ПРИМЕРЕН РАБО часы бренды

Info
Share
Download
uni.vt.bg
Views
2 years ago
Flag

Изтегли - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

 • Text
 • Association,
 • Xlii,
 • Digital,
 • Presentation,
 • Preservation,
 • Cultural,
 • Scientific,
 • Heritage,
 • Dipp,
 • Vt.bg

Изтегли - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

ПРИМЕРЕН

ПРИМЕРЕН РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРАНТА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО МОДУЛИ И БЛОКОВЕ СРОК за изпълнение –семестър Наименования на учебни дисциплини и дейности I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ Въведение в нормативната регулация 1 Чужд език (Български език) 1 Общ курс по методология и 2 методика на изследователската работа (с Основи на академичното писане) Приложни компютърни и 2 информационни технологии II. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ТВОРЧЕСКА) Библиографска работа 1 Обсъждане на проект на 2 дисертационно изследване – представяне на концепция за структура на дисертацията Научна изява – участие в научен 2 форум/семинар Л ХОРАРИУМ Кредити АЗ ИЗ АЗ ИЗ У Форма на контрол Консултации Самостоятелна работа ПРОЕКТ-учебен /научен Писане –учебно/аакадемично Практикум общ о III ОРГАНИЗАЦИОННА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ Подпомагане работата на курсовете 2 Подпомагане работата на к hdnackdp. perfekte replika ureатедрата 2 (изпитни комисии и др.) Проучвателска и обществена 2 дейност общо кредити: 60 Участия в докторантски семинари, школи и др. :...................................................... (Приложение) Включване в екип на изследователски проект :...................................................... (Приложение) Представяне на отчети от докторанта (тримесечни отчети, годишен отчет) и обсъждане в научното звено. Срокове:..................................................................................................................... ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРСКИ МИНИМУМ ПО : ....................................................................................................................................Срок........................ Научен ръководител: ............................................................... (........................................) Ръководител на научното звено (катедра): ............................................................... (........................................)

ПРИМЕРЕН РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРАНТА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО МОДУЛИ И БЛОКОВЕ Срок за изпълнение –семестър І. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ Избираема дисциплина по 3 професионално направление (избира една от Изборен блок І.) Избираема дисциплина по научна 4 специалност (избира една от Изборен блок ІІ.) ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 3-4 - ръководство на упражнения ІІ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ТВОРЧЕСКА) Обсъждане проект на докторантско 4 изследване – представена завършена част при годишния отчет Участие в научни форуми и 3-4 семинари на докторанско равнище: проектни участия Публикуване на резултати от 3-4 изследването/ статия, доклад ІІІ ОРГАНИЗАЦИОННА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ Подпомагане работата на курсовете 3-4 Подпомагане работата на катедрата 3-4 Практико-приложна дейност и др. 3-4 Л ХОРАРИУМ Кредити АЗ ИЗ АЗ ИЗ У Форма на контрол Консултации Самостоятелна работа. ПРОЕКТ-учебен или научен Писане –учебно или Академично- Практикум общо общо кредити: 60 Възлагане на ръководство на упражнения по ........................................................спец.................курс.......... Участия в докторантски семинари, школи и др. ...................................................................... (Приложение) Участие в научните форуми: .......................................................................................................(Приложение) Включване в екип на изследователски проект ..........................................................................(Приложение) Представяне отчети от докторанта (на 3 месеца и годишен отчет) и обсъждане в научното звено на годишния отчет: (Срокове) ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРСКИ МИНИМУМ ПО: ...................................................................................................................................................Срок ........................... Ръководител на научното звено (катедра): ............................................................... Научен ръководител: ...............................................................

 • Page 1 and 2: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УН
 • Page 3 and 4: I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ за пр
 • Page 5 and 6: Социални дейности 3
 • Page 7 and 8: 3.2 Психология 15 10 1 П
 • Page 9 and 10: 05.08.04/Изобразително
 • Page 11 and 12: .., Икономика, Туриз
 • Page 13 and 14: V. Киевски правен ун
 • Page 15 and 16: 4.3. За вземане на ре
 • Page 17 and 18: 2. Сборник “Политик
 • Page 19 and 20: 6. “Из предисторият
 • Page 21 and 22: Списания: 1. Педагог
 • Page 23 and 24: 6. Приемане Плана за
 • Page 25 and 26: 4. Научна конференц
 • Page 27 and 28: 2. Два обучителни мо
 • Page 29 and 30: 3. Студентско биена
 • Page 31 and 32: 9. Утвърждаване на п
 • Page 33 and 34: 10.2. Избор на хонору
 • Page 35 and 36: 10.3. Въпроси, свърза
 • Page 37 and 38: 1.2. Да бъдат подготв
 • Page 39 and 40: 10.6. Именуване на ау
 • Page 41 and 42: СПРАВКА - Из Правил
 • Page 43 and 44: Приложение № 1 към
 • Page 45 and 46: изпитни комисии, об
 • Page 47 and 48: Част I. Код ОБРАЗЦИ
 • Page 49: Част ІV. ИЗПИТИ ЗА Д
 • Page 53 and 54: Обяснителни бележк
 • Page 55 and 56: (Образец 2) ВЕЛИКОТЪ
 • Page 57 and 58: (Образец 3) ВЕЛИКОТЪ
 • Page 59 and 60: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УН

часы бренды

Replica Bell Ross klokker
diamant ure til mænd
chronograph breitling transocean

Основные методы получения полимеров

Запрашиваемая Wiki страница еще не созданаврати цени sliven


врати, цени, sliven,


Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/vramka/public_html/kade-kakvo.com/test.php on line 79
Добавете вашата оферта тук!

Или другите възможни варианти за информация:
Последно добавени в сайта:

Авточасти онлайн - CarDoc.bg

http://cardoc.bg
Категория:
Щампован бетон за дома, градината, басейна | Exotic

http://shtampovan-beton.com
Категория: Услуги
Дрехи за бременни и макси мода.

http://www.renifashion.com
Категория:
Макси мода и дрехи за бременни

http://www.reni-fashion.com
Категория:


dobavi
Реклама:
Прогнози Еврофутбол


Ваш линк тук?
Последно търсено:
наколенките на доктор ливайн, голям макетен нож, декоративен профил eps, резисторни матрици СИП, два принтера един компютър,