Den Ny Verdensorden | Tagryggen armbåndsure til kvinder

Den Ny Verdensorden

af Kim Andersen Lagt på d. 26/11-04
1. Lydløse våben, til stille krige.
2. Ved at:
3. Opnås:
4. Hemmelige Ordenssamfund
5. Én verdens militæret
6. Global religion
7. Én verdensøkonomien og verdenskontrollen
8. Afslutning
Udskriv Oversigt Jeg har før skrevet om konspiration og Den Ny Verdensorden. I artiklerne angående den katolske kirke og dens overstående jesuitiske soldater (”Sandheden om den katolske kirke – et omfangsrigt historisk bedrag!”), ser du hvordan jesuitterne igennem århundrede har bekæmpet samfundene, bygget på Guds Ord, for at overtage denne verden. Du ser også hvordan kirken har ændret sin strategi i det nye regelsæt ”Vatikankoncil 2”, der ”på en mere fredelig måde”, forklædt som godheden selv, bekæmper verdens samfund igennem kærlighed og kys.

Forberedelserne for denne tankegang og disse regelsæt, startede nogen tid før 1965, hvor disse bestemmelser trådte i kraft.

Åb. 13, fortæller os om et verdenssystem, som skal regeres af Antikrist, besående af

en verdensregering (Åb. 13:7 ) et verdensmilitær (Åb. 13:7 ) en verdensreligion (Åb. 13:12-15 ) en verdensøkonomi (Åb. 13:16 -18 )
Vi ser tydeligt at disse fire dele er blevet opbygget og bliver til stadighed opbygget i dag. Med flotte og håbefulde ord som æra af fred, velstand, retfærdighed og harmoni (”A Constitution for the Federation of Earth, World Constitution and Parliament Association, 8800 W. 14th Ave., Lakewood, Colorado”) er et maskineri skabt til at bringe Antikrists tusindårsrige frem i denne verden. Dette billede af Satans rige, er naturligvis ikke sandt, og for at finde det sande billede må vi læse Ordet der siger: ” For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme ” (Matt. 24:21 ). Endvidere siger Bibelen om Satans kommende fred og fordragelighed at: ” hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet ” (Matt. 24:22 ).

Bibelen fortæller, at lovløshedens hemmelighed altid har virket (2. Tess. 2:7 ), og prøvede allerede for ca. 4.400 år siden at gøre menneskeheden til slave under sig, da Satan endnu engang prøvede at drive mennesket imod Gud, ved at drive folket til at indvie et tårn til ham og sine dæmoner (1. Mos. 11:1-4 ). Gud greb ind, men har forudsagt at det i endetiden vil blive ham tilladt at bygge det sidste tempel i Jerusalem (Dan. 11:31 ), når Guds folk, der holder igen, er fjernet (2. Tess. 2:6-7 ).

Bibelen fortæller, at: ” Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere ” (2. Tess. 2:9 ), og derfor skal vi ikke undre os over utrolige planer og konspirationer fra løgnens fader. Min erfaring er, at folk ikke har andet end latter tilovers for det faktum, at verdens ledere, mange gange ubevidst og af og til med fejltrin der åbenbarer planerne, arbejder enstemmigt for dette verdenssystem. Bibelen siger: ” For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført ” (Åb. 17:1 7 ) og Åb. 16:14 fortæller: ” For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag ”. Ofte støder jeg på, at de jeg taler med afviser dette, da de mener det er umuligt for en elite bestående af mennesker, at dreje en verden i en og samme retning. Men som Bibelen siger, sagt med andre ord, så har Gud i denne tid tilladt dæmonerne at gennemføre hvad Han stoppede for 4.400 år siden.

Verdens ledere i dag, taler åbent om dette rige kaldt ”Den Ny Verdensorden”. Tidligere præsident George Bush brugte denne titel over 200 gange i sin tjeneste (”The Mark of the New World Order”, s. 9, af Terry Cook). Han definerede den Ny Verdensordens detaljer i en tale ved ”the National Religious Broadcasters Convention” i Washington, D.C., hvor han til en forsamling på 4.000 mennesker underforstået spurgte: ”Ved I hvad der kommer til at løse alle vore problemer? Der er noget der kaldes den Ny Verdensorden. Når den træder til, vil den bringe fred vi aldrig har set. Vi vil blive i stand til at nedlægge alle vore våben. Den ny Verdensorden er løsningen på alle vore problemer” (”Can You Really Know Your Future?”, s. 53, af Rob Lindsted). I 1991, ved starten af Golfkrigen udtalte han til verden: ”Dette er et historisk øjeblik. Det er mit håb, at kampen ikke vil blive lang. Vi har i det sidste år gjort store fremskridt i at afslutte den lange periode med konflikter og kold krig. Foran os har vi muligheden for at skabe en ny verdensorden for os selv og kommende generationer, hvor retssikkerheden bestemmer ledelsen af nationerne.”

Man kan mene at Bush tror på denne udtalelse. Men det fakta at han deltager i elitens okkulte sammenkomster og ser Satans ondskabsfulde virke, kan han næppe være så uvidende. Bibelen fortæller os klart hvad denne fredstale vil ende med: ” Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe ” (1. Tess. 5:3 ).

Midt i 90’erne, forsamledes hundredvis af verdens ledere og tusinder af forretningsmænd i San Francisco, Californien, for at fremme den Ny Verdensorden. En artikel fra 3. februar 1995, i en af Californiens største aviser, ”the San Francisco Chronicle”, oplyste at tidligere Sovjet præsident Mikhail Gorbachev, har spurgt hundredvis af verdens ledere og tusinder af forretningsfolk om, at tilslutte sig ham i San Francisco, næste efterår, for at diskutere verdenens tilstand. Ideen bag forummet, fra d. 27. september til 1. oktober, var at se på fundamentale prioriteter og værdier, som verden skulle tage op. Håbet for en ny verdensorden er falmet, ”og der er en længsel efter nye retningslinier”, sagde tidligere senator Alan Cranston, formand for Gorbachev Foundation, USA.

Der bør også nævnes deltagere som vicepræsident Al Gore, præsident Nelson Mandela og af forretningsmænd kan interessant nok direktør for Microsoft, William Gates fremhæves iblandt de 8.000 inviterede, fra 75 lande, der i modsætning til verdenslederne, måtte betale den nette sum af 5.000 dollars.

Artiklen nævner til sidst, at Gorbachev ønskede at udveksle ideer, til at lede hen mod skabelsen af en informativ tanke sammenslutning, som vil mødes løbende igennem de næste adskillige år. Projekter som måtte blive løftet, inkluderer et såkaldt Jord Dokument, beskrevet som en miljømæssig lov og et forsøg på at eliminere alle atomvåben i år 2010. Gorbachev beskrev hans nye Jord Dokument, som ”et nyt regelsæt til at guide menneskeheden”, og udtalte endvidere, at ”mit håb er at dette dokument vil blive en slags ti bud, en bjergprædiken, som tilvejebringer en guide til menneskets adfærd, i forhold til miljøet, det næste årti, og fremefter.” (Gorbachev ”Environment: Act Globally, Not Nationally”, interview med the Los Angeles Times).

Hvis dette regelsæt for planeten jorden implementeres, vil det give miljøet langt større rettigheder, end ”os, folket”. Menneskeheden vil bogstaveligt talt blive planetens slaver.

Årstallet 2010 er meget interessant, for det sammenfalder med de planer diktatoren for ”the House of Theosophy”, Bill Lambert, åbenbarede på et Newage seminar kaldt: ”MULIGE OG SANDSYNLIGE HÆNDELSER I FREMTIDEN” – planer om at producere Antikrist. Et projekt kaldt ”Ny Jerusalem pagts project”, ventes færdig i år 2010 og vil skabe den ”Ny Verdens Religon” (Åb. 13:12-15 ). Læs mere i artiklen: ”Noter fra seminar ang. den Ny Verdensorden” (/article/263.html).

Her sammenfalder verdensregeringen og verdensreligionen på et og samme årstal. Satan har arbejdet på dette projekt i omkring 4.400 år, og da Gud har fortalt at Han vil tillade og give Satan magten til denne gang at gennemføre sin verdensorden, kan vi forvente os det ganske godt planlagt.

Det er ingen hemmelighed, at magthaverne ønsker at forny denne planets sociale tilbøjeligheder og styre. Den 4. marts 1993 meddelte Bill Clinton: ”Vi har til hensigt at omskitsere, at genopfinde, at genoplive hele den nationale regering” (”The United Nations Global Straitjacjet”, af Joan Veon, s. 85). Visepræsident Al Gore (også tilstedeværende ved mødet i San Francisco i 1995) meddelte at: ”Det der blev nedskrevet med en fjerpen er forældet og vi må omskitsere regeringen”.

Clinton lavede 300 eksekutive ordrer, som giver den aktuelle præsident (læs Illuminati, da ingen tager præsident eden, uden det er bestemt af Illuminati) magten til at handle som en diktator, der ikke kan drages til ansvar. En af disse ordrer 12919 (http://www.archives.gov/federal_register/executive_orders/pdf/12919.pdf) giver præsidenten fuldstændig magt, igennem en erklæret ”national nødstilstand” (virkelig eller produceret), over fødevareressourcer, fødevareressource faciliteter, landbrug og landbrugsudstyr, gødningsstoffer, alle energikilder inklusiv gas og elektricitet, al transport inklusiv din bil, motorveje, lastbiler, busser, tog, lufthavne, fly, havne, alle helbredsressourcer inklusiv hospitaler, helbredsforsyninger og udstyr, al metal og mineraler og vandressourcer. De fleste af de andre ordre, er ikke andet end magterhvervelse for at komme udenom kongressen og gå direkte til FEMA – Federal Emergency Management Agency.

Lydløse våben, til stille krige.


Alt hvad der forventes af et almindeligt våben, forventes fra skaberne af dette lydløse våben, men bare på sin egen måde. I stedet for patroner skyder det med situationer. Drivstoffet er ikke krudt, men databehandling. Det efterlader datastumper, i stedet for krudtslam og patronhylstre og det er fra en computer i stedet for et gevær. Det opereres af en programmør i stedet for en skarpskytte, under ordre fra en bank magnat i stedet for en militærgeneral. Det giver ingen åbenbar eksplosionslarm, forårsager ingen fysiske eller mentale skader, og det griber ikke åbenlyst ind, i nogens daglige sociale liv.

Alligevel laver det en umiskendelig ”larm”, forårsager umiskendelig fysisk og mental skade, og griber umiskendelig ind i dagligdagens sociale liv – dvs. umiskendelig for en trænet observatør, som ved hvad man skal holde øje med. Samfundet kan ikke forstå dette våben, og kan af den grund ikke tro på, at de er under angreb og undertrykt af et våben.

Når et lydløst våben anvendes gradvist, så tilpasser / justerer samfundet sig til dets nærvær og lærer at tolerere dets indgreb i deres liv, indtil presset (psykologisk igennem økonomien) bliver for stort og de lider sammenbrud.

Jeg vil her vise dig hvordan teknologien i dag muliggør kontrol af et samfund. Det er ikke et dybdegående studie, men giver nok til at forstå virkeligheden i dagens verdensledelse.

”VELKOMMEN OM BORD
Denne udgivelse kendetegner 25 årsdagen for den Tredje Verdenskrig, kaldt ’Stille Krig’ som føres ved brugen af subjektiv biologisk krigsførelse, kæmpet med ’lydløse våben’. Denne bog indeholder en indledende beskrivelse af denne krig, dens strategier og våben”.

Sådan lød starten på et tophemmeligt dokument, dateret maj, 1979, som blev fundet i en IBM kopimaskine d. 7. juli 1986, som var blevet solgt ved et overskudssalg. En teknisk manual for ”Operations Research”, der som en strategisk og taktisk metodologi, udvikledes under militærdirektionen (Eisenhower) i England igennem Anden Verdenskrig. Denne Tredje Verdenskrig startede 25 år før 1979, dvs. 1954, hvor Bilderberg gruppen holdte sit første kendte møde.

”Det er vitterligt umuligt at diskutere social manipulation eller automatisering af samfundet, dvs. design af sociale automatiseringssystemer (lydløse våben) på national og verdensvid basis, uden at antyde omfattende mål af social kontrol og ødelæggelse af menneskelivet, dvs. slaveri og folkedrab.

Denne manual er i sig selv en analog hensigtserklæring. Sådanne en skrivelse, må sikres imod offentlig undersøgelse. Ellers kunne det blive anerkendt som en teknisk formel erklæring om indlandskrig. Endvidere, uanset hvornår en person eller gruppe af personer i en position med stor magt, og uden fuld kendskab og samtykke fra offentligheden bruger sådanne kendskab og metodologi for økonomisk erobring – så må det forstås at en tilstand af indlandskrig eksisterer imellem omtalte person eller gruppe af personer, og offentligheden” (samme dokument).

Her er det vigtigt at pointere, at i krigssituationer træder ekstraordinære regelsæt i kraft, hvorfor det er tilladt at bruge ”beskidte kneb” imod modstanderen – her dig om mig.

”Løsningen på dagens problemer, kræver en metode som er skånselsløs uforbeholden uden nogen anstrengelse i forhold til de religiøse, moralske og kulturelle værdier.

Du er kvalificeret til dette projekt, på grund af din evne til at se på det menneskelige samfund med kold objektivitet, og alligevel analysere og diskutere dine observationer og konklusioner med andre, med lignende intellektuel kapacitet uden tab af diskretion eller ydmyghed. Sådanne fortrin udføres i din egen bedste interesse. Vig ikke fra dem” (samme dokument).

Historien bag den ”Stille Krig”
Det oprindelige formål med Operations Research var, at studere de strategiske og taktiske problemer i forhold til luft og land forsvar, med målet om effektiv brug af begrænset militære ressourcer, imod udenlandske fjender – dvs. logistik (troppernes beklædning, bespisning, transport og indkvartering).

Men snart så the Council on Foreign Relations at de samme metoder kunne bruges til totalkontrol af samfundet, men at der var brug for bedre redskaber. På baggrund af Operations Research, udviklede denne ”Stille Krig” teknologi sig. Social manipulation kræver et indbyrdes forhold mellem en stor mængde konstant ændrende økonomisk information (data), hvilket krævede et computeriseret databehandlingssystem, som kunne løbe forud for samfundet og forudse hvornår det ville nå til overgivelse.

Relæcomputere var for langsomme, men den elektroniske computer opfundet i 1946 af J. Presper Eckert og John W. Mauchly, opfyldte kravet. Det næste gennembrud var matematikeren George B. Dantzig’s udvikling af lineær programmering i 1947. I 1948 lovede transistoren, opfundet af J. Bardeen, W. H. Brattain og W. Shockley, stor udvidelse på computerområdet, ved at reducere størrelse og strømkrav.

Med disse tre opfindelser under sin kontrol, anede magthaverne at det var muligt for dem at kontrollere hele verden, ved et tryk på en knap. Straks kom the Rockefeller Foundation med, ved at lave en fireårs bevilling til Howard College, der grundlagde the Howard Economic Research Project, til undersøgelse af den økonomiske struktur i USA – og senere verdensøkonomien. Et år senere i 1949, føjede USA’s luftvåben sig til.

I 1952, da den oprindelige bevilling ophørte, blev et højniveau møde med eliten Illuminati holdt, for at afgøre den næste fase af Operations Research. Howard projektet havde været meget frugtbart, i den tilstand som nogle af dets resultater blev publiceret, i 1953, som foreslog muligheden for økonomisk (social) manipulation. (”Studies in the Structure of the American Economy”, copyright 1953 af Wassily Leontief, International Sciences Press Inc., White Plains, New York). Det blev opdaget, at økonomi adlød samme love som elektricitet, og at al matematisk teori og praksis og computer knowhow, som var udviklet til det elektroniske område, kunne anvendes direkte i økonomistudierne. Opdagelsernes spidsfindige indblanding afsløres ikke åbent, og holdes som en tæt bevogtet hemmelighed – f.eks. det, at en økonomisk model måler et menneskeliv i dollars (hvorfor de kan udregne hvor mange menneskeliv der skal tages, før det perfekte samfund kan leve) og at den gnist der dannes, ved at tænde en kontakt, hvortil der er sluttet en aktiv forbrugsgenstand, matematisk set, er tilsvarende begyndelsen af en krig.

Den Stille Krig, blev erklæret af den internationale elite, den mest magtfulde hemmelige organisation, Bilderberggruppen, ved mødet i 1954, hvor danske personer som Mogens Lykketoft, Anders Fogh Rasmussen, Nationalbank direktør Bodil Nyboe Andersen og Tøger Seidenfaden, chefredaktør på Dagbladet Politiken også er deltagere (”Den Skjulte Agenda”, Berlingske Tidende, 16. januar 2000). D. 3-6. juni, 2004, fejrede Bilderberggruppen sin officielle 50 års fødselsdag, med en konference hvor 25 lande var repræsenteret. Fra Danmark var Bilderbergmedlem, direktør Anders Eldrup hos DONG (Dansk Olie og Naturgas) og ambassadør ved USA’s ambassade, Ulrik Federspiel tilstede (http://www.bilderberg.org/2004.htm#participants).

Tidligere satanist, Bill Schnoebelen har fortalt, at Illuminati mødtes i 1952 og besluttede at Amerika skulle lede invasionen af Irak, som er planlagt til at være oprindelsen af det muslimske had mod Vesten. Når gnisten tændes, vil den ophidse muslimerne til at gå i krig, da deres had igennem denne invasion er blevet stærkere og dybere. Læs mere om Bilderberg under ”Hemmelige Ordenssamfund”.

Samfundskontrol og overvågning
Naturvidenskab er studie af kilderne og kontrol af naturenergierne, og socialvidenskab teoretisk forklaret som økonomi, er studiet af kilderne og kontrol af social energi. Begge er matematiske bogføringssystemer, og matematik er derfor den primære energividenskab. Bogføreren kan blive konge, hvis offentligheden kan holdes uvidende om bogføringens metodologi.

I 1954, var emnet for den primære bekymring, hvem der ville drage nytte af alt dette. Selvom de såkaldte ”moralske problemstillinger” blev taget op i lyset af naturlig udvælgelse, blev der enighed om at en nation, eller en verden af folk, som ikke vil bruge deres intelligens, ikke er bedre end dyr der ikke har nogen intelligens. Sådanne folk er bebyrdede folk (slaver) og er igennem valg og samtykke, bøffer på bordet.

Således har vi allerede verden opdelt i to. Der er dem der har fået et begunstiget liv, med gode muligheder for uddannelse, og mulighed for som sagt, at bruge deres intelligens. Andre er født under trange kår, og defineres således som kvæg, slaver og laverestående, og vil blive ofret ”for planetens bedste”, og efterlade eliten udvalgt gennem såkaldt naturlig udvælgelse – Antikrists ønskede tusindårsrige, som du vil få et lille glimt af, igennem denne artikel.

En ny konstitution i USA, kaldt ”Newstates of America” (”Harper and Row”, Rexford G. Tungwell, 1974), indeholder en indledning og tolv artikler. Ifølge indledningen kaldes staterne ikke længere ”the United States of America”, men ”Newstates of America” (Amerikas Ny stater), hvilket går hånd i hånd med den Ny Verdensorden. Artikel 1, sektion 2 oplyser: ”Uddannelse skal gives på offentlig bekostning til de som imødekommer passende fortrinlige prøver”. Passende prøver… Fortrin… Hvilke fortrin? Der er ingen tvivl om at Antikrists rige vil være mere diktatorisk og moralnedbrydende end under Hitlers statsstyre. Der er heller ingen tvivl om, at livsstil og overbevisning spiller en stor rolle, i den naturlige udvælgelse. Newstates of Amerika, artikel 1, sektion 8 oplyser: ”Religionsudøvelsen skal privilegeres”. Dvs. at retten til overbevisning kan tages fra en person, som et kørekort til en bil. Det vi så under Hitlers ledelse, at størstedelen om ikke alle under ham var homoseksuelle, sammenfattet med denne religionskontrol som artiklen beskriver (Hitler, Mussolini og Franco var alle katolikker), kan fortrinene meget vel være livsstil – homoseksuel/heteroseksuel, evangelisk/katolsk osv.

Alt efter seksuel/religionsmæssig overbevisning, kategoriseres mennesket således om det er villigt til at bruge sin intelligens - om det er berettiget til at leve…

For at opnå fuldstændig forudsigelig økonomi, må disse lav-klasse elementer i samfundet, bringes under total kontrol. Dvs. de skal afrettes, trænes, spændes i åg og have langsigtede sociale pligter, i en meget tidlig alder, før de får en mulighed for at stille spørgsmål, ved sagens hensigtsmæssighed. For at opnå sådanne konformitet, må lav-klasse familieenheden opløses, igennem en proces af øgende beskæftigelse af forældrene, og etablissementet, regeringsstyret dagpleje centre, til de opbevarede forældreløse børn.

Ti andre artikler i ”Newstates of America”, indretter USA til en politistat under en diktator, i den Ny Verdenorden.

Internetavisen Jyllands-Posten bragte d. 10. oktober 2004, en artikel der i overskriften sagde: ”Juraprofessor: Danmark på kurs mod politistat”. Professor Vagn Greve udtaler: ”Jeg siger ikke, at vi lever i en politistat, men udviklingen er faretruende. Igennem de seneste 10 år har vi med stigende hast bevæget os bort fra retsstaten og hen imod politistaten. Nu må vi spørge, hvor meget vi er villige til at give køb på respekten for det enkelte individ i bekæmpelsen af kriminalitet”. Et godt eksempel på vore politikere, som ikke lever i sandhedens erkendelse, er Justitsminister Lene Espersen (K), som ikke mener ”at frihedsrettighederne er blevet udhulet” (http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=2661014/). Hun har tydeligvis ikke forstået hvad tiden op til Antikrist bringer.

Kontrollen med børn og unge, og fratagelsen af både lysten og evnen til at stille spørgsmål, er en realitet, mere end nogensinde i dag. Børn og unge vokser op med en teknologi, som tilsyneladende giver mennesket mere frihed og en bekvemmelig hverdag, som de ikke kan sætte spørgsmålstegn ved. Dels da de afholdes fra at lære, hvilke spørgsmål der burde stilles, og dels fordi kontrollen, uomtvisteligt, har en positiv side, hvor resultatet tilsyneladende retfærdiggør midlet.

I det forenede Kongerige – Storbritannien og Nordirland, har 750.000 katte og hunde fået implementeret en mikrochip i kroppen (”PA News”, 10. august 2004, af Ben Pindar, http://216.239.59.104/search?q=cache:u0A5WyvPre0J:
www.dog.com/news/13917+%22Ben+Pindar%22+750,000&hl=da). VeriChip har udviklet en ny enhed, som er i sin afsluttende fase, for godkendelse af den føderale medicinadministration. Enheden er en 11 mm RFID (radiofrekvent identifikation) chip, som implementeres i fedtvævet under højre arm (tricep), og er designet til brug på hospitaler. Når chippen kommer i nærheden af en skanner, ”vågner den op” og identificerer personen, med alle relevante informationer (”Medical News Today”, 9. august, 2004, www.medicalnewstoday.com).

Næste år vil mange mobiltelefoner være udstyret med teknologi, til transaktioner, næsten overalt. Casio, ur producenten, har et nyt armbåndsur der kan det samme, og vil også være tilgængeligt næste år. (”Business 2.0 Magazine”, August, 2004).

Selv i biler, overvåges vi, ikke kun igennem den eskalerede brug af GPS teknologi, men den nationale transportsikkerheds kommission i USA, vil have en optager, en så kaldt ”black box” (sort boks), som fly har, så samtaler i alle biler kan optages. Det er et faktum at 90% af bilerne produceret i 2004, allerede har sådan en optagerenhed installeret. (”Associated Press”, 1. juli, 2004, Washington, D.C.).

Sociale input
Der er lagt op til, at dette våben skal have nogle input, nogle data at arbejde med. Data fra alle områder i samfundet er nødvendige, for at justere sigtekornet på dette lydløse våben – groft skitseret, ressourcer, forbrug og services.

Den største forhindring og udfordring, de teoretiske økonomer stod over for, var den præcise beskrivelse af husholdningen som en industri, da den er meget kompleks og ikke-lineær. Det var en udfordring fordi forbrugerens indkøb er et spørgsmål om valg, som samtidig er påvirket af indkomst, pris og andre økonomiske faktorer.

For at komme dette problem til livs, adopterede man en alternativ, indirekte tilgangsvej, kendt som økonomisk chokundersøgelse. Denne metode kan forklares ud fra metoden der bliver brugt under fremstilling af fly. Et fly sendes i luften, og fra landjorden affyres et projektil. Lydbølgerne fra dette optages igennem censorer på flyskroget, og kan senere studeres. Ved at studere disse impulser, kan kritiske vibrationer i flyets struktur opdages, og forstærkes.

Chokbølgerne brugt i samfundet består af prisstigninger på råvarer – eks. bøf, kaffe, brændstof eller sukker. Under en sådan prisstigning ”optages” reklamer og priser, og salgene af den aktuelle og andre varer.

Chokbølger inden for forskellige arbejdsområder – transport, kommunikation og offentlige værker (kraft, vand, renovation osv.), har også vist gode og nyttige resultater.

Igennem sådanne choktests har man opdaget, at der er direkte forbindelse mellem tilgængeligheden til penge, og den psykologiske livsanskuelse. For eksempel er der et målbart forhold mellem prisen på brændstof, og sandsynligheden for at en person vil opleve hovedpine, behov for at se en voldelig film, ryge en cigaret eller at købe et krus øl, på et værtshus.

Disse reaktioner matematikeres igennem dette system, og kan bruges som data i en computer, til at finjustere sigtekornet, på det lydløse våben. Således kan man spørge systemet hvordan man får et ønsket udfald, og derved på få sekunder stå med en plan, for endnu et angreb i den Tredje Verdenskrig.

Husker du alle de strømafbrydelser, landende oplevede verden over i 2003, i løbet af nogle få måneder?

USA / Canada, 14-15. august
Georgia republik, 19. august
England, 28. august
Sverige / Østdanmark, 2. september
Yucatan halvøen, 2. september
Italien / Schweiz, 28. september
Israel, 4. oktober
Tjekkiske Republik, 8. oktober
Australien, 9. oktober
Guam, 12. oktober
Argentina, 16. oktober
UK, 17. oktober
Brasilien, 29-31. oktober
Bangladesh, 30. oktober
Bahamas, 6. november
Chile, 7. november Man kunne tro, at det var et uheld eller en tilfældighed. Men når man hører Bush’s udtalelse: ”folket reagerede godt og gjorde præcis som de skulle” (New York Times, 16. august, 2003, pictorial, New York, NY.), forsvinder tvivlen om, at dette var nogle choktests, udført af verdens magthavere, for at fodre det lydløse våben med flere data, og præcisere sigtekornet, med endnu en millimeter.

Mere detaljerede inputs om dig, til dette våben, kunne være:

Generelt: Telefonaflytning
Bevogtning
Affaldsanalyse
Børnenes opførsel i skolen Levestandart: Mad
Tøj
Bolig
Befordring Sociale kontakter: Telefonisk samtalespecifikation (liste over telefonsamtaler)
Familie relationer (ægteskabskontrakt, fødselsattest osv.)
Venner og bekendte
Medlemskab i organisationer
Politisk tilhørsforhold Indkøbsvaner: Checkkonti
Kreditkort køb
Kundekort - et fremragende middel til markedsanalyse, da de kender dig, og via kundekortet, dine købevaner. Under anden verdenskrig, var flere danskere med til at skjule jøder i deres hjem. Kan du forestille dig kundekortet, eller betalingsmidlet sladre om dit stigende forbrug af mælk, kartofler og hakket oksekød, fordi du prøver at redde menneskeliv fra Bigbrothers guillotine? Anne Frank havde ikke undveget to år i dagens overvågning. Aktiver: Checkkonti
Opsparingskonti
Fast ejendom
Virksomhed
Køretøj
Sikkerhedsopbevaring i bank
Fondsmarked Passiver: Kreditorer
Fjender
Lån
Forbrugskredit Regeringskilder: Velfærd
Social sikkerhed
Overskydende mad
Arbejdsløshedsunderstøttelse
Ydelser
Statstilskud Styrke og svagheder: Aktiviteter (sport, hobbyer osv.)
Hospitalsjournal (medicin overfølsomhed, reaktion på smerte osv.)
Psykiatrijournaler (frygt, vrede, afsky, tilpasningsevne, reaktion på stimuli, voldstendenser, påvirkelighed eller hypnose, smerte, nydelse, kærlighed og sex)
Alkoholvaner
Medicinvaner
Underholdningsvaner
Religiøse faktorer der påvirker opførslen
Andre metoder for virkelighedsflugt Betalings modus operandi – (betalinger bagud) – betalinger til tiden: Telefonregninger
Energi (el, gas osv.)
Vand
Tilbagebetaling af lån
Hus afdrag
Bil afdrag
Overtræk på kreditkort. Listen fortsætter nærmest i det uendelige. Enhver person i et teknologisk land, kan komme i sigtekornet på dette system, og endevendes i alle aspekter af dagliglivet. Nemmere bliver det, når hospitaler og andre serviceenheder sammenkører deres journaler. Det er klart at der er fordele ved de forskellige systemer. Men det er et faktum, at vi med disse systemer er under angreb.

En tre siders artikel i Ekstra Bladet (EB) ”De holder øje med dig”, d. 18. juli, 2004, fortæller om en tilfældig mor med 2 børn, der på indkøb i København, filmes 35 gange på to timer: Super-Brugsen med kamera over døren, og kiosk afdelingen med tre af slagsen. I Metroen hvor der for nyligt (juni 2004) er installeret kameraer i alle vognene – seks i hver – hvor optagelserne, hvorigennem alle passagerer kan identificeres, gemmes i syv dage. Frederiksberg Centeret bød på nitten kameraer på familiens rute, og derudover har mobiltelefonen og dankortet afsløret hendes rute og indkøb. I Danmark er der opsat omkring 100.000 overvågningskameraer i butikker, indkøbscentre, institutioner, rådhuse, på statsveje, fodboldstadioner, tankstationer, togperronner, i tog og visse busruter, oplyser forbrugerrådet til EB. Alene i 2002 blev 9.000 kameraer solgt, oplyser brancheforeningen Sikkerheds Branchen til EB. Datatilsynet har givet tilladelse til at opsætte kameraer i de Århusianske busser. Til at starte med, bliver der i år (2004) sat overvågningskameraer i 100 busser, men planen er at alle 240 skal videoovervåges.

D. 28. oktober 2004, havde Ekstra Bladet igen en artikel om emnet, der fortalte at DSB i 2006, ville have 3823 kameraer, til fireogtredive millioner kroner, skruet fast i togets loft, så de dækker 90% af toget. ”Formålet med at installere kameraer i S-togene er at skabe større tryghed og forebygge hærværk” siger DSB S-togs administrerende direktør, Benny Würtz. (http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=268148)

Næste år, 2005, igangsættes regeringens terrorpakke, der af div. udbydere kræver overvågning af al kommunikation. Overvågningen af fastnettelefonen indebærer optagelse af telefonnumre og samtale dato, tidspunkt og varighed, for både udgående og indgående opkald. Det samme gælder for mobiltelefoni*. Men derudover også oplysninger om SMS og MMS. Surfer du på Internettet, bliver din IP-adresse, dato og tidspunkt for samtlige hjemmesider du besøger, optaget. Det samme gælder e-mailen, hvor der som telefonen, også gemmes til hvem du sender og fra hvem du modtager e-mails. Chatter du på nettet, optages din IP-adresse og din identitet i det aktuelle chatrum. I alt svarer disse forskellige optagelser til noget der ligner 60 milliarder logninger om året. Disse oplysninger skal udleveres når en såkaldt ”efterforskende myndighed” kræver det.

* For at kunne tale i mobiltelefon, må den have kontakt med en af de utallige mobil-master, der optager alle numre der har været i kontakt med dem, på de aktuelle tidspunkter. DVS. når du transporterer din telefon igennem byen, eller på tværs af landet, hvad enten den er i brug eller ikke, optages telefonens rute. Disse masteoplysninger som de hedder, er tilgængelig for hvem der måtte kræve det.

Allerede i 1995 skete den første succesfulde retsforfølgelse, baseret på mobiltelefonovervågning. (”EU af Alan Franklin, World Empire”, s. 186)

Man hører ofte mht. overvågning, at hvis man ikke har noget at skjule, så behøver man intet at frygte. Men der er ingen tvivl om, at de der definerer om man har noget at frygte, dømmer ud fra overbevisning og livsstil. Selvsagt vil Kristendommen og div. fundamentale religioner – jødedommen og islam, hvor tilhængerne overbevisningsmæssigt risikerer at modsætte sig Verdens Ordnen, anses for at være destabiliserende. Derfor vil sande kristne, fundamentale jøder og muslimer, anses for at være terrorister, der derfor har noget at frygte, selvom de ikke har noget at skjule.

Alan Franklin fortæller i sin bog ”EU Final World Empire” på side 172, om en skovfoged der fortalte ham, at der i Amerika, dybest inde i skovene er kameraer, som selvfølgelig, på nuværende tidspunkt, bruges til at holde øje med evt. skovbrænde. På side 174 fortæller han, at der i London er systemer, hvor du kan skanne eftersøgte personer ind, lagre billedet i en database, og når et kamera får øje på personerne, kan de genkendes, uanset vinklen personen ses ud fra, eller om der bæres solbriller eller makeup, uanset lys tilstande, ansigtsudtryk, eller om personen er blevet 30 år ældre, end det indskannede billede.

Samme plan ønskes for overvågning af stjålne biler. The Times havde d. 2. april 1998, en overskrift der sagde “Kameraer til at skanne for stjålne biler. Historien fortalte om kameraer på broer, i tunneller og på motorveje osv., som i 2003 skal være linket til en stor national politicomputer, lokaliseret i Hendon, Nordlondon. Millioner af bilers nummerplader kan skannes, og automatisk måles op imod Storbritanniens 45.000.000 nationale registreringer, og 200.000 sager ang. stjålne, eller mistænkelige biler.

I Danmark har vi denne funktion, som måske ikke bruges til dette formål (endnu). Men kommer du ind til København via Hillerødmotorvejen, så er der placeret kameraer der skanner nummerplader ved indgangen til byen, og inde i byen skannes bilerne igen. Formålet i dag er, at der ved indgangen til byen er et lysskilt, som viser hvor lang tid det tager at komme ind til centrum af København. DVS. din nummerplade skannes uden for byen og inde ved centrum, hvorefter en computer måler tidsforskellen mellem første og anden skanning. Sagen er bare den, at kendes afstand og tidsforbrug, kan man udregne hastigheden, og har du overset speedometeret i nogen tid, er både hastighed og nummerplade tilgængelig, og en bøde kunne skrives ud og sendes automatisk, om hastighedsbegrænsningen skulle være overskredet.

I USA er borgernes rettigheder ifølge patriothandlingerne forvandlet i sådan en grad, at ordensmagten uden retskendelse kan bryde ind i et hjem, bortføre manden og fængsle ham et ukendt sted, uden at give familien besked herom. Når Antikrist står frem, kan han få et udtræk fra dette ”Stille Krig” system med alle der bekender sig til Kristendommen – som desuden anset for kriminelle, da de forventer sig at sådanne personer ikke vil bøje sig for systemet. Så kan ransagningen af samfundet foregå.

Som output, resultatet af listen over input, får indehaverne af dette våben følgende muligheder:

Tildele bevillinger
Ødelægge bevillinger
Kontrol over det økonomiske miljø (bankrenter, inflation, priser på varer osv.)
Kontrol over tilgængeligheden af råmaterialer og ejendele
Kontrol over Ejendomsbesiddelse
Kontrol over Industriens ydeevne og fabrikation
Kontrol over offentlige services og arbejdskraften
Kontrol over retssystemerne
Kontrol over reklameverdenen
Kontrol over mediekontakterne (herunder informationslagring)
Kontrol over tilgængeligt materiale til TV.
Afbryde opmærksomheden på vigtige emner
Kontrol over følelser
Skabe uorden, kaos og vanvid (f.eks. strømafbrydelserne)
Kontrol over skitseringen af mere gennemtrængende skatteformer
Kontrol over overvågning
Udvikling af personlige psykologiske analyser og profiler (har du nogensinde blevet påtvunget en personlighedstest ved en ansættelse?)
Kontrol over helbredsmuligheder (vidste du at der findes testet medicin mod AIDS og at de i Israel har udviklet naturmedicin der virker mod kræft, hvor læger må give op?)
Muligheder for at angribe svage områder og ødelægge stærke En strategisk oversigt for en Ny Verdensorden indeholder bl.a. følgende:

Ved at:

Opnås:

Holde samfundet uvidende
Mindre offentlig organisering
Beskæftige samfundet
Mindre forsvar
Angribe familieenheden
Kontrol over uddannelsen af ungdommen
Give mindre kontanter men mere kredit og understøttelse
Mere tilfredsstillelse og mere data
Angribe kirkens privatliv
Ødelæggelse af tillid til denne styrelsesform.
Oprette social ensartethed
Mere simpelt ”computerprogram”
Minimere skatteoprør
Maksimum økonomisk data og minimum håndhævelsesproblemer
Forøge kontrol
Mindske modstand imod kontrol
Valutasammenbrud
Ødelægge troen på samfundet og befolkningen

Det vil være passende her at nævne, at nyhedsmedierne ikke er til for at oplyse os om begivenhedernes virkelige ansigt, men snarere at kontrollere os. Lyt til hvad David Rockerfeller sagde, ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: ”Vi er taknemmelige til Washington Post, the New York Times, Time magazine og andre store udgivere, hvis direktører har været med på vores møder, og respekteret deres løfter om diskretion, i næsten 40 år. Det ville ikke have været muligt for os, at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været genstand for offentlighedens skarpe lys, igennem de år”.

John Swinton, der var stabschef for the New York Times, da Henry Luce’s magt var toppende i 1953, erklærede i en skåletale foran the New York Press Club: ”Der findes ikke i Amerika, til dags dato i verdenshistorien, en uafhængig presse. Du ved det, og jeg ved det. Der er ikke en af jer som tør skrive jeres ærlige meninger og hvis I gjorde, ved I på forhånd at det aldrig ville nå frem til trykken. Jeg bliver ugentlig betalt for at holde min ærlige mening fra avisen som jeg er forbundet med. Andre af jer bliver betalt lignende beløb for lignende ting, og hvem af jer der måtte være så dumme at skrive jeres ærlige mening, ville blive sat på gaden og måtte se efter andet job. Hvis jeg tillod min ærlige mening at fremstå i en udgave af min avis, ville min stilling være besat til anden side, i løbet af 24 timer. Journalisters opgave er at ødelægge sandheden, direkte at lyve, at pervertere, at bagvaske, at logre ved foden af mammon og at sælge hans land og race for hans daglige brød. Du ved det, og jeg ved det og hvor tåbelig er denne skål for en uafhængig presse? Vi er redskaberne og vasallerne for rige mænd bag scenen. Vi er sprællemænd, de trækker i snoren og vi danser. Vore talenter, vore muligheder og vore liv er alt sammen andre menneskers ejendom. Vi er intellektuelle prostituerede” (”A U.S. Police Action: Operation Vampire Killer”, s. 18-19)

Social kontrol
Jeg vil give dig nogle eksempler på, hvordan magthaverne skaber ”kunstige” trusler, forstået på den måde, at der fysisk er en trussel, men at den skabes og kontrolleres for at få os, ”slaverne” under de ”oplyste”, til at gøre som forventet.

1. Rum-trusler
En af de ting der er foregået for at implementere en trussel, er månelandingen. Kan vi flyve ud til månen og gå på den, for at komme tilbage på jorden, er der i menneskers sind åbnet op for trusler fra rummet. Kan vi bevæge os fra Jorden til rummet, kan andre væsner vel også bevæge sig fra rummet til Jorden? Findes der liv i rummet, kan det dermed være en trussel for os, og sammen med adskillige sindskontrol projekter igennem film (eks. Star Trek og Star Wars, som indeholder dybe lærdomme om den Ny Verdensorden – kaptajnerne i Star Trek, James T. Kirk (JTK - Knight of the Temple of Jerusalem) og Christopher Pike, er en hyldest til Tempelridder Ordnen), radio, tv, reklamer, blad-forlag og ufologi bevægelser, som alle er under Illuminatis kontrol, er en stor procentdel af verdens befolkning, blevet overbevist om virkelige trusler fra rummet. Ufo bevægelserne, hvis ufologer eller ufo forskere primært er Illuminister, Marxister, CIA eller KGB agenter, råbte højt om cirkler i kornmarker og lemlæstelse af kvæg, påført af rumvæsner, og skabte dermed rædsel blandt folket.

Der har aldrig været noget menneske på månen! – Det er umuligt. Jeg vil ikke gennemgå beviserne her, men tag i betragtning, at alle de første astronauter var frimurere. Der findes et billede i frimurernes tempel i Washington DC, som forestiller Neal Armstrong stå på månens overflade i sin rumdragt, hvor han holder sit frimurerforklæde foran lysken. Alle de øverste officerer i NASA, som blev skabt for at gøre rumrejser troværdige, er Illuminister, Marxister eller kommunister - medlemmer af ordner, hvortil de har givet deres liv, igennem en ed, der sætter ordnens bedste, over deres eget liv. Er det underligt at Armstrong ikke fortæller sandheden? Hvis han gjorde det, ville han være en jagtet mand, der med sit liv måtte betale prisen for sin overtrædelse af indvielsen, til det dæmoniske, hemmelige samfund.

Måske er du ikke så let påvirkelig, at du tror på rumvæsner. Men et barn der fra starten og igennem sin ungdom er vokset op med alle disse medier, der underviser og prædiker udefrakommende trusler i form af rumvæsner, vil være programmeret til, i sit dybe sind, at tro på denne religion. Uanset hvad, så er tanken implementeret hos alle mennesker, og hvad enten vi tror på det eller ej, er uvisheden om liv på andre planeter nok til, at når en genmanipuleret skabning vises frem som værende et rumvæsen, vil måske også din tvivl komme verdenseliten til gode.

William Cooper, en sand patriot, der igennem sin tid i flådens efterretningstjeneste, læste og så hemmelige dokumenter, har oplyst os om mange værdifulde sandheder – og har betalt prisen derfor, med sit liv. Han fortalte bl.a. at sovjetunionens astronauter bogstaveligt talt blev stegt, af den ekstreme stråling i rummet, da de kom op over Van Allen bæltet. Hvis de ikke kunne overleve den stråling i Van Allen bæltet, hvordan skulle et menneske da kunne overleve den ekstreme stråling på Månen? USSR forsøgte aldrig igen at sende mennesker ind i, eller over dette bælte, og droppede deres Mand På Månen program.

2. Narko kontrol
En anden måde hvorpå folket kontrolleres, er igennem kontrollen af narkotika, og de der er afhængige af det. Narkomaner vil gøre stort set alt, for et fiks. Med prisen for et sådant, kan kriminalitet øges og mindskes, efter behov. Når prisen forøges og stofferne bliver sværere at få fat i, vil overgreb, indbrud og anden kriminalitet øges, og skræmme uskyldige og lovlydige borgere, der er villige til at opgive dele af deres frihed, for at fjerne kriminaliteten og stofferne fra gaderne.

Brugen af denne kontrol kunne være, at priserne på stoffer, indledningsvis op mod en politisk kampagne, forøges for at få fremtvunget eks. mere politi og overvågning på gaderne. Folket vil da med deres sunde fornuft tage imod disse politiske synspunkter, hvorefter priserne på stoffer falder, hvilket får resultatet til at se lovende ud, da kriminaliteten også falder.

På denne snedige vis, har magteliten drevet kvæget i den ønskede fold, og folket priser eliten for den udsøgte evne, til at arbejde for folkets bedste. Sandheden er, at resultatet, som der er blevet arbejdet på i flere hundrede år, ender med Én Verdensordnen, der med Antikrist på toppen, leder folkene til Megiddos dal, ” for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag ” (Åb. 16:14 ). Et tåbeligt men forudsagt resultat.

3. Krig og rygter om krig (Matt. 24:6 )
Det er nøjagtig samme mål der søges hen imod, når magteliten igennem planlagte terrorist angreb, driver folket i denne retning, som synligt startede i begyndelsen af det 20. århundrede med Første Verdenskrig. Vi så World Trade angrebet, der måtte til for at starte en synlig, men fiktiv kamp mod terrorisme. Al Qaeda, en kunstig skabt terror organisation, der kunstigt skal bekæmpes, for at narre folket til at acceptere slavetilstande for at beholde livet, blev for alvor kendt gennem dette angreb. Nu har vi en kunstig krig i Irak, som egentlig er erklæret for slut, men som stadig accelererer – en krig mod tvivl om eksistensen af masseødelæggelsesvåben i Irak, skønt man er velvidende om at Iran de sidste to år, mindst, har haft sådanne våben, hvilket af Russerne blev åbenbaret i avisen Stratfor Intelligence, 4. juni. 2002, under interview med Russisk general, Yuri Baluyevsky.

Hemmelige Ordenssamfund


Der findes utallige hemmelige samfund, som er umulige at liste op fra ende til anden. Men udvælger man sig de største, og de som har et seriøst formål med sin eksistens eks. Frimurerne, Skull and Bones, Knights of Malta, Knights of Columbus osv., ser man en forbindelse mellem disse, som leder til ordnen Illuminati, der igen leder til den Jesuitiske Orden, der i adskillige år har kæmpet for overtagelse af verden. Disse nævnte ordner og mange flere, er afgreninger ud fra Illuminati.

Blandt eks. danske politikere, er der også en god håndfuld ordner at finde, eks. Dannebrogordenen som størstedelen af vore ministre er medlem af (http://myndigheder.danmark.dk/txt/myndregeringen.asp?page=orgenh&objno=91198974). Jeg siger ikke at disse ordner er samfundstruende. Men jeg gør opmærksom på det, for at du skal se, at være medlem af en og anden orden, ikke er unormalt, men en ganske anvendt tilbøjelighed.

Der er tre fortidige hemmelige samfund, der kan forbindes direkte til nutidige efterkommere: Roshaniya, Mithras og the Builders. De har mange ting tilfældes med nutidens Frimurer og mange andre afgreninger af Illuminati, som eks. vis den symbolske på ny fødsel, referencen til ”Løven” og ”Løvepotens greb” i Frimurernes Mestergrad, de tre grader som er de samme som de fortidige frimureriske ritualer, før de adskillige andre grader blev tilføjet, stigen med de syv ringe, ingen kvinder og det ”alt seende øje”.

Af disse tre ordner er det Afghanske samfund Roshaniya – de oplyste, interessant. Der er referencer fra denne mystiske kult, som går tilbage gennem historien til ”Visdommens Hus” (The House of Wisdom) ved Cairo. De største grundsætninger i denne kult var: afskaffelsen af privat ejendom (bid fast i denne sætning); bortskaffelsen af religion; afskaffelsen af nationalstater; troen på at illuminering strømmede ud fra det højeste væsen, der ønskede en klasse af perfekte mænd og kvinder (Hitlers bestræbelse – som lavede fødeklinikker med specielt udvalgte kvinder og mænd), til at bygge organisationen og ledelsen af verden; en tro på planen at omforme det sociale system, ved først at tage kontrol over de individuelle lande, et efter et, og troen på at efter at have opnået den fjerde grad, kunne en person kommunikere direkte med de ukendte tilsynsf qrdftpre. big bang horlogeørere, som havde tildelt kendskab til de indviede igennem tiderne. ”The Watchers”, eller tilsynsførerne, finder vi bl.a. reference til i Dan. 4:13 og Jer. 4:16 , hvilket er åndevæsner – engle, som i Enoks bog, der bruges blandt okkultister, beskrives som de dæmoner – faldne engle, som gik ind til menneskedøtrene, i 1. Mos. 6:2 . Ifølge Enoks bog, var det via kommunikation med disse tilsynsførere, mennesket lærte at smede våben og bruge dem.

Verdens ledere, underledere og højtstående mænd: Clinton, Bush, Bush Jr., Kerry, Sadam Hussein og mange, mange flere, er medlemmer af sådanne hemmelige samfund. De kan have været, eller være aktuelle medlemmer af Kristendommen eller Jødedommen, som eks. Bush Jr., der er anerkendt som en fundamental kristen. Men i virkeligheden er de luciferanske og sataniske internationalister, der prøver at fremme deres eget, eller rettere, Illuminatis mål.

Der er ingen tvivl om, at Bush Jr. ikke er sand Bibeltroende og frelst kristen, da han (blev medlem i 1968) (og hans far, George Herbert Walker Bush, medlem i 1948 – og farfar, Prescott S. Bush, medlem i 1917) er medlem af Skull and Bones, som blev grundlagt ved Yale University i 1833, et medlemskab du kan se både han og Kerry indrømmer her: Your browser does not support the video tag. og Your browser does not support the video tag.

Af hensyn til de der ikke kan se disse klip, vil jeg oversætte hvad der bliver sagt.

Interview med Bush:
Interviewer:
I er begge (Bush og Kerry) i Skull and Bones, det hemmelige samfund.
Bush:
Det er så hemmeligt vi ikke kan tale om det.
Interviewer:
Hvad betyder det for Amerika? – Konspirations teoretikerne kommer til at gå amok.
Bush:
(Han griner) – Ja, det ved jeg de gør, jeg ved ikke - jeg har set det på websiderne.
Interviewer:
Nummer 322?
Bush:
(Griner) – Jeg…
Interviewer:
Forlader emnet og spørger ”Taber du?”
Interview med Kerry
Interviewer:
I er begge medlemmer af Skull and Bones, det hemmelige samfund ved Yale. Hvad fortæller det os?
Kerry:
Eerhh, ikke meget, for det er en hemmelighed (han griner)
Interviewer:
Er der et hemmeligt håndtryk, en hemmelig kode?
Kerry:
Jeg ville ønske der var noget hemmeligt jeg kunne røbe.
Interviewer:
322, et hemmeligt nummer?
Kerry:
Der er alle mulige slags hemmeligheder, men en ting er ikke en hemmelighed: jeg er uenig i denne præsidents (Bush) ledelse…

Det hemmelige nummer 322, refererer til flere ting. Deriblandt Skull and Bones inderste tempel, rum nummer 322, det mest hemmelige rum for Skull and Bones hemmelighedsfulde ed, og indvielses undervisning. 322 bliver endvidere æret blandt medlemmerne, fordi den græske taler Demosthenes, døde i år 322 f.Kr. og blev erstattet af Eulogia i gudekredsen, veltalenhedens prinsesse. Endvidere er 322 også en påmindelse til Bonesmændene, at de skal holde munden lukket, ellers… - Måske er det derfor at interviewet med Bush og Kerry stopper begge gange, efter dette tal bringes på banen?

Bush arbejder som medlem af the Order og Council on Foreign Relations, mod enden af det demokratiske samfund. Bush trak sig tilbage som medlem af den Trilaterale Kommission, af den ene grund, at blive valgt. Han er stadig enig i udtalelserne i bogen ”Crises In Democracy”, hvor Harvard Professor, Samuel P. Huntington som medforfatter skrev: ”Vi har anerkendt at der er potentielle ønskelige begrænsninger for økonomisk vækst. Der er også potentielle ønskelige begrænsninger til den ubegrænsede udvidelse af politisk demokrati. En regering som mangler autoritet, vil have liden mulighed, med manglende voldsomme omvæltninger, til at påtvinge sit folk ofrene, som kan være nødvendige”.

Udover klippene med Bush og Kerry, kunne Jyllands-Posten d. 3. maj - 2004, offentliggøre en artikel der fortæller samme sag: ”Stort set det eneste, der ikke er hemmeligt, er, at Kerry var medlem, inden han tog sin eksamen i 1966, og Bush to år senere”. Artiklen fortæller at ”Hvert forår udpeger de 15 medlemmer i afgangsklassen (på Yale University) 15 medlemmer fra klassen under dem. Der er således aldrig mere end 15 medlemmer og kun omkring 600 nuværende og tidligere Bonesmen er i live”. Men broderskabet stopper ikke selvom det måtte være sandt, at der kun er 15 medlemmer af gangen. Artiklen fortæller efterfølgende: ”Efter at være blevet præsident har Bush således udpeget mindst 10 Bonesmen til fremtrædende poster i regeringen. Han har også haft næste alle fra sin egen årgang på besøg i Det Hvide Hus og 11 af de 14 brødre har været i Camp David. Kerry samlede sin årgang, da han ønskede at markere 25 års dagen for en nær vens død”.

Under et afsnit ”Ubrydelige bånd”, fortæller artiklen at: ”Der er ingen tvivl om, at George W. Bush har fået mange håndsrækninger fra Bonesmen. De gav ham hans første job, investerede i hans olieselskab og skrabede penge sammen, så han kunne få andel i baseball klubben Texas Rangers. De har også givet millioner til hans politiske kampagner og det samme gælder for John Kerry”.

Således ser vi, at det er fuldstændig ligegyldigt om man stemmer Bush eller Kerry, da man stemmer på en Bonesman, medlem af en hemmelig orden, hvor der drikkes ”af skåle formet som kranier, og knogler udsmykker lokalet” (samme artikel), som er en afgrening af Illuminati, der sammen med løgnens fader leder, og ledes, i en og samme retning – mod Antikrists trængselstid. Demokrati kaldes det, på trods af at Illuminati stiller sine mænd op og efterlader reelt set ikke vælgerne noget valg. Var Al Gore sat i det hvide Hus i 2000, var d. 11/9-2001 alligevel sat til tiden, og Gore havde ført samme politik som Bush – og brugt den samme løgn, for at retfærdiggøre invasionen af Irak. Det samme gælder Kerry - samme sag, samme historie.

Roshaniya
Roshaniya kaldte også sig selv Ordnen, og de indviede tog en ed om troskab til Ordnen og erklærede: ”Jeg binder mig til evig tavshed og urokkelig loyalitet, og lydighed til Ordnen…Al menneskehed som ikke kan identificere sig med vore hemmelige tegn, er vort retsmæssige bytte” (”Behold a Pale Horse”, s. 74). Denne ed er indholdsmæssigt den samme i dag. Ordnen tog rejsende til sig, indviede dem og sendte dem videre, hvor de på deres vej, grundlage nye afdelinger af Ordnen. Overbevisningen var, ingen himmel, intet helvede. Kun en åndelig tilstand, fuldstændig forskellig for livet, som vi kender det. Ånden kunne fortsætte med at være magtfuld på jorden, igennem et medlem af Ordnen, men kun hvis ånden selv havde været medlem af Ordnen, før sin død. Således vandt Ordnens medlemmer kraft fra døde medlemmers ånder.
Illuminati
Afgreninger af de oplyste Roshaniyaer, eller Illuminati, fandtes og findes overalt. Første gang verden hører navnet Illuminati, er ved den Tyske Orden, startet i 1776 af Adam Weishaupt, en ung jesuit og professor i den Kanoniske lov, ved Ingolstadt University i Tyskland, indviet til Illuminati. Før 1776, i 1500 tallet, grundlagde Ignatius Loyola the Alumbrados i Spanien, som var den samme Orden som de illuminerede Guerinetter af Frankrig også kendt som Jacobin Clubs i USA.

Researchers er enige om, at Weishaupt blev sponsoreret af the House of Rothschild, dengang med Mayer Amschel Rothschild i lederstolen, som på hans tid (1743 - 1812) udtalte: ”Giv mig kontrol over en nations penge, og jeg bekymrer mig ikke om hvem der laver lovene” (”Behold A Pale Horse”, s. 41). Samme familie har sponsoreret oprettelsen af staten Israel, for i nærmeste fremtid at få opbygget Salomons tredje tempel, til sin messias, Satans søn, Antikrist.

Rothschild har opnået kontrollen over nationernes penge, og har i USA sat sin sponsorerede Ordens kendetegn, det alt seende øje, som er kendetegnet, Broderskabet imellem, ned igennem tiderne, på verdens styrende kurs, dollarsedlen.

Weishaupt var fortaler for, i lige linie med grundsætningerne i Roshaniya Ordnen: ”afskaffelse af alle bekendtgjorde nationale regeringer; afskaffelse af arv; afskaffelse af privat ejendom; afskaffelse af nationalisme; afskaffelse af individuelle hjemme og familie liv, som cellen hvorfra alle civilisationer stammer, og afskaffelse af alle etablerede og eksisterende religioner, så Luciferansk totalitær ideologi kan påtvinges menneskeheden”.
Frimurer og Knights Templar
The Knights Templar, en højere grad af Frimureriet i Tempelherre Ordnen, og en afgrening af Illuminati, eksisterer i dag, fordi Frimurerne indlemmede og beskyttede de der undslap forfølgelsen af kirken, og Europas monarker – på samme måde som Frimurerne indlemmede Weishaupts Illuminati århundrede senere. Dette viser, at Frimureriet ikke bare er en simpel broderlig organisation, da de risikerede alt, deriblandt deres liv, ved at skjule disse lovløse. Det var primært Frimurerne der bevarede myten, at Adam Weishaupt var grundlæggeren af Illuminati, og at Illuminati blev tilintetgjort, for aldrig at se jordens overflade igen.

Desuden har den mest berygtede frimurerloge P2 i Italien, hvis medlemmer i et overvældende flertal er praktiserende katolikker og hvorigennem grundlæggeren af P2, Licio Gelli, en bedragerisk spion, fik tilgang til Vatikanet og hyppig audiens hos paven, tætte forbindelser til mafiaen, som er ansvarlig for produktion, smugling og handel med heroin, kokain og marihuana, prostitution, spil, pornografi, åger, ”beskyttelse”, fysiske overgreb, bedrageri og storstilede tyverier fra banker og pensionskasser. Pave Paul Johannes II har, styret af jesuitterne, fjernet forbudet mod frimureri, og mange højniveau medlemmer i Vatikanet, er nu frimurer. Kendte prædikanter, deriblandt Billy Graham, er også medlem af frimurerlogen. På grund af ramaskriget det gav, da det blev opdaget, bliver kritiske medlemmer fjernet fra tilgængelige medlemslister, og det er i dag svært at finde kilder på Grahams medlemskab.

P2 er indblandet i alt, fra bestikkelse, til likvideringer, og er som vist direkte forbundet med Vatikanet, men også the Knights of Malta og USA’s centrale efterretningstjeneste. Bill Cooper fortæller, at alle efterretningsofficererne han havde arbejdet for, da han var i flådens efterretningstjeneste, var frimurer (”Behold a Pale Horse”, s. 78).

Der findes mange flere link mellem de forskellige ordner, organisationer og efterretningstjenester, og frimurerne. Bl.a. blev den Britiske frimurerorganisation brugt af KGB, den Russiske efterretningstjeneste, til at infiltrere og overtage den Britiske efterretningstjeneste.

Om the Knights Templar, florerer mange myter. En af de største hemmeligheder igennem tiderne, er den sande historie om den Hellige Gral, Jesu kappe, korsets levninger og om Jesus faktisk døde, eller overlevede og fik et barn. The Knights Templar vogter i dag disse levn, som er skjult et sted som kun de ved. Ifølge medlemmer af efterretningssamfundet, vil disse levn tages ud, når den Ny Verdensorden har fået fast form, og blive forenet med Skæbnens Sværd (The Spear of Destiny), og vil, ifølge legenden, give verdens leder absolut magt (”Behold A Pale Horser”, s. 75). Dette kan forklare Hitlers desperate søgen efter deres skjulested, igennem Anden Verdenskrig, da disse levn, forenet i hånden på en mand, giver almagt. Skæbnens Sværd (Longinus Spyd), lokaliseret på Museet Hapsburg Dynasty, tog Hitler i besiddelse, før Anden Verdenskrig, og gjorde forberedelserne for Anden Verdenskrig, i tro på, at dette spyd gav ham denne almagt i krig.
Tåbelige myter som disse - overtro og satanisme, omringer denne Ny Verdensorden og viser os tydeligt, at det er løgnens fader der står bag. At der oven i købet sættes tvivl ved Jesu død – og dermed også opstandelse, viser det tydeligt, jf. 1. Joh. 2:22 .

Bilderberg
”Gruppen tog sit navn efter hotellet, hvor de første gang holdte møde i 1954. Manden som organiserede Bilderberggruppen, prins Bernhard fra Holland, har vetomagt over Vatikanets pavevalg. Prins Bernhard har denne vetomagt, fordi hans familie, Hapsburg, nedstammer fra den romerske kejser. Han er leder af de Sorte Familier. Han påstår at han nedstammer fra Davids Hus, og kan således sige, at han er beslægtet med Jesus. Han bragte, med hjælp fra CIA, den skjulte ledende enhed af Illuminati frem i offentlighedens kendskab, som Bilderberggruppen. Det er den officielle alliance, som udgør verdensregeringens organ.

Kærnen af organisationen består af tre komitéer, udgjort af tretten medlemmer hver. Hjertet af Bilderberggruppen består af i alt 39 Illuminati medlemmer. De tretten komitéer er eksklusivt udgjort af medlemmer, af alle de forskellige hemmelige grupper, som udgør Illuminati, Frimurerne, Vatikanet, og det Sorte Adelskab. Komitéen arbejder året rundt i kontorer i Schweiz. Den bestemmer hvem der inviteres til årsmødet, og hvilke taktikker og planer, der skal diskuteres. Ethvert forslag, eller enhver plan, som nogensinde er blevet diskuteret ved Bilderberggruppens årsmøde, er sket, sædvanligvis i løbet af et eller to år efter mødet. Bilderberggruppen leder den ”Stille Krig” som føres imod os. Hvordan kan de gøre det? Disse er mændene, som virkelig regerer verden” (”Behold a Pale Horse”, s. 92)
Lad dig ikke narre af de forskellige ordenstitler. En af reglerne indenfor Illuminati, som stadig er virksom i dag, var aldrig at bruge det samme navn og aldrig nævne ”Illuminati”, hvilket højest sandsynligt blev Weishaupts undergang, da han brød denne regel. Weishaupt sagde: ”Vor Ordens store styrke, findes i dens hemmeligholdelse. Lad den aldrig fremstå i sit eget navn, men altid skjult under et andet navn, og en anden beskæftigelse”.

armbåndsure til kvinder

копировать часы Omega
montres de luxe pour hommes
bedste mænd ure
omega seamaster automatisk
Falske klokker på nettet

Smykker  Der er 11 varer.

Viser 1 - 11 af 11 varer
 • Koppel watch 1318 18CL Georg Jensen
  Koppel watch 1318 18CL Georg Jensen Koppel watch 1318 18CL Georg Jensen

  Koppel Watch1318 18CL Georg Jensen18 carat guld 38 mm.Desing Henning Koppel Koppel Watch1318 18CL Georg Jensen18 carat guld 38 mm.Desing...

  22,320.00 DKK
  Tilføj til kurv Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Koppel Watch Chrono 18 CT Georg Jensen
  Koppel Watch Chrono 18 CT Georg Jensen Koppel Watch Chrono 18 CT Georg Jensen

  Koppel 1317 18CL, Georg Jensen 18 carat guld38 mm.Design: Henning Koppel Koppel 1317 18CL, Georg Jensen 18 carat guld38 mm.Design: Henning...

  27,360.00 DKK
  Tilføj til kurv Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Koppel 317 Chrong steel
  Koppel 317 Chrong steel Koppel 317 Chrong steel

  Koppel 317 Chrong steel Georg Koppel 317 Steel Black Koppel 317 Chrong steel hvid Georg Jensen.. Koppel 317 Steel Black   Koppel 317 Chrong steel Georg Koppel 317 Steel Black Koppel 317...

  5,760.00 DKK
  Vis varianter Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Alfredo Nøglering
  Alfredo Nøglering Alfredo Nøglering

  Georg Jensen - Nøglering, AlfredoRustfrit stål, Blankt & læderrem1. Billede = Girl, nøglering2. Billede = Mor og barn, nøglering3. Billede = Boy, nøglering Georg Jensen - Nøglering, AlfredoRustfrit stål, Blankt &...

  232.00 DKK
  Vis varianter Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Icon armbåndsur 0220-10
  Icon armbåndsur 0220-10 Icon armbåndsur 0220-10

  Jacob Jensen - Icon Black/SilverRustfrit stål, 3 atm.ISA/Ronda movementHerre Ø:3 cmDame Ø: 2,2cm Jacob Jensen - Icon Black/SilverRustfrit stål, 3 atm.ISA/Ronda...

  4,796.00 DKK
  Vis varianter Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Icon armbåndsur
  Icon armbåndsur Icon armbåndsur

  Jacob Jensen - ArmbåndsurSilver/Silver, rustfrit stål3 ATM. ISA/Ronda MovementHerre Ø: 3 cmDame Ø: 2,2 cm Jacob Jensen - ArmbåndsurSilver/Silver, rustfrit stål3 ATM....

  4,796.00 DKK
  Vis varianter Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Sapphire armbåndsur 00550-60
  Sapphire armbåndsur 00550-60 Sapphire armbåndsur 00550-60

  Jacob Jensen - Sapphire armbåndsurBlack/silver, Rustfrit stålSapphire crystal3 ATM. ISA movementHerre Ø: 3 cmDame Ø: 2,5 cm Jacob Jensen - Sapphire armbåndsurBlack/silver, Rustfrit...

  5,596.00 DKK
  Vis varianter Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Sapphire armbåndsur 00552-62
  Sapphire armbåndsur 00552-62 Sapphire armbåndsur 00552-62

  Jacob Jensen - Sapphire ArmbåndsurRustfrit stål, Sapphire crystal3 ATM. ISA movementHerre Ø: 3 cmDame Ø: 2,5 cm Jacob Jensen - Sapphire ArmbåndsurRustfrit stål, Sapphire crystal3...

  5,596.00 DKK
  Vis varianter Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Seiko dameur
  Seiko dameur Seiko dameur

  For kvinder er et ur ikke blot en tidsmåler. Det er også et smykke og et signal om det menneske, der bærer det. Seiko's kollektion af dameure byder på klassiske og elegante ure. Fordi man vælger et ur efter udseende, behøver man ikke at gå på kompromis  med kvaliteten. Seiko's ure er verdenskendte for uovertruffen præcision.  For kvinder er et ur ikke blot en tidsmåler. Det er også et smykke...

  1,293.00 DKK
  Tilføj til kurv Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Daisy Georg Jensen 3539207
  Daisy Georg Jensen 3539207 Daisy Georg Jensen 3539207

  Dasiy EARRINGS FOR PIERCED EARS ø 11 MM Gold plated sterling silver with white enamal Dasiy EARRINGS FOR PIERCED EARS ø 11 MM Gold plated sterling...

  1,000.00 DKK
  Tilføj til kurv Mere
  Skriv på ønskelisten
 • Picto Armbåndsur 43373-4-5
  Picto Armbåndsur 43373-4-5 Picto Armbåndsur 43373-4-5

  Picto Armbåndsur - RødMineralsk K2 topglasATM 3, Urværk MIYOTA 2025Batteri SR626SWSilikoneremIP sort urkasse i rustfrit stål 304, BlankØ: 3 cm,   Ø: 4 cm,   Ø: 4,5 cm Picto Armbåndsur - RødMineralsk K2 topglasATM 3, Urværk MIYOTA...

  796.00 DKK
  Vis varianter Mere
  Skriv på ønskelisten
Viser 1 - 11 af 11 varer


.wishlist_table .add_to_cart, a.add_to_wishlist.button.alt { border-radius: 16px; -moz-border-radius: 16px; -webkit-border-radius: 16px; } img.wp-smiley, img.emoji { display: inline !important; border: none !important; box-shadow: none !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin: 0 .07em !important; vertical-align: -0.1em !important; background: none !important; padding: 0 !important; } .woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; } .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;} Smukke Danmark

En verden fuld af smykker

Smukke Butik Armbåndsure unisex Armbåndsure Dame Armbåndsure Herre Armbåndsure Ringe Dame Ringe Herre Ringe Øreringe øreringe med hvid krystal øreringe uden krystal Armbånd Unisex Armbånd Dame Armbånd Herre Armbånd Halskæder Herre Halskæder Unisex Halskæder Dame Halskæder Log In Register Auktioner Menu Anasayfa / Armbåndsure / Dame Armbåndsure / Multilayer Rivet Faux læder band Wrap Kvinder armbåndsur CC2254 Multilayer Rivet Faux læder band Wrap Kvinder armbåndsur CC2254

350.00  DKK

Produkt type:Armbåndsure Case Materiale:Alloy Dial Vindue Materiale Type:Glas Dial Materiale Type:Alloy Vandtæthed Dybde:0 m Bevægelse:Quartz Båndet med:10mm til 19mm Dial Diameter:3,4 cm Kasser & Cases Materiale:Metal Køn:Kvinder Stil:Mode & Casual Betingelse:Ny uden mærker Dial Display:Analog Funktion:Automatisk Dato Case Form:Runde Bånd Materiale type:Læder Band Længde:40,5 cm

Stokta yok

Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Se ønskeseddel Punkter på ønskelisten eksisterer allerede! Se ønskeseddel Kategoriler: Armbåndsure, Dame Armbåndsure Yorumlar (0) İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Multilayer Rivet Faux læder band Wrap Kvinder armbåndsur CC2254” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

İlgili ürünler

strap kvarts uniseks armbåndsur 600.00  DKK Devamını oku 2015 Kvinders Vintage Square Dial Rhinestone Weave Wrap Multilayer læderarmbåndsur 330.00  DKK Devamını oku 18 k Forgyld Krystal Blomster Form Dame Armbåndsur 700.00  DKK Devamını oku Genève Kvinder Ure 400.00  DKK Devamını oku Top Rated Products nye ankomst Bohemian stil Crystal perle kvaster Hair Cuff Pin hoved Band Kæder Shiny krystalvedhæng Hår 5.00
5 üzerinden 270.00  DKK Hainon Sølv Halskæde 5.00
5 üzerinden 310.00  DKK mesh net sølv armbånd model 3 5.00
5 üzerinden 410.00  DKK 925 Sølv Ring Justerbar 1.00 5 üzerinden 699.00  DKK Gofuly Ny Casual Ure Unisex 520.00  DKK