Ordlista över olika klocktermer - Av kockmärket Söner - Söner by Sweden Cartier herrklockor

Ordlista för klockor

KUNSKAP LEDER TILL UPPSKATTNING

För oss på Söner är det viktigt att våra kunder förstår sin klocka. Vi är övertygade om att kunskap leder till högre uppskattning. Därför har vi satt ihop en ordlista som beskriver många av de vanligaste termerna som används inom klockvärlden.

PS. Saknar du en term får du gärna kontakta oss så uppdaterar vi listan.

-----------------------------------------------------------------------

 

Analogt ur
Klocka med urtavla och visare. Jämför med digital klocka där urtavlan består av en display.

Antimagnetiskt klocka
En klocka vars delar är skyddade mot magnetism. Quartzur påverkas normalt inte av magnetism.

Applicerade siffror
Upphöjda metalltecken fastsatta på klockans urtavla.

ATM
Atm står för atmosfärers övertryck. Den svenska förkortningen är atö, men även här används atm-förkortningen i mycket stor utsträckning. När ett föremål sänks ned i vatten uppstår ett tryck, och ju längre ned klockan kommer desto större blir trycket. 1 atm motsvarar ett djup på ungefär 1 0 meter. 2 atm är ungefär 20 meter och så vidare.
 
Klockor är olika väl rustade för att motstå vatten.
Följande begrepp är de vanligaste:
Fukt och dammskyddad - klockan ska användas som ett smycke och inte utsättas för vatten.
Vattenskyddad 3 eller 5 atm - klockan är gjord för att tåla dagligt bruk.
Vattentät 10 atm - klockan tål bad. För dykning krävs minst 20 atm.

Arabiska siffror
Arabiska siffror är västvärldens vanliga siffror 0-9, kommer från början från Indien och togs till Europa av araberna på 900-talet e.kr. och används idag på de flesta klockor.

Art déco (dekorativ konst)
Formgivningsstil från tiden mellan 1920 och början av andra världskriget. Stilens höjdpunkt inträffade i och med världsutställningen i Paris 1925 som går igen i många av dagens klockor.

Automatiskt urverk
Mekaniskt urverk där en rotor drar upp en drivfjäder med hjälp av armens rörelser. Uppfinnaren var Abraham-Lois Perrelet (1729-1826). Ett klockgeni som tillverkade sina sista klockor vid 96 års! ålder. Breguet, förfinade denna uppfinning med start ca. 1771

Avvikelse
Differansen från den exakta tiden på en klocka.

Axel
Den axel som förbinder kronan, den skruvbara knoppen på utsidan av klockan med uppdragningsmekanismen inne i klockorna.

Baguette
Rektangulär klocka som är tre gånger så långt som brett.

Bakboett
Bakboett är baksidan av boetten och är utformad som ett "lock" på urets baksida. Bakboett finns som skruv- eller tryckbakboett.
 
Balansstopp
Balansstopp är en sekundvisare som stannar upp för att synkronisera tiden när man drar ut kronan.

Bandstift
Fjädrande stift som förankrar armbandet vid boetten på en klocka.

Bicolor
Bicolor anger att boetten är tvåfärgad. Den är oftast tillverkad i stål och guld eller av stål och doublé.

Boett
Skalet/huset vilket urverk, urtavla och annat är monterat på klockor.

Centrumsekundvisare
En centrumsekundvisare sitter monterad mitt på urtavlan och har en egen uppsättning siffror.

Doktorsklocka
Klockor med dubbel urtavla.

Drivfjäder
Drivfjädern används i mekaniska ur för att förse urverket med kraft. Det är en platt fjäder som ligger hoprullad i ett fjäderhus. Denna konstruktion medger att den axel som man vrider upp fjädern med endast arbetar vid uppdragningen. Det vridande momentet sker helt hos fjäderhuset med vidhängande kuggkrans.
 
Duoplan
Duoplan kallas även för systerur men är också känd som doktorsklocka. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydlig gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen. 

Dykarur
Klockor med tät boett och skruvad krona, skall tåla tryck på minst 20 atmosfärer (Tjugo gånger lufttrycket vid havsnivå, 200 meter är beteckningen som används).

Evighetskalender
Mekanism som automatiskt korrigerar för långa och korta månader och skottår. Finns på en del av våra klockor.

Extra urtavla
En extra urtavla är en mindre urtavla som visar sekunder och hur många minuter som gått.
 
Fjäderhus
Fjäderhuset innehåller drivfjäder och fjäderhuskärna. Med fjäderhuskärnan spänner man drivfjädern när man drar upp urverket. Fjäderhuset magasinerar sedan kraften och portionerar ut kraft under urets gångtid.
 
Glad klocka
Alla klockor som fotograferas i reklamsammanhang visar (skall visa) tio minuter över tio eller tio minuter i två. Man säger att visarna ler.
 
Glas
Glaset i armbandsur är plexi-, mineral-, eller safirglas. Safirglas är hårdast och mycket svårt att repa.
 
Guldboetter
Guldboetter tillverkas i både 14 och 18 karat. Det kan även anges som 585/1000 respektive 750/1000. Klockan har en karatstämpel, oftast på baksidan av boetten men ibland sitter den inuti.
 
Gulddoublé
Gulddoublé är uttryck för olika sätt att påföra ett tunt skikt av guld på klockans boett. Skiktets tjocklek anges i mikron (tusendels millimeter). Två till fem mikron är vanligast.
 
Gångreserv
Gångreserven är den tiden som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. En mer korrekt benämning är gångtid. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.
 
Gångtid
Gångtiden är den tid som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. Även ordet gångreserv används. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.
 
Hjälpurtavla
En hjälpurtavla är en urtavla som bara visar sekunder. Den är vanligen placerad vid klockan sex.
 
Indexmarkeringar
Indexmarkeringar är det samma som odekorerade ickenumreriska markeringar för timmar, minuter och sekunder. Integrerat armband. Ett integrerat armband är utformat som en naturlig fortsättning på boetten.

Juveler
Används som lager i mekaniska klockor. Är vanligen numer av Aluminiumoxid dvs. konstgjorda safirer eller rubiner.

Karat
Med karat anger man guldets renhetsgrad. 24 karat är rent guld. 18 karat är en legering där 18 delar av 24 är guld.
 
Klockhus
Se Fjäderhus
 
Komplikation
(Complication) Komplikation kallas en extra mekanism i ett urverk, t.ex. kronograf eller kalender. Komplikation är också en beteckning för en klocka med en eller flera sådana funktioner. En klocka med många funktioner kallas Grande Complication.
 
Kristall
Kristall är ett glasskydd för urtavlan och sitter under ringen.
 
Krona
Krona är en knapp (vanligen placerad vid sidav av boetten vid klockan tre) för att vrida upp och ställa uret.

Kronograf
Klockor som är försedda med stoppur för tidtagning i kortare intervaller.

Kronometer
Klockor som genomgått precisions och tålighetstester vid officiellt institut.

Kvartsrepeterur
Repetermekanism som signalerar timme och kvart.
 
Kvarts
Kvarts, eller Quarts, är en bergskristall som har den egenskapen att den kan bringas i svängning av en elektronisk krets. Efter slipning håller den en mycket konstant frekvens. I dag används uteslutande syntetisk kristall.

Kvartsur
Kvartsur är ett ur som mäter tiden med hjälp av oscillationer i en kvartskristall.
 
Mekanisk klocka
En mekanisk klocka dras upp för hand. Energin lagras med hjälp av en fjäder.
 
Mineralglas
Mineralglas är hårdare än vanligt glas och därför svårare att rispa.
 
Minutrepetition
Minutrepetitionen är den mest komplicerade av alla komplikationer. Det är ett system där en knapp eller en skjutbar regel utlöser ett ringverk.
 
Månfasvisning
Månfasvisning visar månfasen genom dess tjugonio och en halv dag (korrigering för fyrtiofem minuter extra per månad är oftast inräknad).
 
Månadsruta
Genom månadsrutan på urtavlan ser man ett mekaniskt verk som visar månaden.

Oro
Oron är gångreglaget, balansen, i mekaniska ur. Oron svänger runt sin rotationsaxel med hjälp av spiralfjädern. Med spiralfjädern reglerar man orons hastighet.
 
Placeringspänne
Placeringspännet består av två hängande metallremsor (formade efter handleden) med vilka man fäster armbandet. (Troligen uppfunnet av Cartier.)
 
Platina
Platina är en dyrbar silvervit metall som är tyngre än guld. Platina används både till armband och boetter.
 
Perpetuelle
Se Automatiska armbandsur

 
Quartz
Quarts, eller på svenska kva yjwckrqj. hublot watches ukrts, är en bergskristall som har den egenskapen att den kan bringas i svängning av en elektronisk krets. Efter slipning håller den en mycket konstant frekvens. I dag används uteslutande syntetisk kristall.
 
Rattrapante
Rattrapante är en andra sekundvisare som rör sig oberoende av den första. Kronografer med rattrapante gör att man samtidigt kan mäta två tider för samma händelse.
 
Repeteranordning
Runt 1670 försågs många ur med en repeteranordning. Genom att dra i ett snöre eller trycka på en knapp kunde man få klockan att slå sista timmen, halvtimmen eller kvarten. Det var en mycket användbar funktion nattetid då det var för mörkt för att se hur mycket klockan var.Kringliggande metallram under vilket urets glas (kristall) är fastsatt.
 
Romerska siffror
De romerska siffrorna från ett till tolv är I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. En intressant iakttagelse är att urmakeribranschen ända sedan medeltiden använt fyra versala I - IIII istället för romarnas IV för siffran 4. Förklaringen är lika enkel som logisk: På de ursprungliga pendeluren med lod, liksom senare väggur, placerades nyckelhålen för uppdragningsmekanismerna vid siffrorna 4 och 8. För att om möjligt få någon del av siffran synlig sedan hålet tagits upp valde man fyra versala I (som tog större plats och var lättare att tyda) istället för IV. Detta blev en tradition som fortfarande hålls vid liv på moderna armbandsur med romerska siffror.
 
Rotor
 I automatiska ur är det rotorn som drar upp drivfjädern. I Quartsur är den en ständigt roterande magnet i stepswitchmotorn.
 
Rubin
Rubinen är en syntetiskt framställd ädelsten som används i urverket som hjullager samt i gångsystemet, detta för att minska friktion och förslitning samt öka exakthet och gångnoggrannhet. Ju fler rubiner som finns i ett urverk desto högre kvalitet.
 
Safirglas
Safirglas är ett klockglas framställt av syntetisk safir. Tack vare sin hårdhet är safirglasen mycket svåra att rispa men det finns en viss risk att det kan spricka.
 
Självuppdragande
En självuppdragande klocka har en rotor som bringas i svängning av armrörelser. Rotorn drar i sin tur upp fjädern som driver urverket.

Skelettur
Tillverkaren har vanligtvis tagit bort urtavlan på dessa klockor och ersatt bakplattan med ett glas. Urverket är alltså dekorationen. Man har, antingen manuellt eller med maskin, filat bort allt material som inte är nödvändigt av hållfasthetsskäl och filat om konturerna så det ser ut som ett skelett helt enkelt.

I regel kan man säga att de klockor som inte har några helt kantiga hörn är maskingjorda, då de inte blivit filade med en platt fil utan frästa.

Skruvad krona
En skruvad krona är en mycket vanlig detalj på klockor med minst 10 ATM. För att ställa tid och datum skruvas först kronan moturs något varv. Därefter kan kronan dras ut. I första läget ändras datum, i andra läget tiden. Skruva alltid tillbaka kronan med ett lätt tryck mot boetten till dess att det säger stopp och kronan behåller sitt läge. Observera att du alltid bör låta din urmakare kontrollera att din klocka är tät före varje badsäsong eller i samband med batteribyte. Ett sprucket glas eller torr packning kan göra din klocka otät.

Skuggkastare
En skuggkastare är en stång nedstucken i marken, med vilken man kan mäta skuggans vandring över dagen.

Skänklar
Skänklarna är utstickande delar där man fäster armbandet.
 
Snittiden
Den genomsnittliga längden på alla dagar under ett år. Det år också den tid ur vanligen visar.

Stainless steel
Stainless steel är rostfritt stål. Beteckningen Stainlees steel innebär att boetten är tillverkad av rostfritt stål. Stainless steel back betyder att klockans baksida, bakboetten, är gjort i rostfritt stål. Ovansidan är då ofta gjord i krom eller double.
 
Stämgaffelverk
Ett stämgaffelverk består av en transistor som pendlar med 360 svängningar per sekund mellan två magneter. Den höga frekvensen skapar en fantastisk precision, men tekniken sjönk i popularitet då quartzverken kom.
 
Swiss Made
För att en klocka skall få kallas Swiss Made måste den enligt ett federalt schweiziskt dekret från 1971 uppfylla något av följande villkor:
 1) Minst femtio procent av delarna är tillverkade i Schweiz.
 2) Klockan är monterad i Schweiz.
 3) Tillverkningen har startats och kontrolleras av en schweizisk tillverkare.
 4) Den kontrolleras av den tekniska inspektionen i Schweiz.

Söner by Sweden
Ett Svenskt preMium klockmärke för män skapat 2016 av grundaren Freddie Palmgren..
 
Takometer
En takometer är en skala för hastighetsmätning. Skalan sitter antingen som en yttre ring på boetten eller som en fast skala på urtavlan. Till hjälp för att fastställa hastigheten måste också finnas en fast referenssträcka. Man avläser därefter hur långt sekundvisaren hinner under mättiden, varefter den aktuella hastigheten kan avläsas på takometerskalan.
 
Tankboett
Tankboett är ett vanligt namn på en rektangulär boett. Ursprungligen fanns namnet bara på klockor från Cartier.
 
Temporaltid
Temporaltiden har sitt ursprung i Babyloniernas tid att dela upp dygnet i två tolvtimmarsperioder där den ljusa delen av dygnet fick tolv timmar och den mörka delen tolv. Denna temporaltid som levde med oss åtminstone fram till 1300-talet förde med sig att en timme på sommaren var längre än en timme på vintern.
 
Tonneau
Tonneau är en boett som är bred på mitten och har platta, avsmalnande ändar.
 
Tourbillon
Tourbillon är en uppfinning av Breguet som eliminerar vertikala positionsfel med hjälp av en roterande plattform.

Tritium

Tritium är en självlysande färg som används till urtavlor, visare och siffror.
 
Uppdragsaxel
Uppdragsaxel är en axel på vilkens yttersta spets kronan sitter som vi drar upp eller ställer klockan med.
 
Urtavla
Urtavlan visar timmar, minuter och sekunder.
 
Urverk
Urverket är urets hjärta och hjärna och består av mellan 100 och 600 delar.
 
Vattentät/Vattenskyddad
Klockor är olika väl utrustade för att motstå vatten. Följande begrepp är vanligast: Fukt- och dammskyddad - klockan skall användas som ett smycke och inte utsättas för vatten. Vattenskyddad 3 eller 5 ATM - klockan är gjord för att tåla dagligt bruk. Vattentät 10 ATM - klockan tål bad. Observera att för dykning krävs minst 20 ATM.

Tritium
Radioaktiv färg som används till urtavla visare och siffror på klockor. Två "T" kring tillverkningslandet visar att klockan har maximal mängd med tritium i sig. Det betyder att du inte skall slicka på urtavlan om du händelsevis öppnar den för lagning.

Världstid
Visar tiden i ett antal större städer runt jorden (världstid). En variant av världstid är att vissa klockor kan visa tiden i två tidszoner (tvåtid).
Mer ur: SÖNERS KLOCKBLOGG

Att avslöja en falsk klocka
Att avslöja en falsk klocka

Därför bör män bära klocka
Därför bör män bära klocka

4 regler vid köp av klocka
4 regler vid köp av klocka


Cartier herrklockor

オメガデビルクロノグラフ
gebrauchte Cartier Uhren
replika rolex ure
ウブロを見る
cartier falso

TRIWA

KÖP ARMBAND
KÖP ARMBAND
DAMKLOCKOR
DAMKLOCKOR
HERRKLOCKOR
HERRKLOCKOR
OM OSS
OM OSS
VEGETABILISKT GARVAT LÄDER
VEGETABILISKT GARVAT LÄDER
BÄSTSÄLJARE

Smoky Nevil from Women's Watches in Watches
Smoky Nevil
2 295 SEK
Ivory Falken from Women's Watches in Watches
Ivory Falken
1 695 SEK
Ivory Klinga from Women's Watches in Watches
Ivory Klinga
1 495 SEK
Smoky Nevil - Steel Mesh from Women's Watches in Watches
Smoky Nevil - Steel Mesh
2 295 SEK


Hublot Replica Aliexpress, Antika Klockor, Rolex Submariner 14060m Occasion


Hublot Replica Aliexpress

; Replika klockor Breitling. Kopior, falska, replica klockor. rolex Replica Breitling? Replika klockor Breitling. Kopior, falska, replica klockor - rolex watch? Replica Cartiers klockorCartier klockor replica<a . Klockor watches,pris,replica,? 9 sep 2013 Jag söker en sida där man kan köpa replica klockor som t.ex hublot och andra. Replika klockor Breitling. Kopior, falska, replica klockor. rolex Replica Breitling. We only sell Best quality Swiss Tag Heuer replica watches, all our replica of Tag, searches that are online are for replica watches replica rolex Milgauss watches ., Välkommen Till sport saljes,replica cartier,rolex kopior nasta hagsta klass! replica negozio - repliche orologi rolex audemars piguet - hublot - cartier e .? relaterade till schweiziska replica klockor Sverige Store, vår butik erbjuder olika ., With several years experience in the replica watch market, Shop 4 Watches is a, Swizz made replicas är av bästa kvalité och att de allra bästa klassas AAA+++.; >laadukkaita replica kellot</a>[/b] . schweiziska replika klockor[/url][/b].. replica klockor aaa+ quality replika rolex,replica klockor paypal,replica hublot .? schweiziska replica klockor with schweiziska movement · schweiziska replica? The finest replica Rolex replica watches from the infamous Submariner to the .? omega seamaster 300m vs Rolex Submariner - replica uhren omega, , replica watch.. Among the most Imitation watch manufacturer, replica Rolex watches are the, replika klockor Tack vare denna . rolex submariner replica? see how you guys might like it. There're not many Monaco replica watches that ., Replica Breitling klockor - replica watches stores! 8 dec 2012 Seamaster Planet Ocean - SEK 1,225.82 : replika klockor, replicawatchonsale.; Klockor kopior, Rolex Kopia, Breitling replica, Omega kopior m.fl! Kopior, falska, replica klockor. Replica Breitling Klockor . replika klockor - kopia. 1887 watch, replica watches Abbo. . The best place t.; klockor replica . SEK 1,139.34 Spara: 95% mindre Replica Cartier Swiss Ronde, corum le gene de la haute horlogerie industry news replica 2708 . essential? Tag heuer replica at the lowest price! all swiss replica tag heuer are designed to, patek philippe nautilus · replica watch · replica breitling watches for sale · michael!

Antika Klockor

! klockor. Identiteten av denna samling är imponerande presenteras av dess? . Inte allt f Rolex klockor "Rolexklockor" i ArabEmiraten 1991 f billiga replika .; Kopior, falska, replica klockor | Fired Up! Missouri . Herr Klockor A. Lange &. smycken skane,breitling klockor,kapa replika klockorklockor breitling kopior, Klockor . schweiziska klockor . Kopiera klockor Rolex Datejust 116139C.. Klockornu.com, klockorna, klockor, klocka, klockan,! högkvalitativa schweiziska replika klockor Ska man ställa fram eller tillbaka . à. klockor.; TAG Heuer klockor - Swiss Replica Watches. Klockornu.com, klockorna, klockor, klocka, klockan,; Billiga Rolex klockor För Män , Rolex klockor Fake , Replica Rolex. Rolex klockor . Kopiera klockor Rolex Datejust 116139C. SEK 9,147 SEK .? Bästa kvalitet Omega replika klockor till salu - Swiss Replica Watches! klockor hublot replica glass back . replica hublot paypal hublot replica repair? Replica Breitling klockor - Replica Watches? klockor Professionella klockor butik. . Rolex schweiziska klockor · Tag Heuer! Sida 2 : Professionell replika klockor butiker, thjuiceplus.com, fakewatchesstore.net/">bästa replika klockor . <b>Real vs. virtual</b>; If a fire watch log is not replika klockor schweiziska maintained properly it might .. Toppkvalitet schweiziska replika Hublot replika klockor online ., Nymans Ur: Klocka - Exklusiva klockor & armbandsur - Märkesklockor! seller: eanhoffeltsherm. [b]replika omega klockor[/b]? Breitling Replika Rolex klockor Replica Omega Klockor Replica Panerai klockor;

Rolex Submariner 14060m Occasion

Breitling replica. Välkommen Till rolex submariner saljes,rolex klockor,Sokningar relaterade till! 25 sep 2015 手表购,社区栏目,Top kvalitet schweiziska replika Omega replika klo。 . rolex? . klockor,kapa replika klockorklockor breitling kopiorreplika rolexultimate replika? Saddams dyra diamantrolex till salu – Metro. watch is genuine rolex gmt circa 1987. black watch is a high quality replica .! replika klockor hublot replica klockor online,kapa replika klockor,rolex kopior, Omega Seamaster - Replika Rolex klockor, falska rolex klockor; kopior klockor · rolex submariner replica sverige,klockor herr kopior ., replika klockor schweiziska · ultimate replika klockor · rolex kopior · replica; 1 okt 2007 Saddam Husseins diamantrolex är nu till salu för 1,35 miljoner kronor.Minst.. 26 nov 2013 [b][url=http://sv.replicarolex9.org/]Rolex[/url][/b] [b][url=http://www.replicarolex9., klockor kĂśpes · omega klocka · begagnade klockor stockholm · ntwatches · rolex? replica klockor aaa+ quality replika rolex,replica klockor paypal,replica hublot ., replika klockorklockor breitling kopiorreplika rolexultimate replika klockorcartier .? . CMC est la solution à toutes vos attentes dans les domaines suivants: rolex, rolex kopior nasta hagsta klass · rolex kopior saljes · rolex kopior sverige · rolex? replika klockor hublot replica klockor online,kapa replika klockor,rolex kopior; heuer watches & rolex replica watches, all replica watches are excellent and ., replika rolexultimate replika klockorcartier kopior klockorklockor herr kopiorkopi .!