Dengang » Forbrydelsens Ansigt store ansigt mens ure

Forrige artikel

Dengang på Strøget

Næste artikel

Werner Best

Aktuelle kategori

København

Forbrydelsens Ansigt

Juli 24, 2013

Et forsøg på anmeldelse
af en flot gavebog – Forbrydelsens Element udgivet af Gad. Bogen er
flot i mere end en forstand. Flotte gengivelser af malerier, forbrydere
og fotos fra dengang. Mange skæbner ligger bag ved. Og i mange tilfælde
får man mellidenhed med disse skæbner. Uretfærdigheden var til
stede. Flotte informative artikler præger også bogen, omhandlende
straffeudmåling, tidens moral og etik og meget mere. Dansk socialhistorie
er levendegjort på en fantastisk måde. Og så besøgte Stauning en
luder, men han blev ikke straffet. Det gjorde luderen.

 

Skæbnen bag ansigterne

Bogen er i stort og flot
format, som kendetagener mange af
Gads bøger. Og det er som titlen
på bogen beskriver, for det meste forbrydere vi ser. Men egentlig er
det mere skæbnen bag de ansigter, vi ser, der fascinerer. Som det hedder
i indledningen til bogen, så hører det et hav sagsakter og ofte flere
hundrede sider håndskrevne sider i form af politirapporter, domssager
og fængselsarkivalier til hvert foto.

 

Fremragende

Det
er spændene, men også chokerende læsning, som vi bliver budt.
Mange af de penge, der kom ud af forbrydelserne, blev omsat til brændevin
eller blot til at ernære ens familie. Ja bogen er fuld af småkårsfolk.
Vi møder luder, tyve, mordere, spion
er og  børnelokkere.
Bogen er guf for dem, der vil sætte sig ind i slægts -, kultur eller
lokalhistorie. Vi får et fremragende indblik i datidens moral og etik
eller mangel på samme.

 

Det
er bestemt ikke glade ansigter, vi ser. Nogle forsøger at se kække
ud, andre brødebetynget, ligegyldig, opgivende
eller overbærende.

 

To år for børnestøvler

Lokale
forbrydere blev kun fotograferet, hvis politiet mente, at der ingen
vej var udenom. Det var, når vedkommende var slået ind på forbrydervejen
og kunne ikke ko
mme ud af den. Sådan var
det også for
Ludvig Sandbech. Allerede i 1838 blev han sendt ind til vand og
brød første gang. Det var ikke de store ting, han stjal. Men hele
sit liv sad han alligevel i fængsel. Således fik han i 1868, to års
tugthusarbejde, for at have stjålet et par børnestøvler i
Blågårdsgade. Denne straf afsonede han
i
Tugt, Rasp – og Forbedringshuset Christianshavn.

 

Seksualmoralen

Seksualmoralen
var anderledes dengang. Den 21 årige tjenestepige
Johanne Nielsen var blevet gravid uden for ægteskabet. Hun var
fast besluttet på, at når hun skulle føde, ville hun drukne sig i
Gentofte Sø. Men fødslen kom ganske uventet.
Hun var ikke i stand til at gennemføre den. Barnet døde, og liget
blev gemt i en kommodeskuffe. Hun blev i 1913 dømt 80 dages fængsel
for
uforsvarlig omgang med barnefødsel. Man kan tydelig se en angrende Johanne i bogen.

 

Brændemærkning
og afhugning

Engang
var brændemærkning, afhugning af lemmer og anden fysisk lemlæstelse,
der lovformelig kunne kunne påføres forbrydere, så 
man kunne genkende dem. Metoderne blev ofte fulgt
op at et tegne portræt eller en unøjagtig beskrivelse, så man kunne
genkende forbryderne.

Men
i løbet af 1840erne kunne fotografiske optegnelser lave en hurtig registrering.
Ja
H.C. Andersen kaldte den nye teknik for Trolddom. I Danmark anvendtes teknikken første
gang i 1851 i forbindelse med en række brandstiftelser, indbrud, røverier
og mord på
Lolland.

Da
sagen nåede sin afslutning var 43 personer tiltalt for medvirken.

 

 

Nye
metoder

Da
portene i
København blev nedlagt omkring 1856,
blev det vanskeligere at kontrollere folk. Mange rejste til byen, men
ikke alle havde held til at skaffe sig et arbejde. Og det kunne mærkes.
Der var et stigende antal sager om tyveri, prostitution og løsgængeri.
For den enkelte betjent kunne det efterhånden være vanskelig, at sætte
ansigt på alle forbrydere. Derfor skulle der nye metoder til.

 

Københavns
Opdagelsespoliti

I
1863 blev
Københavns Politi omorganiseret. Man fik et såkaldt Opdagelsespoliti. Den bestod af en elite af
17 af hovedstadens 200 betjente. En af de ting som
Opdagelsespolitiet indførte var en protokol over mistænkte personer.
Desuden anskaffede man et stort læderindbundet album med titlen
Fotografi – Portrætter af Forbrydere. Først brugte man lokale erhvervsfotografer, men
efterhånden var det nødvendigt, at anskaffe eget udstyr. Man fik bevilget
et fotoapparat, satte et tæppe op, en tilkaldte en erhvervsfotograf,
hver gang, det var nødvendigt. Men man fik dog oplært en gen betjent,
der kunne klare fotograferingen.

 

3.000
anholdelser

Men
med 3.000 anholdelser hvert år, var der trods alt de færreste, der
fik den ære at komme i albummet. Det første album hos
Københavns Opdagelsespoliti var fyldt op i 1968. Og da
var der 396 forbryder – billeder, heraf 65 kvinder. 

I
1866 fik
Danmark en ny straffelov. Det som
nu blev afgørende for straffens længde var, om man havde været straffet
før. Derfor var det vigtigt for politiet, at kunne bevis, at man havde
med en gammel kending, at gøre. Denne lov gjaldt i store træk til
1933.

 

Straffen

Den
mest almindelige straf for førstegangsforbrydere var:

 

Ris, det var piskning med et knippe ris på den bare
ryg. Det blev brugt til børn under 15 år.

Rotting, var spanskrør. Det blev brugt efter lægetilladelse
på mænd fra 15 til 18 år.

Simpel
fængsel på sædvanlig fangekost
kunne idømmes fra to dage
til to år.

 

Fængsel
på vand og brød 
anvendtes på personer mellem
16 og 60 år.

Tvangsarbejde blev anvendt over for tiggere, løsgængere, prostituerede
og ulydige fattiglemmer.

Forbedringshusarbejde kunne idømmes fra otte måneder
til seks år. Størstedelen blev sendt til
Vridsløselille Straffeanstalt, mens alle de kvindelige  blev sendt til Christianshavns Straffeanstalt.

Tugthusarbejde kunne idømmes mellem to og seksten år eller
livstid. Straffen blev anvendt på ældre forbrydere og andre, der syntes
uforbederlig.

 

Lyd
af halshugning

Bogen
rummer et væld af historier. Og det ikke altid de største forbrydelser
vi hører om. Det er ind imellem finurlige fortællinger om hverdagens
Danmark. En person blev seksuel fristet af et
får. Han blev efterfølgende dømt otte måneders forbedringshusarbejde.

 

Vi
hører blandt andet
Henrik Cavlings beskrivelse af halshugning:

 


Den lyd, der høres, lød, som når man slår en våd svamp mod en væg
– så hørte
manen svagt klingende metallyd.
Det var den halvtredje kvarter lange halvrunde æg, der besindigt blev
trukket gennem skåret. Hovedet faldt i blikkoppen og trillede derfra
videre ned i gruset.

 

Halshugningen
af
Jens Nielsen var landets sidste statsstøttede aflivning af
et menneske for forbrydelser begået i fredstid.

I
september 1877 var han stukket af fra en opdragelsesanstalt. Han tog
ned på havnen og forsøgte at begå indbrud i skibene. Det
lykkedes ham at stjæle et ur hos en skibskok. Men det blev hurtig
opdaget. Kokken kom halsende efter ham, så han
smed uret i vandet. Men det lykkedes at pågribe
Jens Nielsen. Efter seks uger fik han en dom for tyveri, tyveriforsøg
og bedrageri. Den lød på to gange 20 slag ris – fordelt over to dage. 

 

Ild
på opdragelse
sanstalt

Efter
udstået straf blev han sendt til opdragelsesanstalten
Landerupgaard mellem Kolding og Vejle. Den satte han kort efter
ild til.

Siden
blev han sendt med en enkeltbillet til
Canada. Men han fik hjemve. Han kunne
ikke sproget. Ved at tage hyre på forskellige skibe, kom han hjem til
Danmark og fortsatte sin kriminelle
løbebane. Men inden sad ham i diverse fængsler i udlandet for forbrydelser.
Han mente, at det var sværere, at finde beviser, hvis han satte ild
til de steder, hvor han begik tyveri. Det kom til at gå ud over en
del gårde på
Sjælland.

 

Han
blev arresteret, men indrømmede også, at han havde været årsag til
en brandkatastrofe i London for et par år siden. Dommen lød på 
16 års fængsel.

Det
var et hårdt slag for ham. Han ønskede at dø
. Han overfaldt flere fængselsbetjente,
for at få sin dødsstraf. Først i tredje forsøg lykkedes det. I 1892
blev han halshugget i
Horsens Statsfængsel få dage før sin 30 års fødselsdag i overværelse
af sine medfangere.

 

Sammenhæng
mellem udseende og adfærd

Mange
var af den ide, at det var sammenhæng mellem forbryderens udseende
og adfærd. Sådan var det også for fængselslægen
Carl Otto. Han nøjedes ikke med, at
undersøge levende  forbryders hoveder. Han opkøbte eller opgravede
kranier af halshuggede mordere.

 

Var
skarpretteren fuld?

Anders
Sjællænder
havde myrdet Svenskeren, og skulle halshugges. En
morgen i november 1882 var der mødt 3.000 tilskuere frem ved
Sølvbjerghøj Vestlolland for at overvære henrettelsen
af
Anders Sjællænder. Der opstod straks kaotiske tilstande, da der ikke
var truffet forberedelser af nogen art. Sneen lå i et tykt tæppe på
marken. Der manglede et skafot. Der var ikke fortaget nogen afspærring
af området og publikum maste på, for at få det hele med.

Skarpretteren
greb øksen, sva
ng den og huggede til. Men
han ramte kun skulderen. Han forsøgte igen, men heller ikke denne gang
lykkedes det at få hugget hovedet af.

Han
prøvede en tredje gang, og så lykkedes det. Skarpretterens lærling
var da blevet så bange for at holde hovedet, at
han kom til at give slip,
så det trillede hen ad jorden. Mistanken var, at skarpretteren var
fuld.

Skandalen
var ikke over. Man havde også glemt at bestille en kiste.

 

Barnemorder
fra Lille Kongensgade

En
ung enlig mor ville hente hendes datter hos dagp
lejemoderen i Lille Kongensgade. Hun bankede på, men det
var ikke en lyd at høre. Til gengæld kunne hun ane lys i lejligheden.
Døren var låst inden fra. Hun fik fat i en betjent, der sprængte
døren.

Dagplejemoderen
hang fra lampekrogen i et sejlgarn, afkl
ædt. Bag ved hang yderligere
fire små skikkelser. Det var dagplejemoderen
Carolina Gustafsson’s fire små børn, Anna, Clara, Ingeborg og
Carl.
Den skrækslagne mor fandt
sin 10 måneder gamle datter i en kasse og i live.

 

Dagplejemoderen
havde været gift med
en skomagermester, men ægteskabet
var ulykkeligt.
Carolina klagede over, at hun var
blevet slået, og et par måneder forinden havde manden forladt hende.

På 
stationen dukkede den enlige mor op igen. Hun havde en mistanke om,
at hendes 10 måneder gamle bar
n havde fået gift. Den snarrådige
betjent kørte dem til
Kommunehospitalet, hvor den lille blev udpumpet.

Et
par dage efter havde man også fundet nogle flasker med opiumsdråber
i kommodeskufferne.
Carolina var meget jaloux anlagt,
og det viste sig, at hun havde truet med at myrde de fire børn og begå
selvmord.

 

Jamen
Stauning dog!

Hvem
skulle have troet det om
Stauning. Han var gift men havde besøgt
den i prostitutionskredse kendte
Pepita. Dengang var han dog kun folketingskandidat.
Men en årvågen betjent havde afsløret det.
Stauning måtte da også indrømme,
at han havde betalt to kroner og et par småmønter for fornøjelsen.

Stauning fik ingen straf, men Pepita måtte stille op til forbryderalbummet.
Hun var ved århundredeskiftet straffet syv gange for hendes gøremål.
Og her ottende gang, blev hun idømt 90 dages tvangsarbejde og betaling
af sagens omkostninger. 

 

Majestætsfornærmelse

Amalienborg blev beskyldt for at være landets største ladegård.
Det var majestætsfornærmelse og det var også et minus, at den dømte
var socialist. Og systematisk gennemtævning af hustruen blev af politiet
betragtet som hørende med til mandens rettigheder.

 

Nattens
døtre

På 
bagsiden af nogle af de fotos, der sad i
Forbryderalbummet var der tilført navne som Pisseoen, Kattens søster,
Skomagertøsen
og Sengetæppet. Det var Nattens døtre eller de såkaldte løsagtige fruentimmere.

I København fandtes de for enhver smag.
Nogle sad i gadedøren og trak, andre blev holdt som private elskerinder,
og enkelte steder foregik udvælgelsen i en
klub for kræsne gentlemen.

 

Beskrivelse
af en rovmorder

Politiet
udsendte de såkaldte
Politiefterretninger. Her var også efterlysninger samt beskrivelser
af de forbrydere, man efterlyste. Således efterlyste man
Poul Kring Hansen Vinding, som var efterlyst for rovmord:

 


Ovenafbillede Husejer Poul Kring Hansen Vinding født i Vinding 17.
april 1876, høj, rank, nærmest spinkel, mørkeblondt Overskæg, lidt
mørkere Haar, skaldet Pande og Isse, mørke noget rødrandede Øjne,
stor Næse, noget fladtrykt paa Midte
n, Overlæben noget opadbøjet,
noget tung Gang, velklædt, sigtes for Rovmord. Udebleven herfra siden
Gaards Eftermiddag.


Bedes eftersøgt og anholdt. Telegrafisk Underretning til Københavns
Politi.

 

Alberti
på slankekur

Bogen
har selvfølgelig også histo
rien om vores tidligere justitsminister Peter Adler Alberti med. Han havde bedraget for
15 millioner kroner. Han brugte de ledige stunder til at skrive til
folk uden for fængslets mure, selv om fængselsvæsnet påstod, at
han led af skrivekrampe.

Det
blemær
kesværdige var, at han ved
løsladelsen havde reduceret sin vægt til omtrent det halve.

 

Socialhistorien
gjort levende

Gode
råd og tips til, hvordan du skal søge rundt i diverse arkivmateriel
giver bogen også. Og en meget overskuelig dokumentation gør det
meget overskuelig for andre til at gå videre
med de mange historier i bogen.

 

Det
er en rigtig god og flot historiebog, som vi kan give de varmeste anbefalinger.
Den er meget informativ skrevet i et godt og levende sprog. Her kan
alle være med.

De
fotos
, der er gengivet får nyt
liv i bogen. Socialhistorien er pludselig gjort levende. Skæbner fra
samfundets bund er rørende og opsigtsvækkende. I nogle tilfælde kommer
man til at stille sig på forbryderens side, fordi uretfærdigheden
er rammende. Triste og deprimerende skæbner oprulles. Ja skyggesiderne
er sandelig blevet rullet op.

Nogle
af forbryderne vidste man ikke rigtig, hvad man skulle gøre ved, så 
de fik en enkeltbillet til
USA og Canada.

 

Topkarakter

Et
flot bog er det i mere en en forstand. Store
flotte fotos, men også
malerier m.m. er flot gengivet. Stærkt står et billede ude fra en
mark, hvor man er i gang med at opgrave et barnelig. Man ser en ulykkelig
ung pige, som en betjent har et fast greb i. Det er sikkert en pige,
der har født i
dølgsmål.

Ind
imellem de mange tragiske historier får vi et indblik i samfundets
holdning til forbrydere og til tidens moral og etik.

En
varm anbefaling herfra og topkarakter. Dette kan simpelthen ikke gøres
bedre.

 

Poul
Duedahl, Peter Wodskou, Gitte Bergenhoff
Høstbro: Forbrydelsens ansigt
/ Gads Forlag.

 

Hvis
du vil vide mere:
Om forbrydere, straf og henrettelse

 

Under
København:

Den
lovbeskyttede usædelighed

Dobbeltmordet
på Peter Bangsvej

Fra
Ildebrand til Kæmner

I
Ondskabets skygge af Holocaust

Landsforrædere og Landssvigere

Mord
i Nyhavn

Overvåget
– dengang

Stikkerdrab

Tyveri
fra Arkivet

 

Under
Østerbro:

Bankrøveri
på Østerbrogade

Drama
i Vordingborggade (Øresundsgade)

Flere
sabotager på Østerbro

Henrettelse
på Østerbro

Mordet
i Vordingborg
gade (Øresundsgade)

Mordet
i Brumleby 1914

Mordet
på Østerbro 1893

Rovmordet
i Holsteinsgade 1912

Sabotører
og Stikkere på Østerbro

Det
mærkelig fund i Garnisonskirken

Legemsdele
i Kastelsgraven

 

Under
Nørrebro:

Alberti
på Nørrebro

Barnemorderen
f
ra Jægersborggade

Bomben
i Søllerødgade 1 – 2

Byggeren
på Nørrebro – nok engang

Da
Gertrud rejste sig fra kisten

Det
Gamle Nørrebro – og de Fattige

Dramaet
i Brorsons Kirke

Dramaet
i Husumgade

Fattiglemmer
på Ladegården

Fattiglemmer,
bisser og bøll
er på Nørrebro

Hvorfor
skulle Janne dø? 

Hypnose
– mordene nok engang

Hypnose
– mordene på Nørrebro

Ladegården
– dengang

Lersø 
– bøller og bisser, nok engang

Lersø 
– bisser

Likvideret
på Nørrebro

Ned
med Arbejderne

Nørrebro
– 9 dage i sommeren kqiiufwa. assiste homens1944

Nørrebro
– den 18. maj 1993

Nørrebro
– flere sabotager

Sabotager
på Nørrebro

Slumstormere,
Besættere og Autonome

Spiritusprøve
på Fælledvejens Politistation

Fælledvejens
Politistation

Ungdomshusets
Historie 1 – 2

Varehuset
Buldog på Nørrebro

 

Under Sønderjylland:

Den
Sønderjyske Efterretningstjeneste

En
Stikker fra Sønderjylland

Modstand
i Kolding

Modstand
i Sønderjylland

Ned
med de dansksindede

Opgøret
efter 1945

Ribe
– Hekseafbrænding (2)

Riber
– Ret (3)

Stikkeren
– mord uden samvittigh
ed

 

Under
Aabenraa:

Henrettet 
i Aabenraa

Lov
og ret i Aabenraa

Sabotage
i Aabenraa

Urnehoved
– et Tingsted ved Aabenraa

 

Under
Padborg/Kruså/Bov

Dagligliv
i Frøslevlejren

En
sønderjyde krydser sit spor

Frøslevlejren

Fårhuslejren

KZ
– lejr Ladelund

Mord
i Padborg 1 – 4

Straffelejren

 

Under
Tønder.

Henrettet
i Tønder

Lov
og ret i Tønder

Oprør
i Møgeltønder

Tønders
Politistyrke. 1 mand


Forrige artikel

Dengang på Strøget

Næste artikel

Werner Best

Aktuelle kategori

København

store ansigt mens ure

طبق الاصل، كارتير، تانك
hublot noir
replica mens watches
copie breitling
nyeskinsc ken
nyeskinsc ken


パネライ
パネライスイスのパネライの腕時計パネライの腕時計 language: Deutsch Français italiano Español Português 日本語 russian arabic norwegian swedish danish dutch finland finland English

卸売 配送情報 お支払い方法 お問い合わせ

Welcome GUEST, PLEASE ログイン または 登録 Shopping Bag: (カートは空です)
ホーム :: パネライの腕時計

パネライの腕時計


1 から 21 を表示中 (商品の数: 143 ) 1 2 3 4 5 ... 7 [次へ >>]
レプリカ1999シリーズパネライPAM 00045腕時計モデル

レプリカ1999シリーズパネライPAM 00045腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00045 ...
¥3590429 ¥26543
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカ1999シリーズパネライPAM 00046腕時計モデル

レプリカ1999シリーズパネライPAM 00046腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00046 ...
¥4443192 ¥26543
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカ1999シリーズパネライPAM 00047腕時計モデル

レプリカ1999シリーズパネライPAM 00047腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00047 ...
¥4064078 ¥24482
割引: 99%OFF

今すぐ購入


レプリカ1999シリーズパネライPAM 00052腕時計モデル

レプリカ1999シリーズパネライPAM 00052腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00052 ...
¥3072420 ¥28846
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカ2002シリーズパネライPAM 00076腕時計モデル

レプリカ2002シリーズパネライPAM 00076腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00076 ...
¥2118212 ¥23998
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカ2002シリーズパネライPAM 00156腕時計モデル

レプリカ2002シリーズパネライPAM 00156腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00156 ...
¥2883227 ¥26300
割引: 99%OFF

今すぐ購入


レプリカ2008シリーズPAM00308パネライの時計モデル

レプリカ2008シリーズPAM00308パネライの時計モデル

基本情報 コード: PAM00308 ...
¥4530941 ¥28118
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカ2009シリーズPAM00319パネライの時計モデル

レプリカ2009シリーズPAM00319パネライの時計モデル

基本情報 コード: PAM00319 ...
¥12234655 ¥34178
割引: 100%OFF

今すぐ購入

レプリカ·ローscienziatoラジオミールトゥールビヨンGMTパネライPAM 00350腕時計シリーズ

レプリカ·ローscienziatoラジオミールトゥールビヨンGMTパネライPAM 00350腕時計シリーズ

基本情報 コード: PAM 00350 ...
¥35774361 ¥29330
割引: 100%OFF

今すぐ購入


レプリカシリーズPAM00414パネライルミノールマリーナの腕時計

レプリカシリーズPAM00414パネライルミノールマリーナの腕時計

基本情報 コード: PAM00414 ...
¥3526314 ¥26179
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカシリーズPAM00422パネライルミノールマリーナの腕時計

レプリカシリーズPAM00422パネライルミノールマリーナの腕時計

基本情報 コード: PAM00422 ...
¥2523020 ¥26422
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカパネライ2004シリーズのPAM 00187腕時計モデル

レプリカパネライ2004シリーズのPAM 00187腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00187 ...
¥3389600 ¥24846
割引: 99%OFF

今すぐ購入


レプリカパネライ2004シリーズのPAM 00194腕時計モデル

レプリカパネライ2004シリーズのPAM 00194腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00194 ...
¥4412286 ¥26664
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00202腕時計モデル

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00202腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00202 ...
¥3860947 ¥29694
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00215腕時計モデル

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00215腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00215 ...
¥3265128 ¥24967
割引: 99%OFF

今すぐ購入


レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00217腕時計モデル

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00217腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00217 ...
¥3453473 ¥30179
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00222腕時計モデル

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00222腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00222 ...
¥4693227 ¥24119
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00225腕時計モデル

レプリカパネライ2005シリーズのPAM 00225腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00225 ...
¥3172410 ¥27270
割引: 99%OFF

今すぐ購入


レプリカパネライ2006シリーズのPAM 00232腕時計モデル

レプリカパネライ2006シリーズのPAM 00232腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00232 ...
¥3284641 ¥29694
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカパネライ2006シリーズのPAM 00249腕時計モデル

レプリカパネライ2006シリーズのPAM 00249腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00249 ...
¥3610427 ¥26785
割引: 99%OFF

今すぐ購入

レプリカパネライ2006シリーズのPAM 00252腕時計モデル

レプリカパネライ2006シリーズのPAM 00252腕時計モデル

基本情報 コード: PAM 00252 ...
¥2848806 ¥25573
割引: 99%OFF

今すぐ購入


1 から 21 を表示中 (商品の数: 143 ) 1 2 3 4 5 ... 7 [次へ >>]
オメガ時計 オメガ模倣 オメガレディース腕時計 オメガ2012 オメガメンズ腕時計 オメガHIGH模倣 著作権©2012すべての権利予約。 スイスのレプリカパネライ
スイスのレプリカパネライ


パネライルミノールマリーナ blog

パネライルミノールマリーナ

About rplicapanerai.top blog

12-25 01:18


Do You Take Any of These 11 Dangerous Statins or Cholesterol Drugs?

You can skip this video in  seconds
Skip Ad

Click here to take the Nutritional Typing Test!
Download Interview Transcript


Visit the Mercola Video Library

Story at-a-glance -

 • One in four Americans over the age of 45 are now taking a statin drug, despite the fact that there are over 900 studies proving their adverse effects, which run the gamut from muscle problems to diabetes and increased cancer risk.
 • Statins deplete your body of CoQ10, which can have devastating results. If you take statin drugs without taking CoQ10, your health is at serious risk. If you have symptoms of statin damage, such as muscle pain, take anywhere from 200 to 500 mg of CoQ10 or ubiquinol, which is the reduced form. Ubiquinol is the recommended form if you’re over the age of 25. For preventative use, take around 100-200 mg.
 • Statins also impair the function of all sterols, including cholesterol and vitamin D (which is similar to cholesterol and is produced from cholesterol in your skin), all your sex hormones, cortisone, the dolichols, which are involved in keeping the membranes inside your cells healthy
 • Odds are greater than 100 to 1 that if you're taking a statin, you don't really need it. The ONLY subgroup that might benefit are those born with a genetic defect called familial hypercholesterolemia, as this makes them resistant to traditional measures of normalizing cholesterol.
 • Statins are in fact classified as a "pregnancy Category X medication"; meaning, it causes serious birth defects, and should NEVER be used by a woman who is pregnant or planning a pregnancy.

By Dr. Mercola

Tens of millions of Americans are taking cholesterol-lowering drugs—mostly statins—and some "experts" claim that many millions more should be taking them. I couldn't disagree more.

Statins are HMG-CoA reductase inhibitors, that is, they act by blocking the enzyme in your liver that is responsible for making cholesterol (HMG-CoA reductase).

The fact that statin drugs cause side effects is well established—there are now 900 studies proving their adverse effects, which run the gamut from muscle problems to increased cancer risk. For starters, reported side effects include:

Muscle problems, polyneuropathy (nerve damage in the hands and feet), and rhabdomyolysis (a serious degenerative muscle tissue condition) Anemia
Acidosis Sexual dysfunction
Immune depression

Cataracts

Pancreas or liver dysfunction, including a potential increase in liver enzymes Memory loss

 

Muscle problems are the best known of statin drugs' adverse side effects, but cognitive problems and memory loss are also widely reported. A spectrum of other problems, ranging from blood glucose elevations to tendon problems, can also occur. There is evidence that taking statins may even increase your risk for Lou Gehrig's disease, diabetes, and even cancer. Statins currently available on the U.S. market include1 :

Advicor (lovastatin with niacin) – Abbott Crestor (rosuvastatin) - AstraZeneca Mevacor (lovastatin) – Merck Simcor (niacin / imvastatin) – Abbott
Altoprev (lovastatin) – Shionogi Pharma Lescol (fluvastatin) – Novartis Pravachol (pravastatin) -- Bristol-Myers Squibb Zocor (simvastatin) – Merck
Caduet [atorvastatin with amlodipine (Norvasc)] – Pfizer Lipitor (atorvastatin) - Pfizer Vytorin (ezetimibe/simvastatin) – Merck/Schering-Plough  

Statin Drugs: A Surprising Cause of Diabetes

Statins have been shown to increase your risk of diabetes through a few different mechanisms. The most important one is that they increase insulin resistance, which can be extremely harmful to your health. Increased insulin resistance contributes to chronic inflammation in your body, and inflammation is the hallmark of most diseases. In fact, increased insulin resistance can lead to heart disease, which, ironically, is the primary reason for taking a cholesterol-reducing drug in the first place! It can also promote belly fat, high blood pressure, heart attacks, chronic fatigue, thyroid disruption, and diseases like Parkinson's, Alzheimer's, and cancer.

Secondly, statins increase your diabetes risk by actually raising your blood sugar. When you eat a meal that contains starches and sugar, some of the excess sugar goes to your liver, which then stores it away as cholesterol and triglycerides. Statins work by preventing your liver from making cholesterol. As a result, your liver returns the sugar to your bloodstream, which raises your blood sugar levels.

Now, it's important to realize that drug-induced diabetes and genuine type 2 diabetes are not necessarily identical.

If you're on a statin drug and find that your blood glucose is elevated, it's possible that what you have is just hyperglycemia—a side effect, and the result of your medication. Unfortunately, many doctors will at that point mistakenly diagnose you with "type 2 diabetes," and possibly prescribe another drug, when all you may need to do is simply discontinue the statin in order for your blood glucose levels to revert back to normal. So if friends or loved ones you know are on a statin (and one in four Americans over 45 are) and they are told they have diabetes, please do them a favor and tell them about the information in this article.

Major Statin Drug Study Found to Be Flawed

A study known as the JUPITER trial initially suggested cholesterol-lowering statin drugs might prevent heart-related death in many more people than just those with high cholesterol. But two years after its publication in 2008, researchers came out saying the JUPITER results are flawed -- and that they do not support the benefits initially reported. Not only is there no "striking decrease in coronary heart disease complications," but a more recent report has also called into question drug companies' involvement in such trials.

According to a report by ABC News2 :

"... major discrepancies exists between the significant reductions in nonfatal stroke and heart attacks reported in the JUPITER trial and what has been found in other research ... 'The JUPITER data set appears biased,' [the researchers] wrote in conclusion."

If You Take Statins, You MUST Take CoQ10

Statins deplete your body of CoQ10, which can have devastating results. If you take statin drugs without taking CoQ10, your health is at serious risk. Unfortunately, this describes the majority of people who take them in the United States. CoQ10 is a cofactor (co-enzyme) that is essential for the creation of ATP molecules, which you need for cellular energy production. Organs such as your heart have higher energy requirements, and therefore require more CoQ10 to function properly. Produced mainly in your liver, it also plays a role in maintaining blood glucose.

Physicians rarely inform people of this risk and only occasionally advise them to take a CoQ10 supplement. As your body gets more and more depleted of CoQ10, you may suffer from fatigue, muscle weakness and soreness, and eventually heart failure.

Coenzyme Q10 is also very important in the process of neutralizing free radicals. So when your CoQ10 is depleted, you enter a vicious cycle of increased free radicals, loss of cellular energy, and damaged mitochondrial DNA. If you decide to take a CoQ10 supplement and are over the age of 40, it is important to choose the reduced version, called ubiquinol. Ubiquinol is a FAR more effective form—I personally take it daily for its many far-ranging benefits. As for dosage, Dr. Graveline, a family doctor and former astronaut, made the following recommendation in a previous interview on statins and CoQ10:

 • If you have symptoms of statin damage such as muscle pain, take anywhere from 200 to 500 mg
 • If you just want to use it preventively, 200 mg or less should be sufficient

Statins Impair Numerous Biological Functions

Statin drugs also interfere with other biological functions, including an early step in the mevalonate pathway, which is the central pathway for the steroid management in your body. Products of this pathway that are negatively affected by statins include:

 • All your sex hormones
 • Cortisone
 • The dolichols, which are involved in keeping the membranes inside your cells healthy
 • All sterols, including cholesterol and vitamin D (which is similar to cholesterol and is produced from cholesterol in your skin)

It's still uncertain whether statins actually deplete your body of vitamin D, but they do reduce your body's natural ability to create active vitamin D (1,25-dihydroxycholecalciferol). This is the natural outcome of the drug's cholesterol-reducing ability, because you need cholesterol to make vitamin D! It's the raw material your body uses for vitamin D conversion after you've exposed your skin to sunlight. It's also well-documented that vitamin D improves insulin resistance, so needless to say, when you take a statin drug, you forfeit this 'built-in' health-promoting mechanism, which is yet another clue as to how statins can cause diabetes.

Ninety-Nine Out of 100 People Do Not Need Statin Drugs

That these drugs have proliferated the market the way they have is a testimony to the power of marketing, corruption and corporate greed, because the odds are very high— greater than 100 to 1—that if you're taking a statin, you don't really need it. The ONLY subgroup that might benefit are those born with a genetic defect called familial hypercholesterolemia, as this makes them resistant to traditional measures of normalizing cholesterol.

And, even more importantly, cholesterol is NOT the cause of heart disease.

If your physician is urging you to check your total cholesterol, then you should know that this test will tell you virtually nothing about your risk of heart disease, unless it is 330 or higher. HDL percentage is a far more potent indicator for heart disease risk. Here are the two ratios you should pay attention to:

 1. HDL/Total Cholesterol Ratio: Should ideally be above 24 percent. If below 10 percent, you have a significantly elevated risk for heart disease.
 2. Triglyceride/HDL Ratio: Should be below 2.

I have seen a number of people with total cholesterol levels over 250 who were actually at low risk for heart disease due to their elevated HDL levels. Conversely, I have seen many people with cholesterol levels under 200 who had a very high risk of heart disease, based on their low HDL. Your body NEEDS cholesterol—it is important in the production of cell membranes, hormones, vitamin D, and bile acids that help you to digest fat. Cholesterol also helps your brain form memories and is vital to your neurological function. There is also strong evidence that having too little cholesterol INCREASES your risk for cancer, memory loss, Parkinson's disease, hormonal imbalances, stroke, depression, suicide, and violent behavior.

Statins Should NEVER Be Used By Pregnant Women

One in four Americans over the age of 45 is now taking these drugs, and few are properly warned about the related health risks. Part of the problem is that many doctors are not even aware of all the risks. A study published last spring highlighted this dilemma.

Most disturbingly, the researchers found that physicians were lacking in awareness of the teratogenic risks3 (ability to cause fetal malformations) of statins and other cardiovascular drugs they prescribed for their pregnant patients. The study followed an earlier report, which had concluded statins should be avoided in early pregnancy due to their teratogenic capability4. An even earlier 2003 study5 had already established that cholesterol plays an essential role in embryonic development, and that statins could play a part in embryonic mutations or even death...

Indeed, it's difficult to look at these facts and not reach the conclusion that the pharmaceutical industry is quite willing to sacrifice human lives for profit. Statins are in fact classified as a "pregnancy Category X medication." Meaning, it causes serious birth defects, and should NEVER be used by a woman who is pregnant or planning a pregnancy.

Parents Beware: Outrageous Push to Put Kids on Statin Drugs!

In a bold attempt to increase profits before the patent runs out, Pfizer has introduced a chewable kid-friendly version of Lipitor. Its US patent for Lipitor expired in November 2011, and seeking to boost sales of the drug, children have become the new target market, and the conventional medical establishment is more than happy to oblige.

Researchers and many doctors are now calling for universal school screening of children to check for high cholesterol to find those "in need of treatment." In addition, older siblings, parents, and other family members might be prompted to get screened as well, the researchers say, which would uncover additional, previously undiagnosed adults in need of the drug.

This is clearly NOT the way to improve public health. On the contrary, it could produce a new, massive wave of extremely dire health consequences in just a few years' time.

So rather than improving school lunches, which would cost about a dollar a day per child, they'd rather "invest" ten times that for tests and drugs that in no way, shape, or form address the root cause, which is an improper, unhealthy diet! All they're doing is allowing all the industries to maintain or increase their profits: Big Pharma, Big Sugar, Big Corn and the processed food industry.

Who pays?

You and your children! And in far more ways than one!

Optimizing Your Cholesterol Levels, Naturally

There's really no reason to take statins and suffer the damaging health effects from these dangerous drugs. The fact is that 75 percent of your cholesterol is produced by your liver, which is influenced by your insulin levels. Therefore, if you optimize your insulin levels, you will automatically optimize your cholesterol. It follows, then, that my primary recommendations for safely regulating your cholesterol have to do with modifying your diet and lifestyle:

 • Optimize your vitamin D levels. Research by Dr. Stephanie Seneff has shed additional light on the extreme importance of appropriate sun exposure for normalizing your cholesterol levels and preventing heart disease. For more information, please see this previous interview.
 • Reduce, with the plan of eliminating, grains and sugars in your diet. Ideally, you'll also want to consume a good portion of your food raw.
 • Make sure you are getting plenty of high-quality, animal-based omega-3 fats, such as krill oil.
 • Other heart-healthy foods include olive oil, coconut and coconut oil, organic raw dairy products and eggs, avocados, raw nuts and seeds, and organic grass-fed meats as appropriate for your nutritional type.
 • Exercise daily. Make sure you incorporate Peak Fitness exercises, which also optimizes your human growth hormone (HGH) production.
 • Address your emotional challenges. My favorite technique for stress management is the Emotional Freedom Technique (EFT).
 • Avoid smoking or drinking alcohol excessively.
 • Be sure to get plenty of good, restorative sleep.

Unlike statin drugs, which lower your cholesterol at the expense of your health, these lifestyle strategies represent a holistic approach that will benefit your overall health—which includes a healthy cardiovascular system.

The Baycol Statin Recall and Safety Issue:

In August 2001, Bayer AG, the maker of Baycol (cerivastatin), a popular cholesterol-lowering drug used by about 700,000 Americans, pulled the medicine off the market after 31 people died from severe muscle breakdown, a well-recognized side effect of cholesterol-lowering drugs. Related articles follow:

Statins: Is the Danger in the Dose?

Here is the hard data on Baycol-associated adverse reactions. If you or someone you know is taking one of the statin cholesterol-lowering drugs, this is a "must-read" article by Jay Cohen, MD to help you understand the potential dangers that this exposes you to.

Baycol Pulled From Market as Numerous Deaths Linked to It

Baycol, a cholestrol-lowering drug (statin), has been voluntarily pulled off the market because of numerous deaths associated with its use.

The Baycol Recall: How Safe is Your Statin?

With the recall of Baycol, patients are now searching out a new drug to take its place, but are other statins really safe? Here are some precautions necessary for anyone taking Baycol or any statin.

Baycol: Another Fluoride Drug Bites the Dust

Baycol is just one of many fluoride drugs to be pulled from the market due to health hazards posed. Read about this and some of the others in this informative article written by Andreas Schuld and Wendy Small.

BMJ: Bayer faces potential fine over cholesterol lowering drug

Bayer might have to pay a fine to the German government of about $23,400 for withholding from the German authorities information on the drug's potentially fatal interaction with another drug.

Lipitor Tied to Liver, Kidney Injury, as Well as Muscle Damage

It seems that Baycol is not alone among cholesterol lowering drugs in posing serious dangers to the public. A number of legal actions are also being pursued against Pfizer Inc., the manufacturer of the Lipitor.

Excerpts from Public Citizen's Health Research Group's Petition to Require a Box Warning on All HMG-CoA Reductase Inhibitors ("Statins"):

" ... Public Citizen, representing 135,000 consumers nationwide, hereby petitions the FDA pursuant to the Federal Food, Drug and Cosmetic Act 21, U.S.C. Section 355(e)(3), and C.F.R. 10.30, to add a black box warning and additional consistent bolded warnings about this serious problem to the label of all statins marketed in the United States."

"Doctors and the public must be warned to immediately discontinue use of statin drugs at the onset of muscle pain, muscle tenderness, muscle weakness or tiredness."

"Prompt cessation of the use of statins at the first sign of muscle pain, muscle tenderness, muscle weakness or tiredness and prompt evaluation by a physician including a blood test for creatine phosphokinase (a measure of muscle destruction) may avoid the progression to more extensive muscle damage, rhabdomyolysis and death."

"Rhabdomyolysis has been reported with all statins currently marketed in the United States."

About the Experts

Joseph Mercola, DO

Founder and Owner of Mercola.com. 

Uffe Ravnskov, MD

Born 1934 in Copenhagen, Denmark Graduated 1961 from the University of Copenhagen with an M.D. 1961-1967: Various appointments at surgical, roentgenological, neurological, pediatric and medical departments in Denmark and Sweden. 1968-1979: Various appointments at the Department of Nephrology, and the Department of Clinical Chemistry, University Hospital, Lund, Sweden. 1975-79: As an assistant professor at the Department of Nephrology. 1973: PhD at the University of Lund. 1979-2000: A private practitioner. Since 1979 an independent researcher. A specialist in internal medicine and nephrology. Honored by the Skrabanek Award 1998.

For more information about him, see Dr. Ravnskov's Web site.

Jay Cohen, M.D

Jay Cohen, M.D., is an associate professor of Family and Preventative Medicine and of Psychiatry at the University of California in San Diego. He is the author of two books and has numerous papers published in peer-reviewed journals. His book, Over Dose: The Case Against the Drug Companies, is an outstanding read.

+ Sources and References
 • Video Transcript
 • 1 Spacedoc.com Statin Drugs List
 • 2 ABC News June 29, 2010
 • 3 Journal of the American Board of Family Medicine
 • 4 Drug Metabolism Reviews
 • 5 The Journal of Biological Chemistry
Post your comment
Show Comments (172)
Top