene)
Falsetti – Falsete
Falsifioida – Demostrar falsa
Fanaatikko – Fanático (persona)
Fanaattinen – Fanático (adjetivo)
Fanaattisuus (fanatismi) – Fanatismo
Fanatismi (fanaattisuus) – Fanatismo
Fanfaari – Fanfarria
Fani – Fan (admirador apasionado)
Fantasia (kuvitelma, mielikuvitus) – Fantasía (ensueño, imaginación)
Fantastinen – Fantástico
Faradi (F) – Faradi, farad, F (unidad de capacitancia)
Fariseus – Fariseo
Farmakologia – Farmacología
Farmakopea – Farmacopea
Farmaseutti – Farmacéutico (Título de grado)
   [Proviisori = Farmacéutico (maestría)]
Farmaseuttinen – Farmacéutico (adjetivo)
Farmasisti – Profesional de farmacia
Farmasistinen – Relacionada con profesionales de la farmacia
Farssi – Farsa
Fasadi (julkisivu) – Fachada
Fascia (faskia, peitinkalvo; lihaskalvo) – Fascia (membrana anatómica)
Fasismi – Fascismo
Faskia (fascia, peitinkalvo; lihaskalvo) – Fascia (membrana anatómica)
Faskiitti – Fascitis
Fataali (kuolemaanjohtava) – Fatal (mortal)
Fatalismi – Fatalismo
Fatwa – Fetua, fatua
Fauna (eläimistö) – Fauna
Fauni – Fauno
Federalismi (liittovaltion kannattaminen) – Federalismo
Feeliks (Felix) – Félix (nombre biblico)
Feeniks – Fénix
Felix (Feeliks) – Félix (nombre biblico)
Feminiini – Femenino (gramática)
   →Feminiininen
Feminiininen (naisellinen) – Femenino
   →Feminiini
Feminismi – Feminismo
Feministi – Feminista (persona)
Feministinen – Feminista (adjetivo)
Feng shui (fengshui) – Feng shui
Fengshui (feng shui) – Feng shui
Fenomenaalinen (ilmiömäinen) – Fenomenal (adjetivo)
Fenotyyppi (ilmiasu) – Fenotipo
Feodaalinen – Feudal (adjetivo)
Feodalismi – Feudalismo
Fermentaatio (käyminen, fermentoituminen) – Fermentación
Fermentoida (käyttää, saattaa maitohappo-, alkoholi- tms. käymiseen) – Fermentar
Fermentoituminen (käyminen, fermentaatio) – Fermentación
Fermium (Fm) – Fermio (Fm)
Feromoni – Feromona
Fertiili (hedelmällinen) – Fértil (adjetivo)
Festivaali – Festival (sustantivo)
Fetisismi – Fetichismo
Fetissi – Fetiche
Fetsi – Fez
Fiasco – Fiasco
Fibriini – Fibrina
Figuratiivinen (kuvaannollinen; esittävä [taide]) – Figurativo
Figuuri (muoto, kuvio, hahmo) – Figura
Fii (Φ / φ) – Phi, fi
Fiksaatio – Fijación
Fiktiivinen – Ficticio (adjetivo)
Fiktio – Ficción
Filamentti (säie) – Filamento
Filantrooppi (ihmisystävä) – Filántropo (persona)
Filatelia (postimerkkien keräily) – Filatelia
Filatelisti (postimerkkien keräilijä) – Filatelista (persona)
File (Filee; tiedosto) – Filete; Archivo (informática)
Filee (file) – Filete
Filharmonikko – Filarmónico (persona)
Filharmoninen – Filarmónico (adjetivo)
Filippus – Felipe (nombre biblico)
Film noir – Film noir, cine negro
Filosofi – Filósofo
Filosofia – Filosofía
Filosofinen – Filosófico (adjetivo)
Filtteri (suodatin) – Filtro
Finaali – Final (sustantivo)
Finalisti – Finalista (sustantivo)
Firewall (Palomuuri) – Firewall, cortafuegos (informática)
Fissio – Fisión
Fissioreaktori – Reactor de fisión
Flaami – Flamenco (etnicidad – persona; lengua)
Flaamilainen – Flamenco (adjetivo; persona)
Flambeerata (liekittää) – Flambear
Flambeeraus (liekitys) – Flambeado
Flamenco – Flamenco (baile)
Flamingo – Flamenco (ave)
Flanelli – Franela
Flatus (pieru) – Flato
Flavonoidi – Flavonoide (sustantivo)
Flegmaatikko – Flemático (persona)
Flegmaattinen – Flemático (adjetivo)
Fleksitaristi – Flexitariano (sustantivo)
Flerovium (Fl) – Flerovio (Fl)
Flipperi – Flipper (pinball, petacos, milloncete)
Flirttailla – Flirtear
Flirtti – Flirteo
Floora (kasvisto) – Flora
Floretti – Florete
Floristi (kukkakauppias) – Florista (persona)
Fluoresenssi – Fluorescencia
Fluori (F) ¡no fluorum! – Flúor (F)
Fobia – Fobia
Fokus – Foco
Folaatti – Folato
   →Foolihappo
Folklore – Folklore
Fondue (fondyy) – Fondue
Fondyy (fondue) – Fondue
Foneemi – Fonema
Foneettinen – Fonético (adjetivo)
Fonetiikka – Fonética (sustantivo)
Fonologia – Fonología
Foolihappo (B9-vitamiini) – Ácido fólico, folacina, vitamina B9
   →Folaatti
Force majeure (ylivoimainen este) – Fuerza mayor, causa mayor
Formaldehydi – Formaldehído, metanal; Formalina
Formaliini – Formalina
Formiaatti (muurahaishapon suola) – Formiato (sal de ácido fórmico)
Fosfaatti – Fosfato
Fosfidi – Fosfuro
Fosfiitti – Fosfito
Fosforesenssi – Fosforescencia
Fosfori (P) ¡no phosphorus! – Fósforo (P)
Fossiili – Fósil (sustantivo – sustancia orgánica muerta); Persona muy anticuada
Fossiilinen – Fósil (adjetivo – de sustancia orgánica muerta o persona muy anticuada)
Foto (valokuva) – Foto
Fotoni – Fotón
Fotorealismi – Fotorrealismo
Fotosynteesi – Fotosíntesis
Fovea – Fóvea
Foxtrot (fokstrotti, foksi) – Foxtrot, fox-frot (baile)
Fragmentoida – Fragmentar
   →Fragmentoitua
Fragmentoitua – Fragmentarse
   →Fragmentoida
Fragmentti – Fragmento
Frakki – Frac
Fraktaali – Fractal
Fraktiili – fractil
Fraktio – Fracción
Franchise (franchising) – Franquicia
Franchising (Franchise) – Franquicia
Frangi – Franco (moneda)
Frankium (Fr) ¡no francium! – Francio (Fr)
Frankki – Franco (persona)
Fransiskaani – Franciscano (sustantivo)
Freelance – Freelance
Freelancer – Freelancer
Freeware (ilmaisohjelma) – Freeware (software gratis)
Fregatti – Fragata
Frekvenssi (taajuus) – Frecuencia
Freoni – Freón
Fresko – Fresco
Frisbee – Frisbee
Fruitariaani (fruitaristi) – Frugívoro, frutariano (persona)
Fruitarianismi (Fruitarismi, fruitismi) – Frutarianismo, frugivorismo
Fruitarismi (fruitismi, fruitarianismi) – Frutarianismo, frugivorismo
Fruitaristi (fruitariaani) – Frugívoro, frutariano
Fruitismi (fruitarismi, fruitarianismi) – Frutarianismo, frugivorismo
Fruktoosi – Fructosa
Frustaatio (turhauma) – Frustración
Fundamentalismi – Fundamentalismo
Fundamentalisti – Fundamentalista (persona)
Fundamentalistinen – Fundamentalista (adjetivo)
Funktio – Función (actividad, misión; función matemática) (no función en el teatro)
Funktionaalinen (toiminnallinen) – Funcional
Funktionalismi (“funkis”) – Funcionalismo
Futurismi – Futurismo
Futuristinen – Futurista, futuristico (adjetivo)
Futurologia (tulevaisuudentutkimus) – Futurología
Futuuri – Futuro (tiempo gramatical)
   [tulevaisuus = futuro]
Fuuga – Fuga
Fuusio – Fusión
Fuusioreaktori – Reactor de fusión
Fyllokinoni (K1-vitamiini) – Filoquinona, vitamina K1
   →K-vitamiini
   →Menakinonit
Fysiatri – Fisiatra (médico)
Fysiatria – Fisiatría
Fysiatrinen – Fisiátrico (adjetivo)
Fysiikka – Física (ciencia); Físico (sustantivo)
Fysikaalinen – Físico (adjetivo – examen o tratamiento; de la física)
Fysiologia – Fisiología
Fysiologinen (elimistöllinen; ei patologinen) – Fisiológico (fisiología; no patológico)
Fysioterapeutti (lääkintävoimistelija) – Fisioterapeuta, terapeuta físico
Fyysinen – Físico (adjetivo – del cuerpo; de la física)
Föhn (tuuli) – Fohen, foehn, föhn (viento)
Gaala – Gala
Gadolinium (Gd) – Gadolinio (Gd)
Galaksi – Galaxia
Galaktinen – Galáctico (adjetivo)
Galleria – Galería
Gallium (Ga) – Galio (Ga)
Gallona – Galón
Gallup (mielipidetiedustelu) – Gallup, sondeo de opinión
Galvaaninen – Galvánico (adjetivo)
Gamaliel – Gamaliel (nombre biblico)
Gambiitti (shakkiavaus uhrauksella) – Gambito (apertura de ajedrez con sacrificio)
Gamma (Γ / γ) – Gamma
Gammaglobuliini – Gamma globulina
Gangesingaviaali (gaviaali) – Gavial de Ganges, gavial
Ganglio (hermosolmuke, hermosolmu; hyytelörakko) – Ganglio nervioso; Ganglión
   [Imusolmuke = ganglio linfático]
Gangsteri – Gángster
Garderobi (vaatekomero; puvusto) – Guardarropa; Ropero
Gastriitti mahakatarri – Gastritis
Gastroenterologia – Gastroenterología
Gastrointestinaalinen – Gastrointestinal (adjetivo)
Gastronomia – Gastronomía
Gastronominen – Gastronómico (adjetivo)
Gastroskopia (mahantähystys) – Gastroscopia
Gaviaali (gangesingaviaali) – Gavial, gavial de Ganges
Geeli – Gel
Geeni – Gene
Geisha – Geisha
Geisir (geysir) – Géiser
Gelatiini (liivate) – Gelatina (sustantivo)
Geminaatio – Geminación
Geminaatta – Consonante geminada
Genealogia (sukututkimus) – Genealogía
Geneetikko (perinnöllisyystutkija) – Genetista (persona)
Geneettinen (perinnöllinen) – Genético (adjetivo)
Generaattori – Generador
Genesis (1. Mooseksen kirja) – Génesis
Genetiikka (perinnöllisyystiede) – Genética (cienscia)
Genetiivi – Genitivo (jalka: jalan – jalkojen)
Genitaalit (sukupuolielimet) – Genitales
Genomi – Genoma
Genotyyppi (perimä) – Genotipo
Genre – Género
Geofysiikka – Geofísica (ciencia)
Geofyysikko – Geofísico (persona)
Geofyysinen – Geofísico (adjetivo)
Geologi – Geólogo (persona)
Geologia – Geología
Geologinen – Geológico (adjetivo)
Geometria – Geometría
Geometrinen – Geométrico (adjetivo)
Geopoliittinen – Geopolítico (adjetivo)
Geoterminen – Geotérmico (adjetivo)
Gepolitiikka – Geopolítica (sustantivo)
Geriatri – Geriatra (médico)
Geriatria – Geriatría
Geriatrinen – Geriátrico (adjetivo)
Germanium (Ge) – Germanio (Ge)
Gerundi – Gerundio (gramática)
Getto (ghetto) – Gueto, ghetto
Geysir (geisir) – Géiser
Ghetto (getto) – Gueto, ghetto
Gigolo – Gigoló
Giljotiini – Guillotina
Gladiaattori – Gladiador
Glamour (tenho, hohto, viehätysvoima) – Glamour
Glaukooma – Glaucoma
Globaali (maailmanlaajuinen) – Global (adjetivo)
Globalisaatio – Globalización
Glukagoni – Glucagón
Glukokortikoidi – Glucocorticoide
Glukoosi (rypälesokeri) – Glucosa
Gluteeni (gluteiini) – Gluten
Gluteiini (gluteeni) – Gluten
Glykogeeni – Glucógeno (sustantivo)
Glyseriini (glyseroli) – Glicerina, glicerol
Glyseroli (glyseriini) – Glicerol, glicerina
Go (peli) – Go (juego)
Golf – Golf
Golgata – Gólgota, Calvario
Goljat – Goliat (nombre biblico)
   [goljatti, koljatti = persona gigante]
Gondoli – Góndola
Gondolieeri – Gondolero
Gongi – Gong, tam-tam
Gonorrea (tippuri, gonorrhea) – Gonorrea, blenorragia, blenorrea, gonococia
Gonorrhea (tippuri, gonorrea) – Gonorrea, blenorragia, blenorrea, gonococia
Googlata (guuglata, googlettaa, guuglettaa) – Googlear
Googlettaa (guuglata, googlata, guuglettaa) – Googlear
Gorilla – Gorila
Gospel – Góspel (música)
Graaffinen – Gráfico (adjetivo)
Graafikko – Diseñador gráfico; Artista gráfico
Gradientti (matematiika) – Gradiente (matemática)
Grafeeni – Grafeno (Carbono)
Graffiti – Grafiti, grafito (pintada)
Grafiikka – Gráfico (representación de datos numéricos)
Grafiitti – Grafito (carbono)
Grafologi (käsialantutkija) – Grafólogo (persona)
Grafologia (käsialantutkimus) – Grafología
Grafologinen – Grafológico
Gramma – Gramo
Grammatiikka (kielioppi) – Gramática (ciencia)
Gramofoni – Gramófono
Granaatti (mineraali, korukivi; kranaatti) – Granate (mineral, gema); Granada
Graniitti – Granito
Graniittinen – Granítico (adjetivo)
Granulaarinen (rakeinen) – Granular (adjetivo)
Granulosytopenia – Granulocitopenia
Granulosyytti – Granulocito
Gratinoida – Gratinar
Gravidi (raskaana oleva) – Grávido, embarazada (adjetivo)
Graviditeetti (raskaus; raskaudentila) – Embarazo; estado de embarazo
Gravitaatio (painovoima) – Gravitación
Green (griini, viheriö) (golf) – Green (golf)
Gregoriaaninen – Gregoriano (adjetivo)
Grogi – Grog
Groteski – Grotesco (adjetivo)
Guaniini (G) – Guanina (G)
Guano – Guano
Gulassi – Gulash
Guru – Gurú (maestro espiritual; especialista)
Guuglata (googlata, googlettaa, guuglettaa) – Googlear
Guuglettaa (guuglata, googlata, googlettaa) – Googlear
Gynekologi – Ginecólogo (médico)
Gynekologia – Ginecología
Gynekologinen – Ginecológico (adjetivo)
Gynekomastia – Ginecomastia
Gyroskooppi – Giróscopo
Haam – Cam (nombre biblico)
Haaremi – Harén
Habitus (asu, hahmo, yleisvaikutelma) – Habitus (estado, condición, situación)
Hafnium (Hf) – Hafnio (Hf)
Haggis – Haggis
Haiku – Haiku, haikú
Hakkeri (häkkeri) – Hacker
Halal – Halal
Halleluja (hallelujaa) – Aleluya
Hallelujaa (halleluja) – Aleluya
Halloween – Halloween
Hallusinaatio – Alucinación
Hallusinaatio (aistiharha) – Alucinación
Hallusinogeeni (aistiharhoja aiheuttava aine) – Alucinógeno (sustantivo)
Hallusinogeeninen (aistiharhoja aiheuttava) – Alucinógeno (adjetivo)
Halma – Halma (juego)
Halo (haloilmiö) – Halo (fenómeno meteorológico)
Halogeeni – Halógeno
Halva – Halva, halwa, halvah, halava, helva, halawa
Hamsteri – Hámster
Handicap (tasoitus) (golf) – Hándicap (golf)
Hanukka – Januca
Haploidi – Haploide (adjetivo; sustantivo)
Happi (O) ¡no oxygenium! – Oxígeno (O)
Haptinen – Háptico (adjetivo)
Harakiri (seppuku) – Haraquiri, harakiri, hara-kiri, seppuku
Harlekiini – Arlequín
Harmoni – Armonio
Harmonia – Harmonía, armonía
Harmoninen – Harmónico, armónico (adjetivo)
Hasis – Hachís
Hassium (Hs) – Hassio (Hs)
Haumea (kääpiöplaneetta, plutoidi) – Haumea (planeta enano, plutoide)
Hebrea (heprea) – Hebreo (lengua)
Hedonismi – Hedonismo
Hedonisti – Hedonísta (persona)
Hedonistinen – Hedonísta, hedonístico (adjetivo)
Hegemonia – Hegemonía
Hegemoninen – Hegemónico (adjektiivi)
Heksaani (CH 3 (CH 2 ) 4 CH 3 ) – Hexano
Heksadesimaalinen – Hexadecimal (adjetivo)
Heksaedri (kuutio, 6-tahokas) – Hexaedro, Cubo, 6-poliedro
Heksagrammi – Hexagrama
Helikopteri – Helicóptero
Heliosentrinen (aurinkokeskinen) – Heliocéntrico (adjetivo)
Helium (He) – Helio (He)
Helleeni – Heleno (persona)
Hematologia (veritautioppi, verioppi) – Hematología
Hematooma (verenpurkauma, mustelma) – Hematoma
Hematuria (verivirtsaisuus) – Hematuria
Hemi – Hemo, grupo hemo
Hemofilia (verenvuototauti) – Hemofilia
Hemoglobiini – Hemoglobina
Hemokromatoosi – Hemocromatosis
Hemorroidi (peräpukama) – Hemorroide (sustantivo)
Henna – lheña, arjeña, jena
Hepariini – Heparina
Hepatiitti – Hepatitis
Heprea (hebrea) – Hebreo (lengua)
Heprealainen – Hebreo (adjetivo; persona)
Heptaani (CH 3 (CH 2 ) 5 CH 3 ) – Heptano
Heraldiikka (vaakunaoppi) – Heráldica (sustantivo)
Heraldikko (vaakunaopin tuntija) – Heraldista (persona)
Heraldinen (vaakunaopillinen) – Heráldico (adjetivo)
Herbaario (kuivattujen kasvien kokoelma) – Herbario
Herbivori (kasvinsyöjä) – Herbívoro (sustantivo)
Heresia (harhaoppi, kerettiläisyys) – Herejía (sustantivo)
Hermafrodiitti – Hermafrodita (sustantivo; adjetivo)
Hermeettinen (täysin umpinainen, ilmanpitävä) – Hermético (adjetivo)
Herodes – Herodes (nombre biblico)
Herodes Agrippa – Herodes Agripa (nombre biblico)
Heroiini – Heroína
Heroinisti – Usuario de heroína (”heroínista” o ”heroínico”)
Herpes – Herpes
Hertsi (Hz) – Hertz, hercio, Hz
Hesekiel – Ezequiel (nombre biblico)
Hetero (Heteroseksuaali) – Persona heterosexual
Heterogeeninen – Heterogéneo (adjetivo)
Heteroseksuaali (hetero) – Persona heterosexual
Heteroseksuaalinen – Heterosexual (adjetivo)
Heterotsygootti – Heterocigoto (sustantivo; adjetivo)
Heuristinen – Heurístico (adjetivo)
Hiatus – Hiato (fonología)
Hibernaatio – Hibernación
Hidalgo – Hombre vistoso (no igual que ‘hidalgo’ en español)
Hierarkia – Jerarquía
Hierarkinen – Jerárquico (adjetivo)
Hieroglyfi – Jeroglífico
Hiili (C) ¡no carboneum! – Carbono (C)
Hijab – Hiyab

kosmonautti

omega speedmaster professionista
omega de ville co axiell kronograf
longines Präsenz
mejores relojes falsificados

Elitza Gueorguieva