Jurist- Og Økonomiforbundet høj kvalitet replika ure til mænd

Jurist- Og Økonomiforbundet

Jurist- Og Økonomiforbundet

Viser 1 - 41 af 41
Mest populære
 • se butik online-line ">
  Den danske pelssektor - Struktur, konkurrenceevne og international placering
  345,00 kr 460,00 kr -25%

  Den danske pelssektor - Struktur, konkurrenceevne og...

  Pelssektoren – og hele værdikæden fra pelsfarmer til detailhandlen – er på mange måder et interessant og lærerigt eksempel: Produktion af pelskind kan betragtes som Danmarks mest konkurrencedygtige erhverv. Samtidig er pelsskind det eneste landbrugsprodukt uden landbrugsstøtte, og det er endvidere det mest internationalt orienterede landbrugsprodukt....
  345,00 kr 460,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Projektets interessenter - Analyse og samspil
  180,00 kr 240,00 kr -25%

  Projektets interessenter - Analyse og samspil

  Målet med bogen, Projektets interessenter, er at styrke kompetencen til at gennemføre et succesfuldt interessentsamspil. Det kræver, at projektaktørerne undervejs i projektet aktivt tænker på, hvordan interessenternes behov, interesser og bekymringer kan inddrages på bedst mulig måde. Samspillet mellem parterne skal være systematisk, planlagt og...
  180,00 kr 240,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Kommunikation om innovation - Fra brændende vision til levende organisationskultur
  371,25 kr 495,00 kr -25%

  Kommunikation om innovation - Fra brændende vision til levende...

  Verden er fuld af innovation. Nye teknologier, nye produkter, nye serviceydelser og helt nye industrier er dukket op.Hvordan du kommunikerer om innovation, er afgørende, når du vil skabe mærkbar formidling, der kan omsættes til konkret handling. At kommunikere om innovation er en særlig form for kommunikation, der stiller skærpede krav til, at lederen er...
  371,25 kr 495,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Crowdinnovation - Må jeg låne din hjerne?
  180,00 kr 240,00 kr -25%

  Crowdinnovation - Må jeg låne din hjerne?

  Fremtidens innovation vil ske i fællesskaber – fx gennem crowdinnovation. Crowdinnovation er andet og mere end networking og brugerdreven innovation. Det er at definere et konkret spørgsmål og præsentere det for den rette crowd, der vil være med til at give relevante svar. Tankegangen og metoden i denne form for innovation er crowdsourcing. Ideen i...
  180,00 kr 240,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Strategi med succes
  465,00 kr 620,00 kr -25%

  Strategi med succes

  Strategi med succes gør op med de traditionelle strategimodeller og præsenterer ledernes ti nøgleopgaver til at få succes med strategi. De ti nøgleopgaver sikrer den afgørende synergi imellem tre centrale indsatsområder for strategiarbejdet. Bogen fokuserer på at kombinere de formelle strategiprocesser med organisatorisk læring. Desuden viser bogen,...
  465,00 kr 620,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret
  93,75 kr 125,00 kr -25%

  Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret

  Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret er indledt og redigeret af professor Ditlev Tamm. Den tekst, der foreligger her, hører til de mindre kendte i dansk retsvidenskab. Den er skrevet af dansk retshistories grundlægger Peder Kofod Ancher og udgivet i 1764 og handler grundlæggende om værdiløsheden af det juridiske studium. Teksten skriver sig dermed ind...
  93,75 kr 125,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Voldgiftsloven - Med kommentarer
  1 462,50 kr 1 950,00 kr -25%

  Voldgiftsloven - Med kommentarer

  NYHED! Den første kommenterede voldgiftslov i Danmark Voldgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2005, hvilket er mere end 10 år siden. På trods af voldgiftslovens vigtighed for danske virksomheder, er der ikke tidligere udarbejdet en lovkommentar på området. Denne kommenterede voldgiftlov er derfor helt unik og den første af sin art i Danmark....
  1 462,50 kr 1 950,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Forvaltningsret - Almindelige emner
  750,00 kr 1 000,00 kr -25%

  Forvaltningsret - Almindelige emner

  Forvaltningsret foreligger hermed i en ny 6. udgave. Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.I lighed med 5.-udgaven af forvaltningsret, almindelige emner, indeholder 6.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. 6.-udgaven er ligesom...
  750,00 kr 1 000,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten
  412,50 kr 550,00 kr -25%

  Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

  Dette ph.d.-projekt om interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten er det første af sin slags i Danmark og internationalt, der afdækker og analyserer samspillet mellem moms- og indkomstskatteretten set i en større struktureret sammenhæng både i generel og konkret henseende. Afhandlingen indeholder en undersøgelse af de forskellige former for...
  412,50 kr 550,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Restatement of Nordic Contract Law
  300,00 kr 400,00 kr -25%

  Restatement of Nordic Contract Law

  Restatement of Nordic Contract Law is a presentation of the fundamental rules and principles of Nordic Contract law, comprising the contract laws of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. While the Nordic countries do not have a common body of contract law, rules are quite similar. Many contract law rules are undisputed but unwritten, and the...
  300,00 kr 400,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Retssystemet og juridisk metode
  333,75 kr 445,00 kr -25%

  Retssystemet og juridisk metode

  Formålet med bogen Retssystemet og juridisk metode er at tilvejebringe en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på: Ind i retten: - at studere jura - juraens discipliner - juraens problemstilling - informationssøgning - den juridiske profession Det retlige landskab: - retten og retssystemet...
  333,75 kr 445,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Grundlæggende udbudsret
  742,50 kr 990,00 kr -25%

  Grundlæggende udbudsret

  Bogen behandler de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016. Bogen er særlig velegnet som lærebog til faget udbudsret på cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har således hovedvægten på en juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet...
  742,50 kr 990,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Magt, krig og centralisering - Dansk politi 1945-2007
  315,00 kr 420,00 kr -25%

  Magt, krig og centralisering - Dansk politi 1945-2007

  Magt, Krig og centralisering - Dansk Politi 1945 - 2007” …Under en fodboldkamp i Parken den 28. april 2005 mellem FC København og Malmö FF kom FCK foran 2-1 i 2. halvleg. De svenske tilskuere på Tribune D blev aggressive, og der opstod tumult på tilskuerrækkerne. Civilt politi greb ind og tildelte 25 tilskuere 50 slag med stav. Om det ene af disse slag...
  315,00 kr 420,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Festskrift til Sten Schaumburg-Müller - Ikke kun retsfilosofi
  412,50 kr 550,00 kr -25%

  Festskrift til Sten Schaumburg-Müller - Ikke kun retsfilosofi

  Den 5. maj 2016 fylder professor, dr.jur. Sten Schaumburg-Müller 60 år. Med dette festskrift vil forfatterne gerne højtideligholde dagen og fejre Sten. Sten har siden 2014 været ansat på Syddansk Universitet som professor i medieret efter i mange år at have virket på Aarhus Universitet, senest som professor. Sten har et omfattende forfatterskab med mere...
  412,50 kr 550,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Danske sociale pensioner - i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning
  225,00 kr 300,00 kr -25%

  Danske sociale pensioner - i EU-retlig og ligestillingsretlig...

  Bogens omdrejningspunkt er danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning. Bogen er delt op i to dele. Første del handler om danske sociale pensioner i EU-retlig belysning, hvor forfatteren påviser, hvordan det markedsretlige rationale i EU-retten udfordrer de nationale tilknytningskrav, der stilles i forbindelse med optjening af...
  225,00 kr 300,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tonnagebeskatning - En retsvidenskabelig analyse
  337,50 kr 450,00 kr -25%

  Tonnagebeskatning - En retsvidenskabelig analyse

  Bogen er den første samlede juridiske behandling om tonnagebeskatning. Tonnagebeskatning blev vedtaget i 2002, som en statsstøtteordning til rederisektoren. Tonnagebeskatning medfører, at rederivirksomheder og operatørselskaber kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst vedrørende rederivirksomhed efter reglerne i tonnageskatteloven....
  337,50 kr 450,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Juridisk teori, metode og videnskab
  187,50 kr 250,00 kr -25%

  Juridisk teori, metode og videnskab

  Denne bog giver en grundlæggende indføring i juridisk teori, metode og videnskab. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget retslære ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan i øvrigt læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde. De behandlede emner og temaer er valgt, fordi de er af betydning på tværs af...
  187,50 kr 250,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Socialforvaltningsret
  420,00 kr 560,00 kr -25%

  Socialforvaltningsret

  Socialforvaltningsret indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod magtfordrejning, kravet om saglighed o.s.v. er beskrevet ligesom bogen indeholder en udførlig...
  420,00 kr 560,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Produktion og styring - Perspektiver på økonomistyringen
  262,50 kr 350,00 kr -25%

  Produktion og styring - Perspektiver på økonomistyringen

  Denne bog er udgivet for at takke professor Poul Israelsen for hans mangeårige indsats i økonomistyringens tjeneste og som en god og hjælpsom kollega og mentor for mange af dem, der bidrager med kapitler til denne bog. Bogen handler om økonomistyring og spænder fra kapitler om de virksomheds- og samfundsmæssige betingelser for at styre virksomheder...
  262,50 kr 350,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Loyalitet i arbejdsretlige relationer
  318,75 kr 425,00 kr -25%

  Loyalitet i arbejdsretlige relationer

  Loyalitet i arbejdsretlige relationer har ikke kun betydning for de konkrete daglige dilemmaer på den enkelte arbejdsplads. Her opstår konkret nye situationer med udfordringer omkring ansattes aktiviteter på sociale medier, whistleblowerproblematikker samt grænserne for de faglige organisationers samspil. Loyalitet påvirkes af samfundsmæssige afvejninger...
  318,75 kr 425,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Den nye leder - En håndbog
  206,25 kr 275,00 kr -25%

  Den nye leder - En håndbog

  Som ny leder mødes man fra første dag på jobbet af krav og forventninger. Hverdagen er fuld af udfordringer, og såvel den internt som den eksternt rekrutterede leder kan have brug for en håndsrækning. Denne bog er sådan en håndsrækning. Den er praktisk, den er letlæst, og den er ikke blot en vigtig værktøjskasse for den nye leder, men et helt...
  206,25 kr 275,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Between Regulation and Deregulation
  262,50 kr 350,00 kr -25%

  Between Regulation and Deregulation

  Today no one questions the benefits of allowing consumers to choose freely between suppliers of electricity and telecommunications services. This is however a fairly recent development. Not long ago the provision of these services was reserved for few national public sector incumbents, who were often also entrusted with regulatory tasks. This...
  262,50 kr 350,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Dansk Privatret HA(jur.)
  165,00 kr 220,00 kr -25%

  Dansk Privatret HA(jur.)

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave. Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag på HA(jur.)-uddannelsen. Den omfatter kapitlerne 13 til 16, kapitel 18 samt kapitlerne 20 til 23 fra den samlede udgave. Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale...
  165,00 kr 220,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Dansk Privatret HA og HD
  330,00 kr 440,00 kr -25%

  Dansk Privatret HA og HD

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave. Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter kapitlerne 1 til 17 fra den samlede udgave. Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016,...
  330,00 kr 440,00 kr -25%
  Læg i kurv
  Reduced price!

høj kvalitet replika ure til mænd

falske rolex klokker for menn
hublot classic fusion king gold
腕時計
هوبلوت الانفجار الكبير الذهب
Hublot big bang steel
Popular Products

VN990 - driver for Mercedes SAM modules
VN990 - driver for Mercedes SAM modulesA1 MULTI - new CarProg OBDII adapter with CAN multiplexer, replaces A1
A1 MULTI - new CarProg OBDII adapter with CAN multiplexer, replaces A1HOURMETER - Digital hourmeter for truck, tractor, excavator instrument cluster repair
HOURMETER - Digital hourmeter for truck, tractor, excavator instrument cluster repairCARPROG - universal car dashboard, immobilisers, airbag and car electronic repair tool
CARPROG - universal car dashboard, immobilisers, airbag and car electronic repair toolCarProg repair kit - 4x 74HC125, 4x 22uF capasitors, 1x MCP2515
CarProg repair kit - 4x 74HC125, 4x 22uF capasitors, 1x MCP2515VW Crafter, Mercedes Sprinter, Vito, Viano steering lock ESL ELV emulator
VW Crafter, Mercedes Sprinter, Vito, Viano steering lock ESL ELV emulatorPointer motor repair cover (cap) for Magneti Matelli and Jeager dashboards
Pointer motor repair cover (cap) for Magneti Matelli and Jeager dashboardsS5.46 - Programming by OBDII for Nissan 2015+ airbag sensor with XC2336B
S5.46 - Programming by OBDII for Nissan 2015+ airbag sensor with XC2336BTLE6244X - used for Audi, Mercedes ECU repair
TLE6244X - used for Audi, Mercedes ECU repairA1 - CARPROG ODB2 adapter
A1 - CARPROG ODB2 adapterCARPROG software update to FULL version (all softwares ready for sale at the moment -on the date of your purchase)
CARPROG software update to FULL version (all softwares ready for sale at the moment -on the date of your purchase)2017 airbag software update using EEPROM/MCU connection
2017 airbag software update using EEPROM/MCU connectionAudi TT temperature and fuel pointer motor for Magneti Marelli dash
Audi TT temperature and fuel pointer motor for Magneti Marelli dashBMW Logic7, BM54 amplifier "no sound" repair kit
BMW Logic7, BM54 amplifier "no sound" repair kitTR-48 transponder
TR-48 transponderS2.6 - Renesas V850 programmer
S2.6 - Renesas V850 programmerC1 - Car electronic on table testing adapter
C1 - Car electronic on table testing adapterIRLR2905 - for diesel pump repair
IRLR2905 - for diesel pump repairMercedes A-class air-mass (airfow) sensor
Mercedes A-class air-mass (airfow) sensorS5.48 Crash data erase by OBDII for Renault, Dacia airbag sensors with SPC560 and XC2336B (year 2012-2016)
S5.48 Crash data erase by OBDII for Renault, Dacia airbag sensors with SPC560 and XC2336B (year 2012-2016)price list DOWNLOADS

price list PRICE LIST

CONTACTS


mail UAB "Atomis"
Ent. Code: 300091017,
Taikos str. 127C,
Kaunas 50472, Lithuania
email Technical Support:
      support@codecard.lt
email Sales:
      sales@codecard.lt
gsm GSM: +370 616 16161
gsm Tel./ Fax.: +370 37 452667
     Office is open:
     I-V, 9 a.m. - 6 p.m.
     (GTM+02.00)
 
Manuals


 
Currency
 
DELIVERY BY


DHL delivery
 
DISCUSSION BOARD


Discussion Board
 
Language
 
Codecard.lt Discussion Board
New Post 16 pages « < … 2  3  [4]  5  6 > »
Topic Author Posts Date/Time
not read or updated message Tuctivista 140 Version sort laklæder - kvinder sk

Christian Louboutin
sdressesdresses 0 2017-04-27 02:57:34
not read or updated message Breitling ure
falsk et panerai ure kopi
sdressesdresses 0 2017-04-27 02:57:20
not read or updated message kvinder

pradaprad
sdressesdresses 0 2017-04-27 02:57:06
not read or updated message Bedste Replica Breitling , Swiss Breitling ure til
høj kvalitet replika ure
sdressesdresses 0 2017-04-27 02:56:56
not read or updated message New Balance Outlet Store , New Balance 574 , minim

New Balance sko til mænd
sdressesdresses 0 2017-04-27 02:56:42
not read or updated message Top Kvalitet replika ure, Billig schweiziske Fake
bedste ure
sdressesdresses 0 2017-04-27 02:56:35
not read or updated message Cosmograph Daytona

swiss rolex on sale
sdressesdresses 0 2017-04-27 02:56:22
not read or updated message