Find Gmt på DBA - køb og salg af nyt og brugt replika luksus ure til mænd


 • replika luksus ure til mænd

  réplicas de relojes uk
  klassisk fusion titan
  iwc watches
  breitling klokker til salgs
  メンズウォッチ

  DIAMANTER - INTRODUKTION TIL DIAMANTENS VERDEN

  Velkommen til Vibholm guld og sølvs guide til diamanter. I denne guide vil du få mere indsigt i de mange typer diamanter, der indgår i de smykker og ure som vi forhandler hos Vibholm guld og sølv. Her vil du få nyttig viden om, hvor diamanter kommer fra, hvilke typer der findes, hvordan de behandles, og meget mere.
   

  KORT OM DIAMANTER


  Diamant er vel nok den mest velkendte og efterspurgte af alle ædelsten. Diamant er en metastabil allotrope af kulstof (C), og er det hårdeste kendte mineral, der findes. Diamanter kan derfor kun slibes med diamantstøv. Desuden er betegnelsen diamant afledt af det græske ord "adamas", der betyder "den ubetvingelige". De fleste naturlige diamanter dannes ved høj temperatur og tryk i dybder på 140 til 190 kilometer i Jordens kappe.

  Diamant tilhører det kubiske krystalsystem og krystalliserer oftest i oktaedre, men kan også forekomme som dodekaeder, tvillingkrystaller eller terninger. De fleste diamanter er svagt gullige eller brunlige, mens diamanter med en egentlig farve, samt farveløse diamanter, er yderst sjældne og kostbare. Farverne skyldes indhold af andre mineraler, bl.a. bor og nitrogen. Diamant ridses sjældent på grund af den store hårdhed, men stenen er fuldkommen spaltelig i 4 retninger parallelt med oktaederfladerne.

  Diamant kan derfor være følsøm overfor stød og slag, men er meget modstandsdygtig overfor kemikalier. Diamant bruges også i industrien til skæring og boring af andre blødere materialer på grund af hårdheden, men også fordi diamanter er en meget god varmeleder og ikke overopheder. Først ved temperaturer omkring 900 grader Celsius vil diamanten kunne risikere at brænde op (720 grader Celsius i oxygen).
   

  VÆRDIFAKTORER - DE 4 C'ER


  Uklarheder er almindelige i diamanter, hvilket har betydning for diamantens værdi. Klarheden er dog ikke den eneste værdifaktor. Da diamanten er den mest prestigefyldte af alle ædelsten, er den genstand for den grundigste værdibestemmelse. Værdibestemmelsen tager udgangspunkt i 4 faktorer, der kaldes de 4 C'er og står for hhv. "carat", "colour", "clarity" og "cut". På dansk: vægt, farve, klarhed og slibning. 

  Carat/Vægt:

  Dette er den letteste faktor at bestemme, da stenen blot skal vejes. 1 carat defineres som 0,2 gram. Diamantens værdi stiger i takt med at vægten (carat) på diamanten stiger. Dog stiger værdien ikke lineært, idet store diamantkrystaller er langt mere sjældne end små. Derfor koster en diamant på eksempelvis 1 ct. mere end det dobbelte af en diamant på 0,5 ct. af tilsvarende kvalitet. Prisniveauet for store slebne diamanter er altså stærkt stigende i takt med størrelsen. 
   

  Colour/Farve:

  De fleste diamanter er svagt gullige, og farvenuancerne fra hvid til gul kan være svære at få øje på for et utrænet øje. De meget små farvenuancer kan ikke beskrives ved almindelige farvebetegnelser, og derfor er det en nødvendighed at anvende vedtagne udtryk. Den på verdensplan mest anvendte farveskala stammer fra The Gemmological Institute of America, de såkaldte "GIA grader". I Danmark benyttes imidlertid de af Skandinavisk Diamant Nomenklatur (Scan D.N.) udarbejdede farvebetegnelser, som ses på nedenstående skema. Diamanter med en egentlig farve er yderst sjældne og kostbare. Disse kaldes også fantasidiamanter eller kulørte diamanter, og benytter ikke disse farveskalaer.
   
  Farveskala for diamanter | Vibholm guld og sølv


  Der findes imidlertid ikke gode eller dårlige farver, men i stedet sjældne og mindre sjældne farvevarianter. Sjældne hvide farvevarianter er typisk de dyreste. 

  Clarity/Klarhed:

  Klarheden og gennemsigtigheden for diamanter varierer meget fra sten til sten. Indeslutninger kan i nogen grad hindre lysets fri passage, hvilket giver mindre gennemsigtighed. Er der for mange uklarheder i diamanten kan det nedsætte gennemsigtigheden så meget, at den ikke kan bruges som smykkesten, men i stedet må sælges som industridiamant. Det er kun meget få diamanter, der er helt klare, og disse er derfor yderst sjældne og kostbare. Selv meget små uklarheder man ikke kan se med det blotte øje, og som ikke forringer diamantens skønhed, er grundlag for værdinedsættelse. Desuden kan ydre ridser og overfladefejl nedsætte diamantens værdi. Diamanters klarhed bedømmes i Danmark vha. Scan D.N. Klarhedsskala, som er opdelt i forskellige hoved- og undergrader. Klarheden fastsættes ved at studere diamanterne med et 10X zoom mikroskop. Graderne kan ses her:

      - Lup-ren: De klareste diamanter uden indeslutninger af nogen art, hører til denne grad. Her betegnes diamanterne med undergraderne FL (flawless), som er en diamant uden fejl af nogen art; og IF (internally flawless) som kun tillader små ydre uklarheder, men ingen indre. Diamanter af denne klarhedsgrad er yderst sjældne.

       - VVS: Betegnelsen kommer af det engelske udtryk "very very small inclusions", der betyder meget, meget små indeslutninger/uklarheder. Kun en diamantekspert kan spotte fejlene vha. mikroskop. Undergraderne hedder VVS1 og VVS2, hvor VVS1 er fejl fundet, når diamanten ses fra bunden; og VVS2 er fejl fundet, når diamanten ses fra toppen. Diamanter af denne klarhed ses hyppigt i luksuriøse smykker og er meget kostbare. 

       - VS: Kommer af det engelske udtryk "very small inclusions" - på dansk: meget små indeslutninger/uklarheder. Man kan spotte fejlene vha. mikroskop, men det tager meget lang tid. Undergraderne hedder VS1 og VS2. Diamanter af denne klarhed ses hyppigt på smykkemarkedet og er relativt kostbare. 

       - SI: Kommer af det engelske udtryk "small inclusions" - på dansk: små indeslutninger/uklarheder. Man kan spotte fejlene vha. mikroskop, men fejlene er stadig usynlige for det blotte øje. Undergraderne hedder SI1 og SI2. Diamanter af denne klarhed ses hyppigt på smykkemarkedet, og store diamanter kan være meget kostbare.

       - P: Sidste trin på skalaen, også kaldet piqué. Her er uklarhederne så store at de kan spottes med det blotte øje. Undergraderne hedder P1, P2 og P3, og har gradvist flere indeslutninger/uklarheder (P3 med flest/største uklarheder). Diamanter af denne klarhed ses på smykkemarkedet, men bliver ofte fravalgt af både smykkeproducenter og forbrugere, da de ikke er så fine som andre diamanter. Piqué-diamanter er den "ureneste" form for smykkediamant, og har lavere værdi end de typiske smykkediamanter. 

  Cut/Slibning:

  Slibningen af en diamant er den eneste menneskeskabte faktor af de 4 C'er. Mens de andre faktorer kan betegnes som sjældenhedsfaktorer, er slibningen af diamanten mere en kvalitetsfaktor. Diamantens enestående udseende kommer først til sin ret, når den er blevet slebet, og diamanter slibes typisk som brillantslib, for at fremhæve kombinationen af lysvirkningerne: brillans, ild, glans og glimten. For at opnå de ideelle lysvirkninger i diamanten, er der opstillet nogle normer for, hvordan den skal slibes. Jævnfør Scan D.N.'s Normslib skal overdelens højde udgøre 14,6% af rondistens diameter, underdelens tavle skal udgøre 43,1% af rondistens diameter og tavlediameteren skal udgøre 57,5% af rondistens diameter. Brillanter slibes typisk med 57 eller 58 facetter. Dette er de rette proportioner for en brillantsleben diamant, som er nøje udregnet af Scan D.N. Slibes en diamant eksempelvis for dybt, vil lyset brydes ud af underdelen og diamanten vil syne mørk i midten (betegnes "lumpy stone"/tyk sten). Det modsatte gælder hvis diamanten slibes for fladt. Her vil den virke lysere i midten (betegnes "fish eye"/fiskeøje). 

  Afvigelser fra normslibet skyldes ikke nødvendigvis en dårlig diamantsliber, men at de rå diamantkrystaller er meget forskellige. Uklarheder, indeslutninger og krystallernes form er forhold som diamantsliberen må tage hensyn til, og hvis enhver diamant skulle slibes helt perfekt ville det medføre et stort spild af kostbart diamantmateriale. Dette ville få prisen pr. carat til at ryge i vejret, og diamantsliberen kan nogle gange være tvunget til at afvige fra det ideelle slib. Dette kan medføre en forringelse af lysvirkningen og skal ifølge Scan D.N.'s Slibeskala betegnes ved slibegraderne "middel" eller "dårlig". 

  En korrekt brillantslebet diamant kendes på, at den ved betragtning fra undersiden vil være helt sort; der kommer kun lys ud ved culetten (spidsen), fordi lyset reflekteres 100% tilbage gennem overdelen.
   

  HISTORIE

  Oprindelse og udvinding


  De ældste beretninger om diamanten stammer fra Indien og de gamle Sanskrit tekster. Her har diamanten været kendt og værdsat som ædelsten i cirka 3000 år; højst sandsynligt længere tid. I det gamle Indien blev diamanter typisk fundet i alluviale aflejringer nær floderne Penner, Krishna og Godavari. Først i 1600-tallet blev diamanten kendt i Europa, og i 1700-tallet steg diamantens popularitet voldsomt. Dette skyldtes bl.a. fundet af diamanter i Brasilien i 1725, der gjorde diamanter mere tilgængelige for verden, i takt med at de Indiske forekomster svandt ind.

  Det var dog først fra 1867 at der gik storindustri i diamantudvindingen. Dette skyldtes fundet af diamanter i Kimberley, Sydafrika, hvor den første diamant blev fundet i grusaflejringer tæt ved Oranjefloden. Undersøgelser viste at en hidtil ukendt bjergart, kimberlit (opkaldt efter området Kimberley), indeholdt en stor mængde diamanter. Med tiden blev området dannet til en mine - den verdenskendte Kimberley Mine, også kaldet "The Big Hole". Fra 1871 til 1914 udgravede 50.000 mennesker hullet med hakker og skovle, og fik i perioden et udbytte på 2.722 kilogram diamanter (cirka 14,5 mio. carat diamanter). "The Big Hole" er cirka 460 meter bredt og 200 meter dybt, og eftersigende verdens største hul skabt med menneskehånd. Lignende kilder til diamanter blev efterfølgende fundet flere steder i Afrika, der gjorde Afrika til den suverænt største producent af smykkediamanter. I dag kommer diamanter typisk fra Sydafrika, Congo, Namibia, Sibirien, Brasilien og Indien. 

  I dag bliver det anslået at diamantproduktionen på verdensplan er 26 tons pr. år (130 mio. carat). 92 % af disse bliver slebet og poleret i Indien, for det meste i byen Surat, også kaldet "The City of Diamonds". Cirka 85 % af alle rådiamanter, 50 % af alle slebne diamanter og 40 % af alle industridiamanter bliver i dag handlet i diamantkvarteret i Antwerpen, Belgien.

   
  Kimberley-Minen, the Big Hole, i Sydafrika
  The Big Hole, Kimberley, Sydafrika

  Berømte historiske diamanter

  Cullinan

  Cullinan diamanten er den største rådiamant, der nogensinde er fundet. Den blev fundet i Premierminen nær Pretoria i Sydafrika i 1905 og vejede 3106 carat (621,35 gram).
  Diamanten var rent hvid og havde ingen uklarheder. I 1907 blev Cullinan diamanten foræret til Kong Edward VII af regeringen i Transvaal, som fik diamanten kløvet og slebet af J.J. Asscher i Amsterdam i 1908.
  I alt blev det til 9 store og 96 mindre slebne diamanter, hvoraf de 9 store diamanter tilhører den engelske stat.

  De 9 store diamanter blev døbt Cullinan I - IX, hvor Cullinan I (Great Star of Africa), Cullinan II (the Second Star of Africa), Cullinan III og Cullinan IV er en del af de engelske kronjuveler.
  Cullinan I er anbragt i det engelske scepter og vejer 530,20 carat, mens Cullinan II er anbragt i den britiske statskrone og vejer 317,40 carat. Cullinan III og IV er begge anbragt i Dronning Mary's krone.
  Kopi af Cullinan rådiamanten

  Kopi af Cullinan rådiamanten
   

  Koh-i-Noor

  Koh-i-Noor er en historisk diamant fra Indien, der engang var kendt som verdens største diamant. Det menes at diamanten kommer fra Kollurminen i Indien, som engang var én af verdens mest diamantproducerende miner, og verdens første diamantcentrum.

  Diamanten var oprindelig ejet af Kakatiya dynastiet i Indien, men har gennem historien skiftet ejerskab mange gange.

  I 1850 blev diamanten skænket til Dronning Victoria. For at øge brillansen blev diamanten omslebet, og i 1911 blev diamanten anbragt i Dronning Mary's krone. Koh-i-Noor er i dag en del af de engelske kronjuveler, og vejer 108,93 carat.
  Koh-i-Noor diamanten

  Billede af Koh-i-Noor diamanten
   

  Shahen af Persien


  Shah diamanten stammer fra Indien og vejer 88,70 carat. Diamanten blev fundet i Golcondaminerne i cirka 1450.
  Diamanten er delvist poleret med indgravering af navnene på tre persiske herskere.

  Af fare for konflikt med Rusland blev diamanten i 1829 foræret til Tsar Nicholaus I, som opbevarede den som en del af de russiske kronjuveler.
  Efter den russiske revolution i 1917, blev stenen flyttet til Kreml, hvor den stadig opbevares i dag. Shah diamanten er en af de 7 historiske ædelstene i Rusland.

   

  Hope-diamanten

  Hope-diamanten menes at komme fra Kollurminen i Indien. De første beretninger anslår at stenens første ejer var den franske juvelér Jean-Baptiste Tavernier.
  Hope-diamanten har en yderst sjælden blå farve, hvilket også har givet stenen navne som "Tavernier blå". Stenen har siden dens fund været ejet af bl.a. franske konger, og engelske og amerikanske rigmænd.

  Diamanten blev kendt som "Hope-diamanten" efter diamanten bliv solgt til Henry Philip Hope i 1830.

  Grundet diamantens mange skiftende ejere er der efterhånden forbundet en myte med Hope-diamanten, der lyder at den altid vil bringe ulykke over sin ejer, idet mange tidligere ejere er kommet ud for ulykkelige hændelser gennem stenens historie.

  I dag er Hope-diamanten udstillet på Smithsonian Institution i Washington D.C. Stenen vejer i dag 45,52 carat og indgår i et halssmykke.
  Billede af Hope-diamanten

  Billede af Hope-diamanten
   

   

  Tiffany

  Tiffany er en kraftig gyldengul diamant på 128,51 carat. Diamanten blev fundet i 1877 i Kimberleyminen i Sydafrika, og vejede 287,42 carat i rå tilstand.

  Det er den største gule diamant, der nogensinde er fundet. Tiffany blev købt af den amerikanske juvelér Charles Tiffany i 1877 og har været ejet af Tiffany & Co. lige siden.

  Diamanten er officielt kun blevet båret af to kvinder i dens levetid; Sheldon Whitehouse, og mere bekendt, af Audrey Hepburn i 1961 i en reklame for filmen "Breakfast at Tiffany's".
  Kopi af Tiffany diamanten

  Kopi af Tiffany diamanten
   

  Den Grønne Dresden

  Den Grønne Dresden er en intens naturlig grøn diamant, der højst sandsynlig har sin oprindelse fra Kollurminen i Indien. Den Grønne Dresden er en af verdens mest sjældne diamanter, bl.a. på grund af den smukke æblegrønne farve.

  Diamanten vejer 41 carat og opbevaredes indtil 2. verdenskrig i Dresden, Tyskland. Herfra blev den efter krigens afslutning bragt til Moskva, Rusland,
  men blev leveret tilbage til Dresden i 1958.

  Den Grønne Dresden daterer tilbage til 1722 og har været ejet af August III af Polen. Efter hans død blev diamanten inkorporeret i en hatteudsmykning i 1768, og det er også sådan diamanten fremstår i dag.
                          Billede af Den Grønne Dresden
  Billede af Den Grønne Dresden

  Excelsior

  Excelsior diamanten blev fundet i 1893 i Jagersfontein-minen i Sydafrika, og var, indtil fundet af Cullinan, den største diamant i verden.

  Diamanten havde en blåhvid farvetone og vejede 995,20 carat i rå tilstand. Excelsior er stadig den andenstørste rådiamant, der nogensinde er fundet i smykkekvalitet.

  Dog valgte ejerne af diamanten i 1903 at kløve stenen til mindre diamanter. Dette skyldtes at de ikke mente diamanten kunne sælges videre, når den havde sådan en kolossal størrelse. Diamanteksperter har siden været hovedrystende overfor dette tiltag, da stenen blev kløvet uden at tage hensyn til dens historiske betydning, hvilket var i stor kontrast til splittelsen af Cullinan.

  Excelsior blev i stedet splittet til letsælgelige assorterede diamanter, som aldrig er udstillet på nogle historiske museer. De største diamantstykker blev navngivet Excelsior I - XI, hvor Excelsior I vejer 69,68 carat og er ejet af Mouawad, mens tre andre sten er ejet af Tiffany & Co. 


  The Golden Jubilee

  Golden Jubilee er verdens største facetterede diamant og vejer 545,67 carat. Golden Jubilee er en brungylden diamant fra Premierminen i Sydafrika og blev fundet i 1985.

  Diamanten havde oprindeligt mange indeslutninger og hakker, og det krævede derfor en helt speciel slibning af stenen, der tog flere år. Golden Jubilee vejede oprindeligt 755,50 carat i rå tilstand.

  Golden Jubilee blev i 1995 købt af den thailandske juvelér Henry Ho, som senere forærede den til Kong Bhumibol Adulyadej af Thailand på hans 50-års kroningsjubilæum. Golden Jubilee er i dag en del af de thailanske kronjuveler.

   

  Sydstjernen

  Sydstjernen er en kendt diamant fra Brasilien, der blev fundet i 1853. Diamanten vejer 128,48 carat og er hvid med en vis rosa farvetone.

  Stenen vejede oprindeligt 254,50 carat i rå tilstand, og blev slebet af den hollandske sliber Voorsanger, som også havde været med til at omslibe
  Koh-i-Noor til dens nuværende form.

  Efterfølgende blev diamanten solgt til Halphen And Associates i Frankrig, som gav den navnet "Star of the South" - på dansk: "Sydstjernen".

  Senere blev diamanten anskaffet af den royale familie Gaekwad i Indien, som havde den i adskillige år.

  Senere blev Sydstjernen købt af Rustomjee Jamsetjee i Mumbai, som solgte diamanten videre til den franske luksus juvelér Cartier i 2002, hvor den også menes at være i dag.
  Kopi af Sydstjernen

  Kopi af Sydstjernen
   

  Orloff-diamanten

  Orloff-diamanten er en stor diamant, der er en del af Diamantsamlingen i Kreml, Moskva. Orloff-diamanten hører til de 7 historiske ædelstene i Rusland,
  og er kendt for at have formen som et halvt dueæg.

  Diamanten blev fundet i Kollurminen i Indien, og vejer 189,62 carat i slebet tilstand. Orloff-diamanten er en sjældenhed blandt historiske diamanter,
  idet den har bibeholdt det originale indiske roseslib.

  Historien bag diamanten er en andelse usikker, men kilder siger at stenen oprindeligt fungerede som et øje i en guddommelig statue i
  Sri Ranganathaswamy Templet i Srirangam i det sydlige Indien. Diamanten blev i 1747 stjålet af en fransk desertør, og derefter skiftede diamanten ejer adskillelige gange.

  I 1774 blev diamanten købt af greve Grigory Grigoryevich Orlov, der gav den videre til sin elskerinde Katharina II af Rusland, der var kejserinde af Rusland. Katharina navngav diamanten efter Orlov og fik designet et scepter, der inkorporerede Orloff-diamanten. Det royale scepter blev færdiggjort i 1784.

  Mange historikere mener desuden, at der er en reel chance for at Orloff-diamanten i virkeligheden er den forsvundne diamant, Den Store Mogul.
  Kopi af Orloff-diamanten

  Kopi af Orloff-diamanten
  designskabelon af bangsoe.com


  Ellie

  ellie

  Jeg ville bare lige introducere jer for Ellie – Odas nye lillesøster. Hun er en lille fransk bulldog – som Oda, og så var det kærlighed ved første blik mellem de 2. Ellie har, ligesom Oda, sort maske, men Ellie er mørkere brun/grålig/sort på kroppen, hvor Oda er helt lys. De har så meget glæde af hinanden og vi bliver så varme indeni hver gang de leger, putter eller Oda hjælper Ellie på vej, når situationer er overvældende. De er simpelthen så søde. Ellie er en skøn, frisk og legesyg hund og det her har virkelig været den helt rigtige beslutning. Jeg har altid gerne villet have 2 hunde samme, både for min egen, men i dén grad også for hundenes skyld. Men dengang vi havde Wilma var det ikke muligt, fordi hun mentalt og fysisk var så syg, at det ville være uforsvarligt overfor både Wilma og en ny hundehvalp, at have to. Men med Oda, som elsker alt og alle, så var der ingen tvivl. Oda er 7 mdr. og Ellie er 9 uger. Der kan være fuld fart på nogen gange, da de begge er små, men vi oplever ingen problemer omkring jalousi, magtkampe eller andet. De deler deres legetøj, deres madskåle og de har heller intet problem med at dele mig og Mattis. De er ikke fra samme avler, men de er i sandhed søstre, de passer på hinanden, driller hinanden, leger med hinanden og putter sammen hele tiden. De har deres egen instragram, så min private ikke flyder over med nuttede hundebilleder. Det ér jo ikke alle der synes de er ligeså søde som jeg synes. I kan følge dem her, hvis I har lyst.

     

  Gina Jaqueline, en anbefaling og en kærlighedserklæring

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Billede jeg tog af Gina dengang hun gæstede bloggen med ‘Ginas torsdag’. Det er jo uretfærdigt så smuk hun er!

  Jeg kunne starte med at kalde det her indlæg er en anbefaling, men medmindre man har boet i en hule de sidste mange uger, så kan jeg ikke tro det er gået manges næser forbi. Så i stedet vil jeg måske kalde indlægget en lille kærlighedserklæring til en rigtig fantastisk pige, som lige pt. kan ses i sin egen dokumentar på dr3, som er virkelig spændende. Hvis man stadig ikke ved hvad eller hvem jeg taler om, er det Gina Jaqueline.

  Gina og jeg går way back. Vores venskab betragter jeg som helt unikt og meget betydningsfuldt. Vi ses hverken hver eller hver anden uge – nogle gange er der gået måneder imellem vi snakker, andre gange har vi snakket stort set dagligt. Vi er der for hinanden med det samme, hvis vores verdener bryder sammen, eller hvis vi har noget spændende at fortælle. I et indlæg tilbage i 2014 skrev jeg følgende om Gina, dette vælger jeg at sætte ind igen, for det kan ikke siges mere rigtigt:

  Min historie med Gina starter i 2009 hvis jeg ikke husker helt forkert. Vi havde begge en blog, læste hinandens, og jeg husker det allerførste Gina nogensinde skrev til mig var noget omkring et par asos sandaler jeg havde købt, og vist i et outfitindlæg. Kommentaren var noget med at hun synes de var gyselige. Sådan! Som Gina kun siger tingene. Jeg blev lidt tøsefornærmet, var ret ny i blogverden, og ikke vant til den slags meget ærlige kommentarer (eller kommentarer at all), og skrev vel noget med ‘jaja, det er jo din mening’ og så indså jeg et par dage efter at de der sandaler var virkelig grimme. Gyselige faktisk. Og jeg gik aldrig med dem. I 2010 udviklede vores kommentarer på hinandens blog sig til længere private emails. I starten handlede de om vores fælles fascination af Mary Kate Olsen, men som vores emails blev flere og flere og længere og længere, udviklede vores ‘forhold’ sig. Vi begyndte at ses, og siden har vi været veninder. Gina og jeg er som dag og nat. Så forskellige som to mennesker kan være faktisk, på nogle punkter, men så har vi nogle sider som jeg ikke kender nogen som Gina der kan forstå og sætte sig ind i. Der kan gå længere imellem Gina og jeg ses fysisk, men der går stort set ikke en uge hvor vi ikke har timelange telefonsamtaler. Nogle gange tuder vi sammen. De fleste gange skriger vi af grin. Gina er på mange måder den vildeste veninde jeg har. Nej sgu, hun er den vildeste veninde jeg har. Vi kommer fra to helt forskellige verdener, og alligevel kan vi sætte os ind i nogle ting vi begge går med, som ingen andre kan. Jeg sætter kæmpestor pris på Gina i mit liv, og hun voksede sig hurtigt til et menneske jeg elsker. Selv når hun råber lidt for højt til fester eller sætter mig på plads hvis jeg er umulig, så er hun et menneske jeg værdsætter meget. For lige præcis den hun er.

  Dette skrev jeg for 3 år siden og det mener jeg stadig. For Gina er noget helt unikt. Måske nogle af jer kan huske hende fra de vilde blogdage? Gina var, i hvertfald dengang, måske Danmarks vildeste blogger. Folk enten elskede hende eller hadede hende. Hun skrev vilde ting, viste fantastiske billeder og var fuldstændig sig selv. Hendes kommentarfelt var i brand i stort set alle hendes indlæg. Jeg forestiller mig hvordan folk satte sig i sofaen med popcorn hver gang et nyt indlæg tikkede ind fra Gina. Sådan ser jeg det totalt for mig. Jeg synes det var en sørgelig dag i ‘blogland’ da Gina valgte at lukke sin blog. Og det tror jeg mange gjorde. Jeg synes Gina var en dygtig forfatter, usandsynlig smuk person og meget inspirerende blogger også. Men som Gina så fantastisk sjovt selv skrev det i et af hendes gæste/outfitindlæg her på bloggen omkring det at stoppe som blogger: Disse jeans er i øvrigt fra Levi’s og er et levn fra da man levede det famøse blogger-liv og fik gratis jeans til events hvor man blev målt og vejet. Hvordan man egentlig kan have lyst til frivilligt at give afkald på sådanne goder, kan være de fleste piger en gåde. Heldigvis tog jeg det utroligt pænt, da jeg selv skulle til at købe mit eget shampoo. 

  Jeg har så uendeligt mange ting at skrive om Gina, hun er i sandhed et spændende menneske, intet mindre. Nu er hun så som sagt ude med sin egen dokumentar – Gina Jaqueline, en sugardaters fortælling – og jeg er rent ud sagt pisse stolt. Jeg har al respekt for folk der vælger at leve deres liv på lige netop den måde de ønsker det. Jeg kunne aldrig selv nogensinde leve Ginas liv, det ville jeg på ingen måde have lyst til, ligesom hun ærlig talt nok også ville hade at leve mit liv, som for hende nok tenderer mere til leverpostej end lyserøde bobler. Men jeg holder ikke mindre af hende, ligesom hun ikke holder mindre af mig, fordi vi vælger at leve på to helt forskellige måder. Jeg er stolt, fordi hun tør at være ærlig omkring det, det er fandme ikke let. Fordi det i dén grad er et emne, der får folk op ad stolene og hun er på ingen tid blevet et både kendt navn og ansigt. At hun tør at være hudløs ærlig i en dokumentar på den måde med dét emne, det kan jeg kun beundre hende for. Man kan se de første 2 (og af 4) afsnit nu, og jeg synes simpelthen de er et kig værd – uanset om man ved hvem hun er eller ej. Hendes personlighed i sig selv bærer hele programmet – uanset om det så havde handlet om sugardating eller hvor meget hun elskede at hækle. Jeg vil på mit varmeste anbefale at se hendes dokumentar. Hvad tænker I om dokumentaren? Og hvordan har I det med sugardating?

  Vi flytter!

  Jeg har faktisk i noget tid vidst, at jeg skal flytte lige om lidt. Der har bare været rigtig mange ting der ikke har været på plads, ligesom jeg har haft rigtig svært ved at sluge den. Vi har ikke selv besluttet at det skulle være nu, men som de fleste andre lejemål, må det komme til en ende en dag. Vi havde håbet på og regnet med det ville være om et par år, men vores udlejer havde andre planer, og det må man jo respektere. Vi har gået meget med tanker om, hvad så? Hvor skal vi så bo? Vi har, som I nok ved, netop investeret i en kolonihave, så det ligger ikke lige i kortene nu, at vi skal investere i hverken hus eller lejlighed. Sådan en beslutning kræver desuden også tid og opsparing og alt muligt andet. Det skal eller kan man ikke gøre forhastet og spontant. Vi har også været ude i (og er det stadig) om vi skal sælge kolonihaven, men da det pt. er ude for sæson at man kan sælge, er det heller ikke aktuelt lige nu. Derudover elsker vi vores lille grønne plet, og vi vil allerhelst beholde den. Men igen handler det jo om økonomien i det. Vi fandt en lejlighed på dba som virkede fint til en periode med fremleje mens vi kunne finde ud af, hvad vi skulle gøre, dog endte det hurtigt med at vise sig at være noget fusk. Pludselig ville den blive lejet ud hvis ikke vi betalte penge med det samme og huslejen var også pludselig en anden, det hele var lidt underligt og vi trak os fra det. Men hvad så? Vi skal jo have et sted at bo, og de hænger ikke på træerne. Vi er afhængige af flere faktorer. Man skal kunne have hund, det skal være i cykelafstand til enten mit eller Mattis’ job (da vi kun har en bil og afstanden fra kbh til mit job er for lang til at cykle og besværligt med offentlig transport) og så skal det være noget vi har råd til. Derudover er der alle ønskescenarierne med beliggenhed, sted hvor hundende kan luftes i relativ nærhed med lidt grønt under poterne, følelsen af at være i et område man er helt vild med osv. Men det vigtigste var bare at finde et sted, som kunne leve op til de første og vigtigste krav.

  Jeg havde kæmpe nedtur over det i en lang periode, vi var ude i om vi midlertidigt skulle bo i Jylland? Om vi skulle sælge hundene for at kunne finde noget (hell fucking no) eller om vi skulle flytte hver for sig en periode. Ingen af delene føltes særlig rare eller rigtige og det gjorde os meget kede af det. Og vi måtte hurtigt skyde dem til jorden. Det har ærlig talt også taget hårdt på forholdet det sidste stykke tid, fordi vi har været så pressede og kede af det, at det til tider er kommet til at gå udover hinanden. Nogle gange har vi lige måttet trække vejret helt ned i maven og huske hinanden på, at vi er i det her sammen og vi nok skal finde en løsning. Sammen.

  Nu har vi fundet et sted at bo. Og selvom vi har været lidt negative og triste omkring det, så er det sådan det er, og nu forsøger vi at se positivt på det. Lejligheden er kæmpestor, hvilket er nyt for os. Lige nu bor vi i en 2-værelses lejlighed på 53 kvm, og til januar flytter vi ind i 105 kvm lejlighed med 3 værelser. Derudover hører der luksus med som vi heller ikke er vant til nu, f.eks. vaskemaskine og tørretumbler I LEJLIGHEDEN (wow), opvaskemaskine og privat parkering. Altsammen luksus vi ikke havde brug for, og som for andre i øvrigt måske slet ikke betegnes som luksus, men nu hvor det er sådan, så er det fandme noget at være glad over. Lejligheden ligger centralt, i cykelafstand fra Mattis’ arbejde og så har jeg bilen til mit. Det er tilladt at have husdyr OG så er det ubegrænset leje. Rigtig rigtig mange gode ting at sige om det, virkelig, og jeg har forsøgt at tage de positive briller på. Lejligheden er liiiige til den dyre side, og vi leger med tanken om at leje et værelse ud, for at få det til at løbe bedre rundt. Dette er stadig på ‘måske-plan’ for helt ærligt ville jeg da helst slippe for at bo med en fremmed, specielt nu hvor jeg har hund og kæreste føler jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne bare vil bo med min kæreste. Men nu må vi se, hvordan det hele går og hvad vi gør med kolonihaven osv. Der er stadig lidt af et puslespil der skal gå op, men vi turde ikke takke nej til muligheden, da de ikke byder sig særlig ofte.

  Man kan måske tænke ‘hvorfor er du så negativ over en ny lækker lejlighed, og jeg må indrømme det er ekstremt trist at skulle herfra. Jeg har boet i lejligheden i 5 år, det her er jo mit hjem. Jeg elsker alt ved lejligheden. Før jeg boede her, boede jeg 2 år i en lejlighed på nabogaden. Så det her område er mit hjem. Jeg har handlet her i snart 8 år, gået en million ture om søerne, på kirkegården og rundt i området på skønne Nørrebro. Det er virkelig mit sted det her, og det er så trist at give slip på det. Jeg kan jo stadig komme og besøge det, men det er ligesom bare ikke det samme. Derudover har vi hundegården lige ude foran vores lejlighed, hvor vi altid har kunnet kigge ud og tage Oda med ud når der er nogle legekammerater. Vi har vores dejlige, fleksible hundepasser som har kunnet tage sig af Oda, hvis vi har skullet noget eller lufte hende midt på dagen, når vi synes hendes dage alene er for lange. Jeg har en del veninder tæt på og det er første gang siden jeg var lille, at jeg har følt jeg rigtig hørte til i et område, hvis det giver mening. Der er mange mange mange ting jeg kommer til at savne, det bliver virkelig et trist farvel. Derudover havde Mattis og jeg lagt lidt af en fremtidsplan rent økonomisk, som vi nå må lave helt om. Det kan man måske se som et luksusproblem, men det betyder vi har taget nogle beslutninger den sidste tid, vi nok havde taget anderledes, havde vi vidst vi skulle flytte. Jeg prøver at se det som et spændende nyt kapitel, det skal det helt sikkert nok også blive, men lige nu gør det lidt (fucking pisse) ondt i maven at tænke på det hele snart er slut.

  Men så skal jeg lære et nyt område af København at kende. Og med mig har jeg jo min lille familie, som netop er blevet udvidet med et lille nyt medlem. Så vi har hinanden og vi har en masse gode ting. Det her skal nok blive godt, og selvom jeg kommer til at stortude når jeg lukker dørene hertil for altid og forlader ‘mit hjem og mit område’ for at bo et helt nyt sted, så bliver det her godt. Jeg glæder mig til en ny, lækker og stor lejlighed og leger allerede med mange indretningsideer. Jeg vil meget gerne dele processen med jer herinde, jeg kan nok slet ikke lade være. Men nu er det sagt højt, så nu har jeg også for alvor indrømmet, at det her kommer til at ske. Vi skal flytte!

  Det bliver et farvel til skønne skønne Nørrebro og et nyt kapitel starter i Valby. Jeg glæder mig til at se, hvad Valby har at byde på.

     

  De smukkeste ure med rabat

  screen-shot-2017-09-27-at-10-38-51

  Indlægget er sponsoreret af Daniel Wellington

  Jeg har endnu engang fået lov at give jer en 15% rabatkode til Daniel Wellingtons smukke ure. Der er netop kommet en ny kollektion af virkelig smukke ure, personligt er jeg mest til de lidt større urskiver, men det er jo en smagssag. Jeg er til gengæld blevet helt vild med de sorte ure de har, og det er længe siden jeg har haft mit klassiske hvide på. Men hvis I vil shoppe med rabat, så er koden MICONFESIONDW og gælder alt på deres hjemmeside. Rigtig god fornøjelse.

  De lækreste brownies

  Søde læsere. Først og fremmest, tak for jeres dejlige kommentarer til indlægget herunder, det betyder meget for mig. Men indlægget her skal handle om den LÆKRESTE brownie. Den er super simpel at bage og kræver ikke de store og dyre indkøb. Mattis og jeg filmede da vi bagte den, jeg tænkte det kunne være hyggeligt ikke kun at få et par billeder og en opskrift. I må gerne skrive om det er noget jeg skal gøre mere af. I kan altid abonnere på min youtubekanal, så får I besked når jeg har uploadet en video eller I kan se nogle af de andre jeg har lavet. Anyway, her er opskriften. (Vi lavede dobbeltportion).

  OPSKRIFT:

  – 220 g chokolade (halvdelen til side til smelt)

  – 200 g smør

  – 3 dl sukker

  – 2 æg

  – 2 tsk vanille

  – 110 g Mel

  – 50 g kakao

  – 1 tsk salt

  – Forvarm ovnen til 180°C (alm. Ovn)
  – Skær chokolade i grove stykker. Smelt halvdelen, gem den anden halvdel til senere.
  – Miks smeltet smør og sukker, rør derefter æg og vanille i, og pisk indtil konsistensen er lys og luftig.
  – Bland det smeltede chokolade i (sørg for det ikke er brandvarmt), og si derefter mel, kakaopulver og salt i.
  – Bland det hele sammen med de våde ingredienser, gør dette forsigtig og sørg for ikke at ‘overmikse’ det.
  – Vend chokoladestykkerne i blandingen og hæld derefter blandingen i et firkantet fad med bagepapir i.
  – Bag omkring 20-30 minutter (hold øje undervejs, tiden afhænger også af hvor ‘fudgy’ du vil have dine brownies)
  – Køl den herefter helt, inden den serveres.

  NYD DEN!

  Dagens tip

  img_6804

  Jeg er nødt til at tippe jer om det her. Har man læst med herinde længere tid, så ved man, at jeg har brugt Clean parfumer i over 10 år. Jeg har lavet flere indlæg med anbefalinger og links til gode tilbud. Mine favoritter er Clean Shower Fresh, Clean Warm Cotton og Clean Cool Cotton. For nogle uger siden var jeg i Bilka med min bedre halvdel og da han begyndte at styre mod grilludstyret og cykelslangerne, tog jeg lige en uvending og gik mod deres afdeling med cremer, parfumer og makeup. Normalt dufter jeg aldrig til parfumer, det er alt for uoverskueligt, men for at få tiden til at gå, tog jeg tilfældigvis et par parfumer frem og duftede til dem. Der stod en række med forskellige farver, allesammen samme mærke i den gyselige flakon i kan se på billedet. Det var mest tidsfordriv. De fleste af dem stank, præcis som jeg havde forestillet mig, men den sidste jeg duftede til var virkelig god. Jeg blev overrasket, sprøjtede lidt på mit håndled og tænkte over hvad den mon mindede mig om. Efter et par minutter slog det mig, den duftede fuldstændig som min yndlingsparfume Clean Shower Fresh. Som i FULDSTÆNDIG. Jeg sprøjtede lidt mere på og tog den med til kassen. 45 kr. På tilbud godt nok, men med en normalpris på 79 kr. kan alle vist være med.

  Siden har jeg købt et par stykker ekstra, de er nemlig stadig på tilbud. Jeg har set dem i Bilka og i Føtex, de kan måske findes i flere af de store supermarkedkæder. Jeg har givet en til min mor, som også er flittig bruger af Clean Shower Fresh og som har ligeså sart næse og smag i parfumer som jeg, og hun er enig. Den minimale duftforskel der jo må være (medmindre det vitterligt ér samme væske) er overhovedet ikke til at dufte. De dufter fuldstændig ens. Hvis I, som jeg, elsker Clean Shower Fresh, men også kan blive en smule trætte når I ser den koster 500 kr. +, så vil jeg altså anbefale jer at købe denne. Den største forskel udover den vanvittige pris er, at flasken ikke er pæn. Men det er jo heller ikke det vigtigste. Parfumen hedder Revarôme no 1. Det var lige dagens tip.

     

  Badass | Bad Girls Club

  jakkkeeeer1. here  |  2. here

  Jeg synes de her bomberjakker er ret seje og ville derfor lige dele dem med jer. Jeg skal snart på jagt efter en jakke til efteråret, en bomber er ikke en dårlig idé.

  Pretty Posters

  poster1. here  |  2. here  |  3. here  |  4. here  |  5. here  |  6. here  |  7. here  |  8. here  |  9. here  |  10. here  |  11. here  |  12. here

  Vi er som jeg har skrevet herinde et par gange, blevet kolonihaveejere. Og det er virkelig skønt. Efter jeg har fået min egen have og mulighed for at åbne døren og gå direkte ud på græs, så er jeg begyndt at drømme om at bo steder, som jeg aldrig har drømt om før. Pludselig tiltaler det mig rigtig meget med et hus på landet (ikke for langt ude, dog) selvom jeg altid har været stor fan af lejlighed midt i byen. Oda elsker det også herude, hele haven er hegnet ind, og hun hygger sig simpelthen så meget. Jeg skal nok skrive mere om kolonihaven og vise flere billeder i et indlæg en anden dag. For lige nu handler det om, hvad vi skal hænge på væggene. Vores mål med indretningen her er, at holde det så simpelt som muligt og heller ikke en masse alt for dyre ting. Man skal turde forlade indboet en hel vinter, så der skal selvfølgelig ikke hænge dyre lamper, være et stort fladskærmstv på væggen eller dyre sofapuder. Vi har fundet nogle rigtig lækre ting vi både stilmæssigt kan lide, men som også er billige. Men alt det skal jeg som sagt nok komme tilbage til.

  Jeg vil gerne have lidt på væggene herude, her er ingenting lige nu. Jeg har kigget lidt på ovenstående plakater og har kastet min kærlighed på 1,2,8 og 11 især. Men jeg har kigget på justspotted, og de har jo uendeligt mange fine. Jeg kigger lidt videre og ender nok med at bestille nogle stykker, så kolonihaven også bliver lidt hjemlig, det mangler lidt herude. Har I nogle gode tip til andre lækre sider, hvor man kan købe fede plakater?

  Indlægget indeholder affiliatelinks.

  Jeg har tænkt og tænkt og tænkt..

  Jeg har efter mit sidste indlæg tænkt helt enormt meget over, hvad der skal ske med bloggen. Det har gjort helt ondt i maven og jeg har ikke haft lyst til at tjekke ind. Det har føltes lidt som en rudekuvert man ikke vil åbne. Så man udskyder det til næste dag. Men kuverten ligger der stadig og det gør stadig ondt i maven. Jeg har haft en underlig følelse, nok fordi jeg har været så meget i tvivl. Jeg har været bange for at se mine læsertal falde, bange for at face jeres kommentarer og slet ikke haft lyst til at skulle tage stilling til det. Men nu er det slut med at udskyde. Jeg ligger i min kolonihave på vores hjemmelavede sofa. Udenfor regner det. Mattis er på vej hjem fra skoven efter en mountainbiketur og Oda ligger mellem mine ben og sover. Så nu er det nu. Nu jeg åbner bloggen og beslutter mig for, hvad der skal ske.

  For som sagt så har jeg tænkt helt sindssygt meget. Rigtig rigtig meget. Men det har givet mig rigtig ondt i maven ved tanken om at lukke bloggen, jeg er simpelthen slet ikke klar. Jeg har ikke lyst. Og jeg lovede mig selv at blive ved herinde så længe lysten var der. I en tid var jeg i tvivl om jeg virkelig havde lysten. Men det kan jeg mærke nu, at jeg har. Jeg er kommet helt til ro med mine kolleger ift. hvad de tænker. Jeg har ikke noget at skjule og jeg udstiller ingen fra min arbejdsplads og jeg kunne aldrig finde på at bryde min tavshedspligt. Den del der stadig gnaver lidt, er mine borgere. Men jeg har læst jeres mange kommentarer, og jeg har taget det så meget til mig. Jeg fortsætter mi confesión, for jeg har så mange ting jeg stadig gerne vil dele. Jeg savner at skrive tekster, klippe små film og læse jeres kommentarer. Hvis det en dag har betydning ift. mit job og mine borgere, så må jeg tage den derfra. Indtil videre har det fungeret fint og hold kæft, hvor jeg savner det.

  Måske blogmediet er ved at dø, som nogle spår? Måske ikke. Men jeg savner at skrive og dele. Jeg savner at filme og klippe og jeg har så mange ting jeg fortsat stadig gerne vil vise jer.

  Tak for al jeres gode feedback i denne her periode, det har virkelig betydet meget. Jeg fortsætter endnu og håber I stadig er nogle der har lyst til at følge med. Jeg synes det er så dejligt I følger med. Af hjertet tak <3 Jeg vender tilbage.. lige om lidt